Co je to?
Výraz, termín, definice slova Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co je to Idiom? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Idiom?

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Idiom sdílet s blízkými na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Idiom patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: přesný výraz, heslo, význam, přesný význam, co to je, Idiom, wiki, co znamená, slovník, vysvětlení, terminologie, definice pojmu, popis, definice, terminus technicus, lexikon, názvosloví, význam slova


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Idiom píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Odkazy na jiné weby

Hledat videa s názvem Idiom na Youtube

Zkusit najít pojem Idiom na Google.cz

Zkusit najít výraz Idiom ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Idiom ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Idiom ve Wikimedia Commons

Najít heslo Idiom ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Idiom? resp. co přesně znamená slovo Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Ilja Prachař? Znáte a víte kdo je Osvětlovač? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Český jazyk U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.