Co je to?
Odborný výraz, definice slova Idiom. Co znamená pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co je to Idiom? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Idiom

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Idiom. Co znamená pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Idiom s přáteli a kamarády na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Idiom se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: slovo, Český jazyk, co znamená, popis, co to je, odborné názvosloví, význam, vysvětlení, definice pojmu, wiki, definice, informace, co je to Idiom?, formulace, význam slova, termín, terminus technicus, terminologie


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Idiom?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Hledejte pojem Idiom v následujících vyhledávačích

Zkusit najít termín Idiom ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Idiom na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Idiom ve Wikimedia Commons

Najít termín Idiom na Google.cz

Hledat termín Idiom ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Idiom ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Idiom? resp. co je to Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Jana Uriel Kratochvílová? Znáte a víte kdo je Jeřábník? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Idiom v jiné sekci než Český jazyk. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.