Co je to?
Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co to je Idiom? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Idiom?

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Idiom? s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Idiom je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: popis, co znamená, co to je, terminus technicus, Český jazyk, formulace, přesný výraz, definice, wiki, vysvětlení, informace, názvosloví, odborné názvosloví, význam pojmu, terminologie, termín, význam slova, lexikon


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Idiom?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Zkuste zjistit více informací o slovu Idiom v následujících zdrojích

Zkusit najít výraz Idiom ve Wikizdrojích

Najít heslo Idiom ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Idiom ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Idiom ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Idiom ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Idiom ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Idiom? resp. co přesně označuje termín Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Náfuka? Znáte a víte kdo je Jan Horník? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.