Co je to?
Definice výrazu, termínu Příroda. Co znamená odborný pojem Příroda z kategorie Příroda?

Co je to Příroda? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Příroda?

Příroda je označení pro hmotný svět, který nebyl vytvořen člověkem. Je tvořena přírodninami a dělí se na přírodu živou a neživou. Živou přírodu tvoří organizmy, tedy bakterie, houby, rostliny a živočichové.
Neživá příroda je tvořena neživými přírodninami, mezi které patří slunce, voda, vzduch půda, minerály a horniny.


Co je to Příroda? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Příroda. Co znamená odborný pojem Příroda z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Příroda patří do sekce Příroda

Klíčová slova: definice, terminus technicus, wiki, slovník, přesný význam, přesný výraz, Příroda, definice pojmu, význam pojmu, význam slova, terminologie, termín, lexikon, odborný výraz, odborné názvosloví, Příroda, co to je, vysvětlení


Pojem Příroda je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Příroda dozvíte následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.
Přirozenost a příroda (fysis) je jednou z prvních otázek antické filozofie. Samotné řecké slovo fysis lze nalézt již v Homérově Odysseie a znamená nespoutanou a divokou přírodu, v češtině má slovo příroda původ ve slově přirodit, tedy všeho živého.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít termín Příroda ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Příroda ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Příroda na Youtube

Hledat slovo Příroda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Příroda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Příroda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Příroda například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Příroda? resp. co znamená slovo Příroda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Příroda, odpověď na dotaz co je to Příroda?. Víte např. kdo to je Ksindl? Znáte a víte kdo je Eduard Kučera? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Příroda. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.