Co je to?
Definice výrazu Nouzový stav. Co znamená odborný pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Co je Nouzový stav? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Nouzový stav?

Nouzový stav se vyhlašuje tehdy, nelze-li odvrátit zásadní ohrožení vyhlášením stavu nebezpečí. Pak hejtman kraje požádá bez odkladu vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Ten vyhlašuje výhradně vláda, v případě časové nouze jen předseda vlády. Důvodem pro jeho vyhlášení jsou živelní pohromy, průmyslové či ekologické havárie, nehody a obecně taková nebezpečí, která ve velkém rozsahu ohrožují životy a zdraví lidí, majetek, bezpečnost a vnitřní pořádek. Platí nejdéle po dobu 30 dnů, poté ho lze prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a jen na určeném území.
Povinností vlády je také při vyhlášení ohlásit, kterých práv a v jakém rozsahu se omezení týkají a jaké povinnosti a v jakém rozsahu mají obyvatelé. Vše musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.


Co je to Nouzový stav? Význam slova, termín, Definice výrazu Nouzový stav. Co znamená odborný pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Nouzový stav? s kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Nouzový stav je v sekci právo

Klíčová slova: co je to Nouzový stav?, definice pojmu, terminus technicus, popis, přesný výraz, slovo, termín, odborné názvosloví, názvosloví, co znamená, terminologie, heslo, formulace, právo, právo, slovník, význam slova, co to je


Pojem Nouzový stav je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Nouzový stav dozvíte následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nouzový stav je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí). Jako specifický stupeň krizového stavu je definován v právu České republiky a Slovenské republiky. V jiných zemích mohou být krizové stavy odstupňovány jinak a tento stupeň může splývat s jinými stupni, které odpovídají též výjimečnému stavu.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat videa s názvem Nouzový stav na Youtube

Hledat termín Nouzový stav ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Nouzový stav ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Nouzový stav ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nouzový stav ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Nouzový stav ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Nouzový stav například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Nouzový stav? resp. jaká je definice termínu Nouzový stav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nouzový stav, odpověď na dotaz co je to Nouzový stav?. Víte např. kdo to je Charles de Gaulle? Znáte a víte kdo je Josef Vojtek? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Pokuste se najít termín Nouzový stav i v jiné kategorii než v právo. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.