Co je to?
Definice odborného termínu, slova Poloostrov. Co znamená pojem Poloostrov z kategorie Příroda?

Co je to Poloostrov? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Poloostrov?

Poloostrov je pojmenování z oblasti zeměpisu. Jedná se o geografický útvar, který je definován jako pevninský výběžek, který pokračuje směrem do jezera či moře. Ze tří stran bývá ohraničen vodou, nejčastěji jde o většinu obvodu této pevniny. Poloostrov mívá zvláštní zakončení, označované jako mys. Mysů může být více. Umístění poloostrova může být různé, může ležet na kontinentu, může být částí jiného, většího poloostrova nebo přímo ležet na ostrově. Často se stává, že označení poloostrov bývá u poloostrovních šíjí nebo u částí pevniny sporné. Poloostrovy se dále mohou dělit na kosy nebo tombolové poloostrovy.
Kosa je označení dlouhého úzkého poloostrovu, který vznikl nahromaděním materiálu, který přinášejí mořské či říční proudy. Tombolový poloostrov je zase připojen k pevnině pouze velmi nízkým náspem, tombolem, což je úzká a nízká část souše, spojující ostrov s dalším ostrovem nebo blízkou pevninou. Tento typ poloostrova vzniká tak, že se na straně odvrácené od moře ukládají nánosy, které časem vystoupí nad hladinu a propojí ostrov a pobřeží. Pokud by stoupla hladina, může opět dojít k zaplavení.


Co je to Poloostrov? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Poloostrov. Co znamená pojem Poloostrov z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Poloostrov) můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Poloostrov patří do kategorie příroda

Klíčová slova: informace, terminologie, popis, lexikon, terminus technicus, synonymum, definice, co znamená, odborné názvosloví, odborný výraz, Poloostrov, význam slova, slovo, příroda, co to je, formulace, slovník, co je to Poloostrov?


Pojem Poloostrov je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Poloostrov? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Poloostrov je geografický útvar, výběžek pevniny do moře nebo do jezera, který je ze tří stran (resp. z většiny svého obvodu, nikoliv ale zcela) obklopen vodou. Obvykle je zakončen jedním nebo více mysy. Poloostrov může být na kontinentu, na ostrově nebo i výběžkem většího poloostrova. S ostatní pevninou je spojen tzv. šíjí. Vymezení poloostrovní šíje nebo vůbec zařazení některých částí pevniny mezi poloostrovy může být sporné (Evropa, Balkán, Patagonie, Aljaška).

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Zkusit najít pojem Poloostrov ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Poloostrov ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Poloostrov ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Poloostrov ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Poloostrov ve Wikislovníku

Najít pojem Poloostrov ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Poloostrov například ve videích na Youtube, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Právě jste zjistili jaká je definice slova Poloostrov? resp. co se skrývá pod slovem Poloostrov? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poloostrov, odpověď na dotaz co je to Poloostrov?. Víte např. kdo to je Karel Zich? Znáte a víte kdo je Tramp? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci příroda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.