Co je to?
Výraz, termín, definice slova Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Co je to Louka? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Louka

Louka je název přírodního společenství, které vniklo přirozenou cestou nebo uměle. Říká se jí také niva nebo lučina. Může jít také o zemědělskou kulturu. Louku tvoří více různých druhů bylin, travin a jetelovin. Louky přirozené vznikají tam, kde okolní prostředí brání růst dřevinám. Může jít o louku alpskou, pobřežní, zaplavovanou, step či lesostep. Evropské louky bývají náhradou lesního porostu a jsou člověkem udržovány tak, aby se znovu lesem nestaly.
Využití luk je poměrně široké, mohou sloužit pro pastvu hospodářských zvířat, pro která jsou zdrojem potravy, popřípadě jsou zdrojem pro sušení sena na krmení v zimě. V tom případě je využijí nejen hospodářská zvířata, ale i lesní zvěř, která je senem přikrmována. Louky jsou také zdrojem biomasy i pro jiné účely. Louka slouží také jako náhrada za odstraněné původní lesy a udržuje se právě pastvou nebo sekáním. Mnohé plochy však udržovány nejsou a zarůstají. Existuje tak více typů luk, jako jsou louky suché, ovsíkové, střídavě vlhké, vlhké nebo smilkové louky.


Co je to Louka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Louka. Co znamená odborný pojem Louka z kategorie Příroda?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s blízkými na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Louka patří do sekce příroda

Klíčová slova: co to je, co znamená, význam slova, termín, synonymum, význam, slovník, vysvětlení, slovo, příroda, lexikon, heslo, formulace, názvosloví, odborný výraz, definice, co je to Louka?, terminologie


Pojem Louka je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Louka?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Louka (botanicky, geologicky, knižně či nářečně též niva či lučina) je přírodní společenstvo či zemědělská kultura tvořená společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně. Příkladem přirozených luk jsou stepi, alpské louky nebo zaplavované louky na vlhčích pozemcích, nejčastěji v blízkosti vodních toků. Ve středoevropských podmínkách je naprostá většina luk druhotnou vegetací, vzniklou jako náhradní společenstvo původních listnatých a smíšených lesů a dlouhodobě udržovanou lidskými zásahy, které jí brání opětovné přeměně v les.

Více informací o pojmu Louka lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat heslo Louka ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Louka na Youtube

Najít pojem Louka ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Louka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Louka na Google.cz

Hledat heslo Louka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Louka například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Louka? resp. co znamená výraz Louka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Louka, odpověď na dotaz co je to Louka?. Víte např. kdo to je Jude Law? Znáte a víte kdo je Spotter? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Louka hledat i v jiných kategoriích (než příroda) U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.