Co je to?
Definice výrazu, termínu Příroda. Co znamená odborný pojem Příroda z kategorie Příroda?

Co je to Příroda? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Příroda?

Příroda je označení pro hmotný svět, který nebyl vytvořen člověkem. Je tvořena přírodninami a dělí se na přírodu živou a neživou. Živou přírodu tvoří organizmy, tedy bakterie, houby, rostliny a živočichové.
Neživá příroda je tvořena neživými přírodninami, mezi které patří slunce, voda, vzduch půda, minerály a horniny.


Co je to Příroda? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Příroda. Co znamená odborný pojem Příroda z kategorie Příroda?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Příroda sdílejte se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Příroda je v kategorii Příroda

Klíčová slova: terminologie, definice pojmu, přesný výraz, Příroda, názvosloví, terminus technicus, lexikon, co je to Příroda?, co znamená, slovník, význam, odborné názvosloví, přesný význam, synonymum, wiki, definice, popis, význam pojmu


Pojem Příroda je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Příroda? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.
Přirozenost a příroda (fysis) je jednou z prvních otázek antické filozofie. Samotné řecké slovo fysis lze nalézt již v Homérově Odysseie a znamená nespoutanou a divokou přírodu, v češtině má slovo příroda původ ve slově přirodit, tedy všeho živého.

Linky na jiné informační zdroje

Najít termín Příroda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Příroda ve Wikizdrojích

Hledat slovo Příroda ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Příroda ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Příroda ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Příroda ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Příroda například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Příroda? resp. co se přesně ukrývá za slovem Příroda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Příroda, odpověď na dotaz co je to Příroda?. Víte např. kdo to je Nadija Savčenková? Znáte a víte kdo je Facilitátor? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Příroda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.