Co je to?
Definice výrazu Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Co je Louka?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Louka

Louka je název přírodního společenství, které vniklo přirozenou cestou nebo uměle. Říká se jí také niva nebo lučina. Může jít také o zemědělskou kulturu. Louku tvoří více různých druhů bylin, travin a jetelovin. Louky přirozené vznikají tam, kde okolní prostředí brání růst dřevinám. Může jít o louku alpskou, pobřežní, zaplavovanou, step či lesostep. Evropské louky bývají náhradou lesního porostu a jsou člověkem udržovány tak, aby se znovu lesem nestaly.
Využití luk je poměrně široké, mohou sloužit pro pastvu hospodářských zvířat, pro která jsou zdrojem potravy, popřípadě jsou zdrojem pro sušení sena na krmení v zimě. V tom případě je využijí nejen hospodářská zvířata, ale i lesní zvěř, která je senem přikrmována. Louky jsou také zdrojem biomasy i pro jiné účely. Louka slouží také jako náhrada za odstraněné původní lesy a udržuje se právě pastvou nebo sekáním. Mnohé plochy však udržovány nejsou a zarůstají. Existuje tak více typů luk, jako jsou louky suché, ovsíkové, střídavě vlhké, vlhké nebo smilkové louky.


Co je to Louka? Význam slova, termín, Definice výrazu Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Louka můžete samozřejmě sdílet s ostatními na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Louka je v sekci příroda

Klíčová slova: co je to Louka?, terminus technicus, Louka, definice pojmu, přesný význam, slovo, synonymum, popis, heslo, co to je, význam, názvosloví, příroda, přesný výraz, příroda, definice, slovník, význam slova


Pojem Louka je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Louka?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Louka (botanicky, geologicky, knižně či nářečně též niva či lučina) je přírodní společenstvo či zemědělská kultura tvořená společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně. Příkladem přirozených luk jsou stepi, alpské louky nebo zaplavované louky na vlhčích pozemcích, nejčastěji v blízkosti vodních toků. Ve středoevropských podmínkách je naprostá většina luk druhotnou vegetací, vzniklou jako náhradní společenstvo původních listnatých a smíšených lesů a dlouhodobě udržovanou lidskými zásahy, které jí brání opětovné přeměně v les.

Hledejte pojem Louka v následujících vyhledávačích

Zkusit najít heslo Louka ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Louka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Louka ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Louka ve vyhledávači Yahoo

Hledat termín Louka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Louka na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Louka například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Louka? resp. co je to Louka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Louka, odpověď na dotaz co je to Louka?. Víte např. kdo to je Ladislav Hejdánek? Znáte a víte kdo je Václav Žákovec? Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, les, louka, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.