Co je to?
Definice výrazu, termínu Přestupek. Co znamená odborný pojem Přestupek z kategorie Právo?

Co je Přestupek? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Přestupek?

V právních předpisech se pod pojmem přestupek rozumí nezákonné jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin nebo přečin. Toto jednání je společensky závadné a za přestupek je výslovně uvedeno v zákoně. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba.
Pojem přestupek se poprvé v českém právním systému objevil již v osmnáctém století. V současnosti přestupky u nás projednávají ve většině případů obecní úřady namísto soudů. Jako potrestání za přestupek lze nařídit propadnutí věci, zákaz činnosti, napomenutí a pokuta.


Co je to Přestupek? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Přestupek. Co znamená odborný pojem Přestupek z kategorie Právo?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Přestupek je v kategorii právo

Klíčová slova: lexikon, slovo, definice pojmu, terminus technicus, názvosloví, termín, co je to Přestupek?, právo, formulace, Přestupek, význam pojmu, popis, pojem, co znamená, wiki, vysvětlení, přesný význam, odborné názvosloví


Pojem Přestupek je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Přestupek? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem. Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití. Přestupku se dopouští přestupce, což může být jak fyzická, tak právnická osoba či podnikající fyzická osoba.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit najít pojem Přestupek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Přestupek ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat pojem Přestupek ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Přestupek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Přestupek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Přestupek na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Přestupek například ve videích na Youtube, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už víte co znamená slovo Přestupek? resp. jaká je definice termínu Přestupek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přestupek, odpověď na dotaz co je to Přestupek?. Víte např. kdo to je Václav Bolemír Nebeský? Znáte a víte kdo je Albín? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci právo. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?