Co je to?
Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co to je Idiom? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Idiom?

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.


Co je to Idiom? Význam slova, termín, Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Idiom? Pak se o tuto stránku podělte s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Idiom je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: synonymum, vysvětlení, terminologie, co je to Idiom?, názvosloví, pojem, terminus technicus, definice, definice pojmu, co znamená, přesný výraz, wiki, heslo, přesný význam, informace, formulace, termín, popis


Pojem Idiom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Idiom?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu „ztratit hlavu“ nesouvisí s běžným významem slova hlava, „nechat na holičkách“ obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nepoužívá. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.
Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí a podobně.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat pojem Idiom ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Idiom ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Idiom ve Wikimedia Commons

Najít výraz Idiom ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Idiom ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Idiom na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Idiom například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Idiom? resp. co to je Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Alex Mynářová? Znáte a víte kdo je Jan Horník? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Český jazyk). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.