Co je to?
Definice výrazu Správní řízení. Co znamená odborný pojem Správní řízení z kategorie Právo?

Co to je Správní řízení? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Správní řízení

Správní řízení neboli správní proces je postup správního orgánu (úřadu). Jeho účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Do správního řízení v širším slova smyslu je též zahrnován postup směřující k exekuci (nuceném výkonu) správního rozhodnutí, postup směřující k vydání vyjádření, osvědčení nebo sdělení, postup k uzavření veřejnoprávních smluv a postup směřující k vydání opatření obecné povahy.


Co je to Správní řízení? Význam slova, termín, Definice výrazu Správní řízení. Co znamená odborný pojem Správní řízení z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Správní řízení se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: informace, názvosloví, Správní řízení, formulace, odborný výraz, Právo, terminus technicus, co to je, pojem, lexikon, význam slova, heslo, synonymum, význam, terminologie, co je to Správní řízení?, wiki, slovo


Pojem Správní řízení je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Správní řízení? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Správní řízení (též správní proces) je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Do správního řízení v širším slova smyslu je též zahrnován postup směřující k exekuci (nuceném výkonu) správního rozhodnutí, postup směřující k vydání vyjádření, osvědčení nebo sdělení, postup k uzavření veřejnoprávních smluv a postup směřující k vydání opatření obecné povahy.

Více informací o pojmu Správní řízení lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít heslo Správní řízení ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Správní řízení ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Správní řízení na Youtube

Najít výraz Správní řízení ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Správní řízení ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Správní řízení ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Správní řízení například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Správní řízení? resp. co označuje slovo Správní řízení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Správní řízení, odpověď na dotaz co je to Správní řízení?. Víte např. kdo to je Ganéša? Znáte a víte kdo je Retard? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Právo). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.