Co je to?
Definice výrazu Omluvný list. Co znamená odborný pojem Omluvný list z kategorie Školství?

Co je Omluvný list?

Co znamená pojem, definice termínu Omluvný list?

Omluvný list je druhem formuláře, využívaného ve školách. Jde buď o tiskopis, nebo o formulář zhotovený podle potřeb samotnou školou. Slouží k doložení, odůvodnění a omluvě absence žáka na vyučování. V omluvě se uvádí konkrétní důvod, který žákovi zabránil v účasti na výuce. Může jít o stranu A4, buď ponechanou celou, nebo přeloženou.
Omluvný list musí obsahovat kolonky pro datum, zdůvodnění nepřítomnosti, podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka, počet hodin absence a podpis učitele. Na každém omluvném listu je uvedeno jméno a příjmení žáka, třída a název školy a samozřejmě školní rok, pro který je formulář určen. Zameškané hodiny se počítají podle rozvrhu výuky a odpovídají zápisům v třídní knize.


Co je to Omluvný list? Význam slova, termín, Definice výrazu Omluvný list. Co znamená odborný pojem Omluvný list z kategorie Školství?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Omluvný list můžete samozřejmě sdílet s ostatními na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Omluvný list je v sekci Školství

Klíčová slova: význam, význam pojmu, význam slova, slovník, informace, popis, definice, slovo, Školství, pojem, odborný výraz, lexikon, přesný výraz, terminus technicus, vysvětlení, definice pojmu, Školství, přesný význam


Pojem Omluvný list je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Omluvný list? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Omluvný list je školní tiskopis (formulář), který dokládá a zdůvodňuje absenci žáka nebo studenta ve škole. Nejčastěji má formu složeného listu A4, na kterém je uvedeno jméno žáka, aktuální školní rok, třída a název (případně adresa) školy.
Omluvný list oficiálně popisuje důvod, kvůli kterému se nemohl žák účastnit výuky. Počet zameškaných hodin se odvíjí podle rozvrhu daného žáka a musí být stejný jako ten uvedený v třídní knize.

Linky na jiné informační zdroje

Najít pojem Omluvný list ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Omluvný list ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Omluvný list ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít slovo Omluvný list ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Omluvný list ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Omluvný list ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Omluvný list například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Z předchozího textu jste se dozvěděli co znamená Omluvný list? resp. co znamená výraz Omluvný list? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Omluvný list, odpověď na dotaz co je to Omluvný list?. Víte např. kdo to je Ochlasta? Znáte a víte kdo je Honorární konzul? Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Omluvný list i v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.