Co je to?
Výraz, termín, definice slova Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Co je to Louka? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Louka

Louka je název přírodního společenství, které vniklo přirozenou cestou nebo uměle. Říká se jí také niva nebo lučina. Může jít také o zemědělskou kulturu. Louku tvoří více různých druhů bylin, travin a jetelovin. Louky přirozené vznikají tam, kde okolní prostředí brání růst dřevinám. Může jít o louku alpskou, pobřežní, zaplavovanou, step či lesostep. Evropské louky bývají náhradou lesního porostu a jsou člověkem udržovány tak, aby se znovu lesem nestaly.
Využití luk je poměrně široké, mohou sloužit pro pastvu hospodářských zvířat, pro která jsou zdrojem potravy, popřípadě jsou zdrojem pro sušení sena na krmení v zimě. V tom případě je využijí nejen hospodářská zvířata, ale i lesní zvěř, která je senem přikrmována. Louky jsou také zdrojem biomasy i pro jiné účely. Louka slouží také jako náhrada za odstraněné původní lesy a udržuje se právě pastvou nebo sekáním. Mnohé plochy však udržovány nejsou a zarůstají. Existuje tak více typů luk, jako jsou louky suché, ovsíkové, střídavě vlhké, vlhké nebo smilkové louky.


Co je to Louka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Louka? s kolegy na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Louka je v sekci příroda

Klíčová slova: odborný výraz, příroda, co je to Louka?, informace, popis, význam slova, terminologie, definice, co znamená, vysvětlení, názvosloví, Louka, přesný výraz, slovník, synonymum, formulace, definice pojmu, lexikon


Pojem Louka je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Louka?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Louka (botanicky, geologicky, knižně či nářečně též niva či lučina) je přírodní společenstvo či zemědělská kultura tvořená společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně. Příkladem přirozených luk jsou stepi, alpské louky nebo zaplavované louky na vlhčích pozemcích, nejčastěji v blízkosti vodních toků. Ve středoevropských podmínkách je naprostá většina luk druhotnou vegetací, vzniklou jako náhradní společenstvo původních listnatých a smíšených lesů a dlouhodobě udržovanou lidskými zásahy, které jí brání opětovné přeměně v les.

Hledejte pojem Louka v následujících vyhledávačích

Hledat termín Louka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Louka ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Louka ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Louka na Google.cz

Vyhledat termín Louka ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Louka ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Louka například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Louka? resp. jaká je definice termínu Louka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Louka, odpověď na dotaz co je to Louka?. Víte např. kdo to je Kateřina Neumannová? Znáte a víte kdo je Kojná? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než příroda). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.