Co je to?
Odborný výraz, definice slova Žumpa. Co znamená pojem Žumpa z kategorie Stavebnictví?

Co je to Žumpa? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Žumpa?

Žumpa je označení pro uzavřenou a vodotěsnou jímku, do které se sbírají splaškové odpadní vody. V žumpě se fekální vody nečistí, pouze se zde shromažďují a neodtékají. Žumpu je nutno pravidelně vybírat a vyvážet, což zajišťují odborné firmy. Frekvence vyvážení se určuje podle velikosti žumpy a počtu obyvatel domácnosti.
Žumpy se využívají tam, kde není možný odvod do kanalizace. Žumpy bývají budovány nejčastěji u rodinných domů nebo u rekreačních objektů.


Co je to Žumpa? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Žumpa. Co znamená pojem Žumpa z kategorie Stavebnictví?

Uvedené informace jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Žumpa můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Žumpa je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: synonymum, definice, pojem, přesný výraz, co to je, Žumpa, slovo, co je to Žumpa?, odborný výraz, wiki, názvosloví, význam slova, význam pojmu, přesný význam, význam, termín, lexikon, Stavebnictví


Pojem Žumpa je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Žumpa? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Žumpa je izolovaná bezodtoková nádrž určená k zachycování odpadních vod z domácnosti. Žumpa se využívá v místech, kde není vybudován kanalizační systém, popřípadě není možné napojení na zavedenou stokovou síť s čističkou odpadních vod.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat výraz Žumpa na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Žumpa ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Žumpa ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Žumpa ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Žumpa ve Wikizdrojích

Hledat pojem Žumpa ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Žumpa například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Žumpa? resp. co je to Žumpa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Žumpa, odpověď na dotaz co je to Žumpa?. Víte např. kdo to je Facilitátor? Znáte a víte kdo je Paterník? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Stavebnictví). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.