Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Nouzový stav. Co znamená pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Co to je Nouzový stav? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Nouzový stav

Nouzový stav se vyhlašuje tehdy, nelze-li odvrátit zásadní ohrožení vyhlášením stavu nebezpečí. Pak hejtman kraje požádá bez odkladu vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Ten vyhlašuje výhradně vláda, v případě časové nouze jen předseda vlády. Důvodem pro jeho vyhlášení jsou živelní pohromy, průmyslové či ekologické havárie, nehody a obecně taková nebezpečí, která ve velkém rozsahu ohrožují životy a zdraví lidí, majetek, bezpečnost a vnitřní pořádek. Platí nejdéle po dobu 30 dnů, poté ho lze prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a jen na určeném území.
Povinností vlády je také při vyhlášení ohlásit, kterých práv a v jakém rozsahu se omezení týkají a jaké povinnosti a v jakém rozsahu mají obyvatelé. Vše musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.


Co je to Nouzový stav? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Nouzový stav. Co znamená pojem Nouzový stav z kategorie Právo?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Nouzový stav doporučujeme sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Nouzový stav se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: Právo, význam pojmu, wiki, terminologie, terminus technicus, přesný význam, odborný výraz, definice, Nouzový stav, slovo, lexikon, odborné názvosloví, definice pojmu, popis, význam, slovník, heslo, co to je


Pojem Nouzový stav je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Nouzový stav?

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Nouzový stav je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí). Jako specifický stupeň krizového stavu je definován v právu České republiky a Slovenské republiky. V jiných zemích mohou být krizové stavy odstupňovány jinak a tento stupeň může splývat s jinými stupni, které odpovídají též výjimečnému stavu.

Linky na jiné informační zdroje

Najít slovo Nouzový stav ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Nouzový stav ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nouzový stav ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nouzový stav ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Nouzový stav ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Nouzový stav ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Nouzový stav například ve videích na Youtube, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Nouzový stav? resp. co přesně znamená slovo Nouzový stav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nouzový stav, odpověď na dotaz co je to Nouzový stav?. Víte např. kdo to je Dispečer? Znáte a víte kdo je Kršna? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Zkuste proto termín Nouzový stav hledat i v jiných kategoriích (než Právo) K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.