Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Sodomie. Co znamená pojem Sodomie z kategorie Právo?

Co je Sodomie?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Sodomie

Sodomie je pojem pocházející z oblasti náboženství, kdy označoval takové sexuální chování, které nemohla společnost akceptovat. Šlo například o sex se zvířaty, sexuální styk mezi stejnými pohlavími, anální nebo orální sex. Název sodomie se v té době používala i v právní terminologii pro označení tohoto typu trestného činu. Původ tohoto slova je odvozován od biblického jména města Sodoma. To dle knihy Genesis Bůh zničil za nemravné chování obyvatel města. Údajně se sodomští muži pokusili zneužívat své hosty sexuálně, takže se dopustili prohřešku proti morálce i pohostinnosti.
Pohled na sodomii se v průběhu let měnil, většinou se jednalo o takové způsoby sexuálního chování, jejichž důsledkem nebylo oplodnění, proto byly označovány jako nepřirozené. Katolické náboženství od sebe odlišovalo ještě sodomii dokonalou jako soulož stejnopohlavní, a sodomii nedokonalou, což byla soulož, při které nemohlo dojít k početí. Soulož člověka se zvířetem nebyla pojmenována jako sodomie, nýbrž bestialitas.


Co je to Sodomie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Sodomie. Co znamená pojem Sodomie z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Sodomie s vašimi kamarády, známými a přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Sodomie se nachází v kategorii právo

Klíčová slova: Sodomie, přesný výraz, právo, právo, popis, slovo, synonymum, definice pojmu, termín, odborné názvosloví, formulace, co znamená, význam pojmu, slovník, terminologie, názvosloví, terminus technicus, přesný význam


Pojem Sodomie je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Sodomie můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Sodomie je původně náboženský termín, který označuje společensky neakceptované sexuální chování, např. orální sex, anální sex, stejnopohlavní sexuální styk či sexuální styk se zvířaty (posledně jmenovaný byl též nazýván bestialitou); zejména dříve se užíval i v právu jako označení druhu trestného činu.
Slovo sodomie je odvozeno od názvu biblického města Sodomy, které podle knihy Genesis Hospodin zničil pro hanebné chování jeho obyvatel. Podle Gn 19, 5 (Kral, ČEP) chtěli sodomští muži sexuálně zneužít hosty, což bylo hned dvojí těžké provinění – proti sexuální morálce i pohostinství.
V některých právních systémech minulosti i současnosti byla či je sodomie trestná. V Evropě je vesměs termín považovaný za zastaralý, avšak například v zákonech některých států USA zůstala jako právní termín dosud. Ve středověké a raně novověké Evropě hrozil za sodomii až trest smrti. Běžným způsobem provedení trestu bylo upálení, Marie Terezie zavedla za sodomii popravu stětím. Trest smrti za sodomii zrušil zákoník Josefa II. Constitutio Criminalis Josephina z roku 1787.

Hledejte výraz Sodomie v dalších zdrojích

Najít slovo Sodomie ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sodomie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Sodomie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Sodomie ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Sodomie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Sodomie na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Sodomie například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Sodomie? resp. jaký je přesný význam slova Sodomie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sodomie, odpověď na dotaz co je to Sodomie?. Víte např. kdo to je Robert Pelikán? Znáte a víte kdo je Dana Bartůňková? Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Právo, sodomie, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.