Co je to?
Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je druh narušení vývoje řeči. Jeho projevem je ztížená schopnost popřípadě neschopnost naučit se verbální komunikaci, přestože podmínky rozvoje řečových schopností jsou splněny. Příčinou je porucha zpracování řečových signálů v centru, postižený tedy vše slyší, ale jeho mozek a nervová soustava neumějí správně zpracovat podněty přicházející z okolí. Nejedná se tedy o poruchu smysl jako je zrak nebo sluch.
Vývojovou dysfázii může způsobit problém v průběhu těhotenství matky nebo při porodu či v poporodní době. Často je tato porucha dědičná a je četnější u chlapců. Projevuje se opožděním ve vývoji řeči – dítě nemá odpovídající slovní zásobu, neumí spojit slova do vět nebo tvoří jen věty krátké, slova komolí, dopouští se gramatických chyb, nemá správný slovosled a podobně. Dalším projevem je patlavost, kdy dítě zaměňuje výslovnost hlásek a mluví nesrozumitelně, jeho vývoj je nerovnoměrný, vnímání je narušené, podobně jako lateralita a motorika.


Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Vývojová dysfázie se nachází v sekci Lékařství

Klíčová slova: formulace, definice pojmu, termín, terminologie, význam, synonymum, vysvětlení, popis, Lékařství, slovník, heslo, definice, co to je, slovo, názvosloví, přesný výraz, wiki, Vývojová dysfázie


Pojem Vývojová dysfázie je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vývojová dysfázie? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je tím lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center. Postižení CNS je tedy spíš difusní, ne ložiskové. Zasahuje celou centrální korovou oblast a podle vážnosti postižení se pak manifestuje různou hloubkou příznaků.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Vyhledat pojem Vývojová dysfázie ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Vývojová dysfázie na Youtube

Hledat slovo Vývojová dysfázie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Vývojová dysfázie na Google.cz

Hledat termín Vývojová dysfázie ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Vývojová dysfázie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Vývojová dysfázie například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Vývojová dysfázie? resp. co znamená výraz Vývojová dysfázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vývojová dysfázie, odpověď na dotaz co je to Vývojová dysfázie?. Víte např. kdo to je Ženista? Znáte a víte kdo je Řidič? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Lékařství). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.