Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nouzový stav. Co znamená odborný pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Co je to Nouzový stav? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Nouzový stav?

Nouzový stav se vyhlašuje tehdy, nelze-li odvrátit zásadní ohrožení vyhlášením stavu nebezpečí. Pak hejtman kraje požádá bez odkladu vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Ten vyhlašuje výhradně vláda, v případě časové nouze jen předseda vlády. Důvodem pro jeho vyhlášení jsou živelní pohromy, průmyslové či ekologické havárie, nehody a obecně taková nebezpečí, která ve velkém rozsahu ohrožují životy a zdraví lidí, majetek, bezpečnost a vnitřní pořádek. Platí nejdéle po dobu 30 dnů, poté ho lze prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a jen na určeném území.
Povinností vlády je také při vyhlášení ohlásit, kterých práv a v jakém rozsahu se omezení týkají a jaké povinnosti a v jakém rozsahu mají obyvatelé. Vše musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.


Co je to Nouzový stav? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Nouzový stav. Co znamená odborný pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Nouzový stav patří do sekce právo

Klíčová slova: názvosloví, termín, terminologie, co to je, informace, co znamená, vysvětlení, význam, popis, pojem, význam pojmu, přesný význam, právo, definice, Nouzový stav, formulace, přesný výraz, terminus technicus


Pojem Nouzový stav je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Nouzový stav? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nouzový stav je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí). Jako specifický stupeň krizového stavu je definován v právu České republiky a Slovenské republiky. V jiných zemích mohou být krizové stavy odstupňovány jinak a tento stupeň může splývat s jinými stupni, které odpovídají též výjimečnému stavu.

Více informací o pojmu Nouzový stav lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat výraz Nouzový stav ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nouzový stav ve Wikimedia Commons

Najít pojem Nouzový stav na Google.cz

Vyhledat heslo Nouzový stav ve Wikizdrojích

Najít slovo Nouzový stav ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Nouzový stav ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Nouzový stav například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Nouzový stav? resp. jaký je přesný význam slova Nouzový stav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nouzový stav, odpověď na dotaz co je to Nouzový stav?. Víte např. kdo to je Benjamin Britten? Znáte a víte kdo je Investor? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Nouzový stav hledat i v jiných kategoriích (než právo) U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.