Co je to?
Výraz, termín, definice slova Příroda. Co znamená odborný pojem Příroda z kategorie Příroda?

Co je Příroda?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Příroda

Příroda je označení pro hmotný svět, který nebyl vytvořen člověkem. Je tvořena přírodninami a dělí se na přírodu živou a neživou. Živou přírodu tvoří organizmy, tedy bakterie, houby, rostliny a živočichové.
Neživá příroda je tvořena neživými přírodninami, mezi které patří slunce, voda, vzduch půda, minerály a horniny.


Co je to Příroda? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Příroda. Co znamená odborný pojem Příroda z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Příroda můžete sdílet s přáteli a kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Příroda je v kategorii příroda

Klíčová slova: odborný výraz, slovník, příroda, názvosloví, co znamená, co je to Příroda?, synonymum, význam, termín, vysvětlení, informace, význam slova, Příroda, heslo, přesný výraz, přesný význam, definice, terminus technicus


Pojem Příroda je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Příroda? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.
Přirozenost a příroda (fysis) je jednou z prvních otázek antické filozofie. Samotné řecké slovo fysis lze nalézt již v Homérově Odysseie a znamená nespoutanou a divokou přírodu, v češtině má slovo příroda původ ve slově přirodit, tedy všeho živého.

Více informací o pojmu Příroda lze najít v následujících zdrojích

Hledat termín Příroda ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Příroda na Google obrázcích

Vyhledat výraz Příroda ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Příroda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Příroda ve Wikizdrojích

Najít slovo Příroda na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Příroda například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Teď už víte co je to Příroda? resp. co označuje slovo Příroda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Příroda, odpověď na dotaz co je to Příroda?. Víte např. kdo to je Puntičkář? Znáte a víte kdo je Jiří Langmajer? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než příroda). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.