Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mene tekel. Co znamená odborný pojem Mene tekel z kategorie Náboženství?

Co je to Mene tekel? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Mene tekel

Mene tekel je výraz pro naléhavé a tajemné varování nebo výstrahu. Mělo se jednat o slova krále Belsazara, která údajně měla být prvními z jeho záhadného varování.
Podle příběhu ze Starého zákona – knihy Daniel – měl být Belsazar synem krále Nebukadnesara II., i když jeho opravdovým otcem byl král Nabonid. Nebukadnesar odnesl z jeruzalémského Šalamounova chrámu nádoby z drahých kovů a z těch král Belsazar nakázal pít, čímž je zneuctil. V průběhu slavnosti se pak měla objevit lidská ruka, která napsala na zeď nápis začínající právě slovy méně tekel, která prorok vyložil jako varování před koncem království a smrtí krále. Předpověď se splnila – království připadlo Peršanům a Médům a král zemřel. Jedná se tedy o důrazné varování před velkým bezprostředním neštěstím.


Co je to Mene tekel? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mene tekel. Co znamená odborný pojem Mene tekel z kategorie Náboženství?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Mene tekel? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Mene tekel patří do sekce náboženství

Klíčová slova: terminologie, co je to Mene tekel?, synonymum, náboženství, informace, přesný význam, význam slova, co to je, odborné názvosloví, termín, vysvětlení, definice pojmu, popis, definice, heslo, názvosloví, odborný výraz, lexikon


Pojem Mene tekel je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Mene tekel? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Mene tekel jsou první dvě slova údajného tajemného varování krále Belsazara (Belšasara). Přeneseně označuje naléhavé varování, výstrahu.

Mene tekel

Varování krále Belšasara na Rembrandtově obrazu. Autor: Rembrandt, licence: Public domain
Varování krále Belšasara na Rembrandtově obrazu. Autor: Rembrandt, licence: Public domain


Více informací o pojmu Mene tekel lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat heslo Mene tekel na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mene tekel ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Mene tekel ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Mene tekel ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Mene tekel ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Mene tekel na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Mene tekel například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Mene tekel? resp. co označuje slovo Mene tekel? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mene tekel, odpověď na dotaz co je to Mene tekel?. Víte např. kdo to je Adam Smith? Znáte a víte kdo je Vrátný? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Mene tekel hledat i v jiných kategoriích (než náboženství) U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.