Co je to?
Definice výrazu, termínu Pouť. Co znamená odborný pojem Pouť z kategorie Cestování?

Co je to Pouť? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Pouť

Pouť je historické označení účelové cesty na místo, které má jistý náboženský význam. Takřka každé náboženství má své poutní místo – např. Židé Jeruzalém, buddhisté místa, která jsou spojena s životem Buddhy, křesťané putují na místa spojená s životy svatých a zvláště Ježíše Krista, pro islám je poutním místem Mekka.
Poutě byly konány již v době antiky, typické byli i pro staré Germány. Křesťané pojímali poutě i jako společenské události. Cílem byly například kostely a další památná místa, k této akci se vázaly i různé atrakce a prodejní stánky, vystoupení komediantů a podobně. Pojem se postupně odlučoval od náboženství a dnes se s výrazem pouť můžeme setkat jako s označením pro soubor atrakcí v zábavním parku – stálém nebo putovním.


Co je to Pouť? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Pouť. Co znamená odborný pojem Pouť z kategorie Cestování?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Pouť s vašimi kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Pouť se nachází v sekci cestování

Klíčová slova: co znamená, co je to Pouť?, definice, Pouť, vysvětlení, přesný význam, popis, terminologie, synonymum, definice pojmu, význam pojmu, heslo, formulace, přesný výraz, odborné názvosloví, odborný výraz, význam, význam slova


Pojem Pouť je v kategorii cestování, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pouť? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam.
V symbolickém smyslu je pouť zároveň iniciačním aktem a úkonem odevzdání. Vyskytuje se v náboženských vírách, které přiznávají zvláštní nadpřirozenou moc či sílu určitým místům. V hinduismu představuje hlavní poutní místa tzv. čardham, židé putovali do Síló a později do Jeruzaléma, kde byla Hospodinova svatyně a archa úmluvy. V buddhismu jsou významnými místy ta, která jsou spojena s životem Gautamy Buddhy, v křesťanství s životem Ježíše Krista nebo některého ze svatých, v islámu je tímto místem Mekka, rodné město Mohamedovo. Vzdálené chrámy a svatyně navštěvovali též staří Řekové a Římané, podobně i Germáni.
V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí, zejména výročním poutím k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život včetně komediantů. S postupnou ateizací se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť se tak v profánním světě stala synonymem zábavního parku.

Pouť do Santiaga de Compostela

Španělské město Santiago de Compostela je nejčastějším cílem křesťanských poutníků. Autor: jacqueline macou, zdroj: Pixabay
Španělské město Santiago de Compostela je nejčastějším cílem křesťanských poutníků. Autor: jacqueline macou, zdroj: Pixabay


Pro více informací o heslu Pouť zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat výraz Pouť ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Pouť na Youtube

Najít pojem Pouť na Google.cz

Najít termín Pouť ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Pouť ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pouť ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Pouť například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Právě nyní již víte jaký je význam slova Pouť? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Pouť? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pouť, odpověď na dotaz co je to Pouť?. Víte např. kdo to je Povaleč? Znáte a víte kdo je Autokrat? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je cestování. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.