Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je druh narušení vývoje řeči. Jeho projevem je ztížená schopnost popřípadě neschopnost naučit se verbální komunikaci, přestože podmínky rozvoje řečových schopností jsou splněny. Příčinou je porucha zpracování řečových signálů v centru, postižený tedy vše slyší, ale jeho mozek a nervová soustava neumějí správně zpracovat podněty přicházející z okolí. Nejedná se tedy o poruchu smysl jako je zrak nebo sluch.
Vývojovou dysfázii může způsobit problém v průběhu těhotenství matky nebo při porodu či v poporodní době. Často je tato porucha dědičná a je četnější u chlapců. Projevuje se opožděním ve vývoji řeči – dítě nemá odpovídající slovní zásobu, neumí spojit slova do vět nebo tvoří jen věty krátké, slova komolí, dopouští se gramatických chyb, nemá správný slovosled a podobně. Dalším projevem je patlavost, kdy dítě zaměňuje výslovnost hlásek a mluví nesrozumitelně, jeho vývoj je nerovnoměrný, vnímání je narušené, podobně jako lateralita a motorika.


Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Vývojová dysfázie patří do kategorie lékařství

Klíčová slova: co znamená, pojem, co je to Vývojová dysfázie?, odborné názvosloví, synonymum, lékařství, odborný výraz, přesný výraz, slovo, definice, lékařství, slovník, definice pojmu, heslo, názvosloví, terminologie, wiki, terminus technicus


Pojem Vývojová dysfázie je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vývojová dysfázie? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je tím lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center. Postižení CNS je tedy spíš difusní, ne ložiskové. Zasahuje celou centrální korovou oblast a podle vážnosti postižení se pak manifestuje různou hloubkou příznaků.

Linky na jiné informační zdroje

Najít pojem Vývojová dysfázie ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Vývojová dysfázie ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vývojová dysfázie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Vývojová dysfázie ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Vývojová dysfázie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Vývojová dysfázie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vývojová dysfázie například v Microsoft Bing, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Právě nyní již víte co je to Vývojová dysfázie? resp. co znamená Vývojová dysfázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vývojová dysfázie, odpověď na dotaz co je to Vývojová dysfázie?. Víte např. kdo to je Jaroslava Panýrková? Znáte a víte kdo je Realitní makléř? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než lékařství. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.