Co je to?
Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co to je Idiom? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Idiom

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Idiom? Pak se o ní podělte s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Idiom je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: přesný výraz, Český jazyk, Český jazyk, význam, informace, odborný výraz, Idiom, synonymum, odborné názvosloví, slovník, definice pojmu, co znamená, slovo, co to je, terminologie, pojem, termín, význam pojmu


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Idiom? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Další možné informační zdroje

Hledat pojem Idiom ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Idiom ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Idiom ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Idiom na Youtube

Najít heslo Idiom ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Idiom ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Idiom? resp. co označuje slovo Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Farmakolog? Znáte a víte kdo je Strojvedoucí? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Idiom v jiné sekci než Český jazyk. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.