Co je to?
Výraz, termín, definice slova Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co je Idiom? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Idiom

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou pečlivost mohou texty chyby. Za případné faktické nebo pravopisné chyby se dopředu omlouváme.Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Idiom? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Idiom je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: slovník, co to je, vysvětlení, terminus technicus, co znamená, formulace, Český jazyk, definice, přesný význam, pojem, Český jazyk, názvosloví, popis, wiki, lexikon, odborný výraz, informace, synonymum


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Idiom? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat pojem Idiom na Google obrázcích

Hledat frázi Idiom ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Idiom ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Idiom ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat slovo Idiom ve fulltextu vyhledávače Info.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Idiom ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Nyní již víte co znamená slovo Idiom? resp. jaký je význam pojmu Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Gustáv Husák? Znáte a víte kdo je Operátor CNC? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Pokuste se najít termín Idiom i v jiné kategorii než v Český jazyk. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.