Co je to?
Výraz, termín, definice slova Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Co je to Louka? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Louka?

Louka je název přírodního společenství, které vniklo přirozenou cestou nebo uměle. Říká se jí také niva nebo lučina. Může jít také o zemědělskou kulturu. Louku tvoří více různých druhů bylin, travin a jetelovin. Louky přirozené vznikají tam, kde okolní prostředí brání růst dřevinám. Může jít o louku alpskou, pobřežní, zaplavovanou, step či lesostep. Evropské louky bývají náhradou lesního porostu a jsou člověkem udržovány tak, aby se znovu lesem nestaly.
Využití luk je poměrně široké, mohou sloužit pro pastvu hospodářských zvířat, pro která jsou zdrojem potravy, popřípadě jsou zdrojem pro sušení sena na krmení v zimě. V tom případě je využijí nejen hospodářská zvířata, ale i lesní zvěř, která je senem přikrmována. Louky jsou také zdrojem biomasy i pro jiné účely. Louka slouží také jako náhrada za odstraněné původní lesy a udržuje se právě pastvou nebo sekáním. Mnohé plochy však udržovány nejsou a zarůstají. Existuje tak více typů luk, jako jsou louky suché, ovsíkové, střídavě vlhké, vlhké nebo smilkové louky.


Výraz, termín, definice slova Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Louka? Potom se o definici podělte s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Louka se nachází v kategorii Příroda

Klíčová slova: co to je, formulace, informace, heslo, odborný výraz, slovo, co je to Louka?, terminus technicus, slovník, synonymum, Příroda, definice pojmu, Příroda, lexikon, co znamená, význam, definice, přesný výraz


Pojem Louka je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Louka? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Louka (botanicky, geologicky, knižně či nářečně též niva či lučina) je přírodní společenstvo či zemědělská kultura tvořená společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně. Příkladem přirozených luk jsou stepi, alpské louky nebo zaplavované louky na vlhčích pozemcích, nejčastěji v blízkosti vodních toků. Ve středoevropských podmínkách je naprostá většina luk druhotnou vegetací, vzniklou jako náhradní společenstvo původních listnatých a smíšených lesů a dlouhodobě udržovanou lidskými zásahy, které jí brání opětovné přeměně v les.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat videa s názvem Louka na Youtube

Najít slovo Louka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Louka ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Louka na Google.cz

Zkusit najít pojem Louka ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Louka ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Louka například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Louka? resp. co znamená slovo Louka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Louka, odpověď na dotaz co je to Louka?. Víte např. kdo to je Belzebub? Znáte a víte kdo je Hejkal? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Příroda). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.