Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mene tekel. Co znamená odborný pojem Mene tekel z kategorie Náboženství?

Co je Mene tekel?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Mene tekel

Mene tekel je výraz pro naléhavé a tajemné varování nebo výstrahu. Mělo se jednat o slova krále Belsazara, která údajně měla být prvními z jeho záhadného varování.
Podle příběhu ze Starého zákona – knihy Daniel – měl být Belsazar synem krále Nebukadnesara II., i když jeho opravdovým otcem byl král Nabonid. Nebukadnesar odnesl z jeruzalémského Šalamounova chrámu nádoby z drahých kovů a z těch král Belsazar nakázal pít, čímž je zneuctil. V průběhu slavnosti se pak měla objevit lidská ruka, která napsala na zeď nápis začínající právě slovy méně tekel, která prorok vyložil jako varování před koncem království a smrtí krále. Předpověď se splnila – království připadlo Peršanům a Médům a král zemřel. Jedná se tedy o důrazné varování před velkým bezprostředním neštěstím.


Co je to Mene tekel? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mene tekel. Co znamená odborný pojem Mene tekel z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Definici pojmu Mene tekel sdílejte s rodinou a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Mene tekel je v kategorii náboženství

Klíčová slova: slovník, informace, přesný význam, význam slova, přesný výraz, co to je, wiki, lexikon, definice pojmu, formulace, termín, Mene tekel, slovo, náboženství, popis, vysvětlení, synonymum, heslo


Pojem Mene tekel je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Mene tekel můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Mene tekel jsou první dvě slova údajného tajemného varování krále Belsazara (Belšasara). Přeneseně označuje naléhavé varování, výstrahu.

Mene tekel

Varování krále Belšasara na Rembrandtově obrazu. Autor: Rembrandt, licence: Public domain
Varování krále Belšasara na Rembrandtově obrazu. Autor: Rembrandt, licence: Public domain


Další zdroje informací o slovu Mene tekel

Zkusit najít slovo Mene tekel ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Mene tekel ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Mene tekel na Youtube

Hledat slovo Mene tekel na Google.cz

Zkusit najít termín Mene tekel ve Wikislovníku

Hledat frázi Mene tekel ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Mene tekel například v Google obrázcích, v Google překladači, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Mene tekel? resp. jaký je přesný význam slova Mene tekel? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mene tekel, odpověď na dotaz co je to Mene tekel?. Víte např. kdo to je Daniela Šišková? Znáte a víte kdo je Specialista HR? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Mene tekel v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je náboženství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Kostel oltář kříž, mene tekel, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.