Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nouzový stav. Co znamená odborný pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Co je to Nouzový stav? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Nouzový stav?

Nouzový stav se vyhlašuje tehdy, nelze-li odvrátit zásadní ohrožení vyhlášením stavu nebezpečí. Pak hejtman kraje požádá bez odkladu vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Ten vyhlašuje výhradně vláda, v případě časové nouze jen předseda vlády. Důvodem pro jeho vyhlášení jsou živelní pohromy, průmyslové či ekologické havárie, nehody a obecně taková nebezpečí, která ve velkém rozsahu ohrožují životy a zdraví lidí, majetek, bezpečnost a vnitřní pořádek. Platí nejdéle po dobu 30 dnů, poté ho lze prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a jen na určeném území.
Povinností vlády je také při vyhlášení ohlásit, kterých práv a v jakém rozsahu se omezení týkají a jaké povinnosti a v jakém rozsahu mají obyvatelé. Vše musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.


Co je to Nouzový stav? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Nouzový stav. Co znamená odborný pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Nouzový stav? Pak se o tuto stránku podělte s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Nouzový stav je v kategorii právo

Klíčová slova: slovník, význam slova, názvosloví, termín, vysvětlení, právo, informace, přesný význam, terminologie, formulace, lexikon, odborný výraz, synonymum, wiki, popis, co to je, heslo, význam


Pojem Nouzový stav je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Nouzový stav?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Nouzový stav je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí). Jako specifický stupeň krizového stavu je definován v právu České republiky a Slovenské republiky. V jiných zemích mohou být krizové stavy odstupňovány jinak a tento stupeň může splývat s jinými stupni, které odpovídají též výjimečnému stavu.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít výraz Nouzový stav ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Nouzový stav ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Nouzový stav na Youtube

Zkusit najít termín Nouzový stav ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Nouzový stav ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Nouzový stav ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Nouzový stav například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Nouzový stav? resp. co označuje slovo Nouzový stav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nouzový stav, odpověď na dotaz co je to Nouzový stav?. Víte např. kdo to je Lempl? Znáte a víte kdo je Věra Kovářová? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než právo. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.