Co je to?
Definice odborného termínu, slova Poloostrov. Co znamená pojem Poloostrov z kategorie Příroda?

Co je Poloostrov?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Poloostrov

Poloostrov je pojmenování z oblasti zeměpisu. Jedná se o geografický útvar, který je definován jako pevninský výběžek, který pokračuje směrem do jezera či moře. Ze tří stran bývá ohraničen vodou, nejčastěji jde o většinu obvodu této pevniny. Poloostrov mívá zvláštní zakončení, označované jako mys. Mysů může být více. Umístění poloostrova může být různé, může ležet na kontinentu, může být částí jiného, většího poloostrova nebo přímo ležet na ostrově. Často se stává, že označení poloostrov bývá u poloostrovních šíjí nebo u částí pevniny sporné. Poloostrovy se dále mohou dělit na kosy nebo tombolové poloostrovy.
Kosa je označení dlouhého úzkého poloostrovu, který vznikl nahromaděním materiálu, který přinášejí mořské či říční proudy. Tombolový poloostrov je zase připojen k pevnině pouze velmi nízkým náspem, tombolem, což je úzká a nízká část souše, spojující ostrov s dalším ostrovem nebo blízkou pevninou. Tento typ poloostrova vzniká tak, že se na straně odvrácené od moře ukládají nánosy, které časem vystoupí nad hladinu a propojí ostrov a pobřeží. Pokud by stoupla hladina, může opět dojít k zaplavení.


Co je to Poloostrov? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Poloostrov. Co znamená pojem Poloostrov z kategorie Příroda?

Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Poloostrov sdílet s kolegy na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Poloostrov patří do sekce příroda

Klíčová slova: názvosloví, terminus technicus, příroda, lexikon, definice pojmu, popis, terminologie, význam pojmu, příroda, přesný význam, co znamená, definice, Poloostrov, co to je, vysvětlení, pojem, formulace, slovník


Pojem Poloostrov je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Poloostrov?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Poloostrov je geografický útvar, výběžek pevniny do moře nebo do jezera, který je ze tří stran (resp. z většiny svého obvodu, nikoliv ale zcela) obklopen vodou. Obvykle je zakončen jedním nebo více mysy. Poloostrov může být na kontinentu, na ostrově nebo i výběžkem většího poloostrova. S ostatní pevninou je spojen tzv. šíjí. Vymezení poloostrovní šíje nebo vůbec zařazení některých částí pevniny mezi poloostrovy může být sporné (Evropa, Balkán, Patagonie, Aljaška).

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít výraz Poloostrov ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Poloostrov ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Poloostrov na Youtube

Hledat slovo Poloostrov ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Poloostrov ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Poloostrov ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Poloostrov například v Google obrázcích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Poloostrov? resp. co znamená Poloostrov? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poloostrov, odpověď na dotaz co je to Poloostrov?. Víte např. kdo to je Kateřina Nekolná? Znáte a víte kdo je Blanka Kubíková? Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Poloostrov hledat i v jiných kategoriích (než příroda). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, Beruška na kytce, poloostrov, ilustrační obrázek

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.