Co je to?
Definice výrazu Přestupek. Co znamená odborný pojem Přestupek z kategorie Právo?

Co to je Přestupek? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Přestupek

V právních předpisech se pod pojmem přestupek rozumí nezákonné jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin nebo přečin. Toto jednání je společensky závadné a za přestupek je výslovně uvedeno v zákoně. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba.
Pojem přestupek se poprvé v českém právním systému objevil již v osmnáctém století. V současnosti přestupky u nás projednávají ve většině případů obecní úřady namísto soudů. Jako potrestání za přestupek lze nařídit propadnutí věci, zákaz činnosti, napomenutí a pokuta.


Co je to Přestupek? Význam slova, termín, Definice výrazu Přestupek. Co znamená odborný pojem Přestupek z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Přestupek s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Přestupek patří do kategorie Právo

Klíčová slova: terminologie, popis, synonymum, pojem, definice, co znamená, definice pojmu, odborný výraz, formulace, Přestupek, informace, přesný význam, vysvětlení, názvosloví, heslo, lexikon, význam, Právo


Pojem Přestupek je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Přestupek? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem. Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití. Přestupku se dopouští přestupce, což může být jak fyzická, tak právnická osoba či podnikající fyzická osoba.

Další zdroje informací o slovu Přestupek

Hledat pojem Přestupek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Přestupek ve Wikizdrojích

Najít pojem Přestupek na Google.cz

Zkusit najít heslo Přestupek ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Přestupek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Přestupek na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Přestupek například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Přestupek? resp. co se skrývá pod slovem Přestupek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přestupek, odpověď na dotaz co je to Přestupek?. Víte např. kdo to je Subdodavatel? Znáte a víte kdo je Anna Fialová? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Právo). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?