Co je to?
Výraz, termín, definice slova Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co je to Idiom? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Idiom

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Idiom můžete samozřejmě sdílet s kolegy na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Idiom je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, popis, význam pojmu, Český jazyk, synonymum, terminus technicus, odborné názvosloví, wiki, definice pojmu, Idiom, přesný výraz, odborný výraz, význam slova, slovo, terminologie, význam, informace, heslo


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Idiom?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Odkazy na jiné weby

Hledat videa s názvem Idiom na Youtube

Vyhledat slovo Idiom ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Idiom ve vyhledávači Qwant

Najít heslo Idiom ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Idiom ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Idiom ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Idiom? resp. jaká je definice termínu Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Pako? Znáte a víte kdo je Statistik? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Český jazyk Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.