Co je to?
Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co to je Idiom? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Idiom?

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Idiom s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Idiom se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co to je, popis, vysvětlení, Idiom, význam, terminologie, informace, formulace, wiki, odborný výraz, význam slova, Český jazyk, co je to Idiom?, definice pojmu, synonymum, definice, heslo, co znamená


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Idiom? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Idiom ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Idiom ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Idiom ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Idiom na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Idiom ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Idiom ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Idiom? resp. co vlastně znamená slovo Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Páter? Znáte a víte kdo je Šička? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.