Co je to?
Odborný výraz, definice slova Mene tekel. Co znamená pojem Mene tekel z kategorie Náboženství?

Co je to Mene tekel? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Mene tekel?

Mene tekel je výraz pro naléhavé a tajemné varování nebo výstrahu. Mělo se jednat o slova krále Belsazara, která údajně měla být prvními z jeho záhadného varování.
Podle příběhu ze Starého zákona – knihy Daniel – měl být Belsazar synem krále Nebukadnesara II., i když jeho opravdovým otcem byl král Nabonid. Nebukadnesar odnesl z jeruzalémského Šalamounova chrámu nádoby z drahých kovů a z těch král Belsazar nakázal pít, čímž je zneuctil. V průběhu slavnosti se pak měla objevit lidská ruka, která napsala na zeď nápis začínající právě slovy méně tekel, která prorok vyložil jako varování před koncem království a smrtí krále. Předpověď se splnila – království připadlo Peršanům a Médům a král zemřel. Jedná se tedy o důrazné varování před velkým bezprostředním neštěstím.


Co je to Mene tekel? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Mene tekel. Co znamená pojem Mene tekel z kategorie Náboženství?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Mene tekel s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Mene tekel se nachází v kategorii Náboženství

Klíčová slova: formulace, co znamená, termín, terminus technicus, Náboženství, význam slova, přesný význam, význam, terminologie, co je to Mene tekel?, odborný výraz, definice pojmu, slovo, odborné názvosloví, slovník, přesný výraz, definice, co to je


Pojem Mene tekel je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Mene tekel? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Mene tekel jsou první dvě slova údajného tajemného varování krále Belsazara (Belšasara). Přeneseně označuje naléhavé varování, výstrahu.

Mene tekel

Varování krále Belšasara na Rembrandtově obrazu. Autor: Rembrandt, licence: Public domain
Varování krále Belšasara na Rembrandtově obrazu. Autor: Rembrandt, licence: Public domain


Další zdroje informací

Najít slovo Mene tekel ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Mene tekel ve vyhledávači Qwant

Najít termín Mene tekel ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Mene tekel ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Mene tekel na Youtube

Zkusit najít výraz Mene tekel ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Mene tekel například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Mene tekel? resp. jaký je význam slova Mene tekel? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mene tekel, odpověď na dotaz co je to Mene tekel?. Víte např. kdo to je Jessica Alba? Znáte a víte kdo je Norkys Batista? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Náboženství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.