Co je to?
Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je druh narušení vývoje řeči. Jeho projevem je ztížená schopnost popřípadě neschopnost naučit se verbální komunikaci, přestože podmínky rozvoje řečových schopností jsou splněny. Příčinou je porucha zpracování řečových signálů v centru, postižený tedy vše slyší, ale jeho mozek a nervová soustava neumějí správně zpracovat podněty přicházející z okolí. Nejedná se tedy o poruchu smysl jako je zrak nebo sluch.
Vývojovou dysfázii může způsobit problém v průběhu těhotenství matky nebo při porodu či v poporodní době. Často je tato porucha dědičná a je četnější u chlapců. Projevuje se opožděním ve vývoji řeči – dítě nemá odpovídající slovní zásobu, neumí spojit slova do vět nebo tvoří jen věty krátké, slova komolí, dopouští se gramatických chyb, nemá správný slovosled a podobně. Dalším projevem je patlavost, kdy dítě zaměňuje výslovnost hlásek a mluví nesrozumitelně, jeho vývoj je nerovnoměrný, vnímání je narušené, podobně jako lateralita a motorika.


Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Vývojová dysfázie doporučujeme sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Vývojová dysfázie se nachází v sekci Lékařství

Klíčová slova: význam slova, definice, Lékařství, co znamená, vysvětlení, popis, co je to Vývojová dysfázie?, přesný význam, přesný výraz, terminologie, terminus technicus, heslo, definice pojmu, odborné názvosloví, názvosloví, slovník, význam pojmu, Lékařství


Pojem Vývojová dysfázie je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vývojová dysfázie? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je tím lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center. Postižení CNS je tedy spíš difusní, ne ložiskové. Zasahuje celou centrální korovou oblast a podle vážnosti postižení se pak manifestuje různou hloubkou příznaků.

Pro další informace o termínu Vývojová dysfázie zkuste tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vývojová dysfázie ve Wikimedia Commons

Hledat termín Vývojová dysfázie ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Vývojová dysfázie ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Vývojová dysfázie na Google.cz

Vyhledat slovo Vývojová dysfázie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Vývojová dysfázie ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Vývojová dysfázie například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Vývojová dysfázie? resp. co přesně označuje termín Vývojová dysfázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vývojová dysfázie, odpověď na dotaz co je to Vývojová dysfázie?. Víte např. kdo to je Gambler? Znáte a víte kdo je Andrej Bóna? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Lékařství). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.