Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kult svatých. Co znamená odborný pojem Kult svatých z kategorie Náboženství?

Co je to Kult svatých? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Kult svatých

Kult svatých patří neodmyslitelně k historii církve. V proměnách času měl různou podobu a měnil se i jeho význam. Křesťané přejímali tento kult z pohanského římského náboženství a judaismu. Počátky kultu svatých jsou kladeny již do 2. století, o několik století později se dokonce stal předmětem obchodování s ostatky svatých.
Velkou popularitu si získal ve středověku, svatým byla zasvěcována různá místa a budovy. Jako protiklad přehnané úcty k svatým, která se objevovala například u chudého lidu, vystupovala reformace s odmítnutím uctívání svatých. Určité omezení pak požadovala i katolická církev, která svaté předkládala jako vzory pro lid a ve výročí dne smrti připomínala jejich památku.


Co je to Kult svatých? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kult svatých. Co znamená odborný pojem Kult svatých z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Kult svatých s kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Kult svatých se nachází v sekci náboženství

Klíčová slova: heslo, definice, lexikon, wiki, co je to Kult svatých?, přesný výraz, terminologie, slovo, přesný význam, náboženství, synonymum, popis, náboženství, pojem, vysvětlení, formulace, co znamená, význam pojmu


Pojem Kult svatých je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kult svatých? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Kult svatých provází převážnou část dějin církve, ačkoliv jeho intenzita se v průběhu vývoje měnila. Byl přejat křesťany z judaismu a tradičního pohanského náboženství Říma v průběhu 2. až 3. století a již od počátku 5. století vedl k obchodu s ostatky svatých. Ve středověku nabyl kult svatých značné obliby a rozměrů, například kostely jsou zasvěcovány světcům, na což reaguje reformace odmítáním úcty ke svatým. Přebujelost kultu svatých, zejména ve sféře lidové zbožnosti, si uvědomuje i sama katolická církev, která se jej v několika vlnách snaží omezit na rozumnou míru, naposledy po Druhém vatikánském koncilu. Kromě katolických církví sjednocených s Římem uctívají svaté také pravoslavní křesťané, zatímco protestantské církve kult svatých neuznávají.

Hledejte pojem Kult svatých v následujících vyhledávačích

Najít pojem Kult svatých ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kult svatých ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Kult svatých ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Kult svatých ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Kult svatých ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kult svatých ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Kult svatých například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Kult svatých? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kult svatých? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kult svatých, odpověď na dotaz co je to Kult svatých?. Víte např. kdo to je Whistleblower? Znáte a víte kdo je Disident? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než náboženství). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!