Co je to?
Výraz, termín, definice slova Přestupek. Co znamená odborný pojem Přestupek z kategorie Právo?

Co je to Přestupek? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Přestupek?

V právních předpisech se pod pojmem přestupek rozumí nezákonné jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin nebo přečin. Toto jednání je společensky závadné a za přestupek je výslovně uvedeno v zákoně. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba.
Pojem přestupek se poprvé v českém právním systému objevil již v osmnáctém století. V současnosti přestupky u nás projednávají ve většině případů obecní úřady namísto soudů. Jako potrestání za přestupek lze nařídit propadnutí věci, zákaz činnosti, napomenutí a pokuta.


Co je to Přestupek? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Přestupek. Co znamená odborný pojem Přestupek z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Přestupek se nachází v sekci právo

Klíčová slova: popis, heslo, pojem, definice, co je to Přestupek?, Přestupek, význam pojmu, právo, definice pojmu, lexikon, vysvětlení, přesný výraz, wiki, termín, formulace, co to je, terminologie, slovník


Pojem Přestupek je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Přestupek?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem. Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití. Přestupku se dopouští přestupce, což může být jak fyzická, tak právnická osoba či podnikající fyzická osoba.

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat termín Přestupek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Přestupek na Google.cz

Najít slovo Přestupek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Přestupek ve Wikislovníku

Najít heslo Přestupek ve vyhledávači Yandex

Najít termín Přestupek ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Přestupek například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď už víte jaká je definice termínu Přestupek? resp. co se přesně ukrývá za slovem Přestupek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přestupek, odpověď na dotaz co je to Přestupek?. Víte např. kdo to je Robert Tempel? Znáte a víte kdo je Anna Fialová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?