Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Minerál. Co znamená pojem Minerál z kategorie Věda?

Co je Minerál?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Minerál?

Minerál čili nerost je stejnorodá anorganická přírodnina. Složení minerálu vyjadřuje bud chemická značka nebo vzorec. Jako minerály bývají někdy označeny i určité přírodní organické látky, jako je jantar. Pouze přibližně 300 minerálů se vyskytuje v přírodě zcela běžně, známo je však více než 5800 minerálů a jejich počet stále narůstá. Minerály mají přesně určené chemické složení a stavbu částic. Ta je výsledkem geologických procesů a v normálních podmínkách je krystalická. Někdy je minerál definován odlišně, záleží na tom, v kterém oboru je pojem použit.
Obecně se minerály zabývá mineralogie, ale s pojmem se pracuje také v geologii, hornictví, biologii a lékařství. Minerál může být zařazen do skupiny podle různých hledisek. Podle vzniku se jedná o primární nebo sekundární minerály, endogenní nebo exogenní minerály, podle obsahu kovů pak rudní a nerudní minerály, podle chemického složení prvky a sloučeniny.


Co je to Minerál? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Minerál. Co znamená pojem Minerál z kategorie Věda?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Minerál? Potom se o definici podělte s kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Minerál se nachází v kategorii věda

Klíčová slova: popis, věda, odborné názvosloví, slovník, odborný výraz, slovo, terminologie, co znamená, přesný význam, definice, co to je, co je to Minerál?, názvosloví, termín, pojem, lexikon, wiki, Minerál


Pojem Minerál je v kategorii věda, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Minerál můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je homogenní přírodní fáze s přesně definovatelným chemickým složením a s vysoce uspořádanou stavbou částic, která je za normálních podmínek krystalická (výjimkou je přírodní rtuť) a která vznikla jako výsledek geologických procesů, případně jako produkt přírodních procesů na jiném kosmickém tělese. Může to být prvek nebo chemická sloučenina tvořená krystaly či kvazikrystaly, výjimečně i s amorfní strukturou (např. opál), ale vždy vzniklá přírodním procesem bez zásahu člověka (např. kamenná sůl je krystalický nerost, ale když ji člověk rozpustí ve vodě a nechá opět vykrystalizovat, už nejde o nerost, i když se strukturou i složením jedná o totožné krystaly).
V přírodě je známo přes 5 700 minerálů a každým rokem bývá objeveno kolem 150 dalších. Častý výskyt se dá přiřknout jen cca 300 minerálům a pro tvorbu hornin je významných jen několik desítek.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat videa s názvem Minerál na Youtube

Zkusit najít pojem Minerál ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Minerál ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Minerál ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Minerál ve vyhledávači Yahoo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Minerál ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Minerál například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v metavyhledávači Info.com, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě jste zjistili co to je Minerál? resp. co přesně označuje termín Minerál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Minerál, odpověď na dotaz co je to Minerál?. Víte např. kdo to je Markéta Kutilová? Znáte a víte kdo je Jitka Vodňanská? Data na webu nejsou pravidelně aktualizovaná, texty nemusí vždy reflektovat aktuální stav. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledání odborného pojmu Minerál i v jiné kategorii než je sekce věda. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, lékárnice, minerál, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Nezapomeňte navštívit partnerskou stránku s tapetami na plochu PC. Na výběr máte z stovky kvalitních fotografií ve vysokých rozlišeních.