Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Nouzový stav. Co znamená pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Co to je Nouzový stav? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Nouzový stav

Nouzový stav se vyhlašuje tehdy, nelze-li odvrátit zásadní ohrožení vyhlášením stavu nebezpečí. Pak hejtman kraje požádá bez odkladu vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Ten vyhlašuje výhradně vláda, v případě časové nouze jen předseda vlády. Důvodem pro jeho vyhlášení jsou živelní pohromy, průmyslové či ekologické havárie, nehody a obecně taková nebezpečí, která ve velkém rozsahu ohrožují životy a zdraví lidí, majetek, bezpečnost a vnitřní pořádek. Platí nejdéle po dobu 30 dnů, poté ho lze prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a jen na určeném území.
Povinností vlády je také při vyhlášení ohlásit, kterých práv a v jakém rozsahu se omezení týkají a jaké povinnosti a v jakém rozsahu mají obyvatelé. Vše musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.


Co je to Nouzový stav? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Nouzový stav. Co znamená pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Nouzový stav s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Nouzový stav je v kategorii Právo

Klíčová slova: informace, pojem, názvosloví, heslo, synonymum, popis, slovo, význam, co to je, co znamená, definice pojmu, odborný výraz, přesný význam, terminus technicus, slovník, formulace, Nouzový stav, Právo


Pojem Nouzový stav je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Nouzový stav? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nouzový stav je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí). Jako specifický stupeň krizového stavu je definován v právu České republiky a Slovenské republiky. V jiných zemích mohou být krizové stavy odstupňovány jinak a tento stupeň může splývat s jinými stupni, které odpovídají též výjimečnému stavu.

Jiné informační zdroje o pojmu Nouzový stav

Hledat videa s názvem Nouzový stav na Youtube

Najít výraz Nouzový stav ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nouzový stav ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Nouzový stav ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Nouzový stav ve Wikizdrojích

Najít pojem Nouzový stav ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nouzový stav například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Nouzový stav? resp. co přesně označuje termín Nouzový stav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nouzový stav, odpověď na dotaz co je to Nouzový stav?. Víte např. kdo to je Zmrd? Znáte a víte kdo je Martha Issová? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Nouzový stav i v jiných kategoriích (než Právo). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.