Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mluvnické kategorie. Co znamená odborný pojem Mluvnické kategorie z kategorie Český jazyk?

Co je to Mluvnické kategorie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Mluvnické kategorie?

Mluvnické kategorie jsou kategorie, které se v češtině určují u jmen, číslovek a sloves. U podstatných, přídavných jmen, zájmen a číslovek se určuje pád, číslo, rod a vzor, u sloves mluvnická osoba, číslo, způsob, čas, slovesný vid, rod, třída a vzor.
Různé jazyky mají odlišné mluvnické kategorie, někdy mohou chybět úplně.


Co je to Mluvnické kategorie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mluvnické kategorie. Co znamená odborný pojem Mluvnické kategorie z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Mluvnické kategorie se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, terminus technicus, názvosloví, co je to Mluvnické kategorie?, odborný výraz, lexikon, definice, vysvětlení, termín, slovník, přesný význam, co to je, význam, pojem, popis, informace, synonymum, definice pojmu


Pojem Mluvnické kategorie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Najít výraz Mluvnické kategorie ve Wikislovníku

Hledat pojem Mluvnické kategorie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Mluvnické kategorie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Mluvnické kategorie ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Mluvnické kategorie na Youtube

Vyhledat termín Mluvnické kategorie ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Mluvnické kategorie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikipedii nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Mluvnické kategorie? resp. co znamená Mluvnické kategorie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mluvnické kategorie, odpověď na dotaz co je to Mluvnické kategorie?. Víte např. kdo to je Petr Pavel? Znáte a víte kdo je Matthew McConaughey? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Český jazyk). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.