Co je to?
Odborný výraz, definice slova Nouzový stav. Co znamená slovo Nouzový stav z kategorie Právo?

Co je Nouzový stav?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Nouzový stav

Nouzový stav se vyhlašuje tehdy, nelze-li odvrátit zásadní ohrožení vyhlášením stavu nebezpečí. Pak hejtman kraje požádá bez odkladu vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Ten vyhlašuje výhradně vláda, v případě časové nouze jen předseda vlády. Důvodem pro jeho vyhlášení jsou živelní pohromy, průmyslové či ekologické havárie, nehody a obecně taková nebezpečí, která ve velkém rozsahu ohrožují životy a zdraví lidí, majetek, bezpečnost a vnitřní pořádek. Platí nejdéle po dobu 30 dnů, poté ho lze prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a jen na určeném území.
Povinností vlády je také při vyhlášení ohlásit, kterých práv a v jakém rozsahu se omezení týkají a jaké povinnosti a v jakém rozsahu mají obyvatelé. Vše musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.


Co je to Nouzový stav? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Nouzový stav. Co znamená slovo Nouzový stav z kategorie Právo?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Nouzový stav patří do kategorie právo

Klíčová slova: terminologie, co znamená, pojem, slovo, co je to Nouzový stav?, význam pojmu, význam, Nouzový stav, lexikon, definice, wiki, přesný význam, právo, definice pojmu, význam slova, terminus technicus, informace, heslo


Pojem Nouzový stav je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Nouzový stav? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nouzový stav je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí). Jako specifický stupeň krizového stavu je definován v právu České republiky a Slovenské republiky. V jiných zemích mohou být krizové stavy odstupňovány jinak a tento stupeň může splývat s jinými stupni, které odpovídají též výjimečnému stavu.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat frázi Nouzový stav ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Nouzový stav ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Nouzový stav ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Nouzový stav na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nouzový stav ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Nouzový stav na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nouzový stav například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v metavyhledávači Info.com nebo v Lingea slovnících.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teďka již bezesporu víte co znamená Nouzový stav? resp. jaký je význam pojmu Nouzový stav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nouzový stav, odpověď na dotaz co je to Nouzový stav?. Víte např. kdo to je Pavel Rímský? Znáte a víte kdo je Niccolo Paganini? Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci právo. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Soudce, nouzový stav, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.