Co je to?
Výraz, termín, definice slova Absolutismus. Co znamená odborný pojem Absolutismus z kategorie Politika?

Co je to Absolutismus? Význam slova

Co znamená termín Absolutismus? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Absolutismus je název pocházející z latinského slova samostatný nebo nezávislý. Jde o pojmenování určité formy vlády, pro kterou je typické postavení panovníka. Ten je hlavní postavou, prosazuje politiku a hospodářství centralistické, zdůrazňuje armádu a správní úřady. Nezastupitelný je i dvůr a významná je také úloha státní církve.
Absolutismus se prosazoval v různých obdobích, někdy byl využíván i jako označení pro absolutní monarchii.


Co je to Absolutismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Absolutismus. Co znamená odborný pojem Absolutismus z kategorie Politika?

Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Absolutismus doporučujeme sdílet s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Absolutismus se nachází v sekci politika

Klíčová slova: slovo, co znamená, pojem, synonymum, vysvětlení, heslo, politika, přesný výraz, co to je, význam pojmu, informace, co je to Absolutismus?, termín, wiki, politika, lexikon, odborný výraz, názvosloví


Pojem Absolutismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Absolutismus? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, důležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve. Časově je pojem absolutismus používán pro období od poloviny 17. století (někdy konce 16. století) do Francouzské revoluce. Termín také dříve označoval celé dějinné období, v 90. letech 20. století byl však převrstven označením raný novověk v souvislosti se zásadním zpochybněním výpovědní hodnoty pojmu. Zpočátku sloužil absolutismus i jako synonymum pro absolutní monarchii.

Zkuste zjistit více informací o slovu Absolutismus v následujících zdrojích

Vyhledat termín Absolutismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Absolutismus ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Absolutismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Absolutismus ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Absolutismus na Google.cz

Hledat heslo Absolutismus ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Absolutismus například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste zjistili jaká je definice slova Absolutismus? resp. jaký je význam slova Absolutismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Absolutismus, odpověď na dotaz co je to Absolutismus?. Víte např. kdo to je Wolfgang Amadeus Mozart? Znáte a víte kdo je Rastislav Maďar? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než politika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.