Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Pouť. Co znamená pojem Pouť z kategorie Cestování?

Co je Pouť?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Pouť?

Pouť je historické označení účelové cesty na místo, které má jistý náboženský význam. Takřka každé náboženství má své poutní místo – např. Židé Jeruzalém, buddhisté místa, která jsou spojena s životem Buddhy, křesťané putují na místa spojená s životy svatých a zvláště Ježíše Krista, pro islám je poutním místem Mekka.
Poutě byly konány již v době antiky, typické byli i pro staré Germány. Křesťané pojímali poutě i jako společenské události. Cílem byly například kostely a další památná místa, k této akci se vázaly i různé atrakce a prodejní stánky, vystoupení komediantů a podobně. Pojem se postupně odlučoval od náboženství a dnes se s výrazem pouť můžeme setkat jako s označením pro soubor atrakcí v zábavním parku – stálém nebo putovním.


Co je to Pouť? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Pouť. Co znamená pojem Pouť z kategorie Cestování?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Pouť? Potom se o definici podělte s kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Pouť se nachází v kategorii cestování

Klíčová slova: definice, cestování, co to je, wiki, slovo, synonymum, význam slova, heslo, význam, odborné názvosloví, lexikon, informace, názvosloví, přesný význam, cestování, přesný výraz, co znamená, formulace


Pojem Pouť je v kategorii cestování, ilustrační obrázek

Co označuje termín Pouť? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam.
V symbolickém smyslu je pouť zároveň iniciačním aktem a úkonem odevzdání. Vyskytuje se v náboženských vírách, které přiznávají zvláštní nadpřirozenou moc či sílu určitým místům. V hinduismu představuje hlavní poutní místa tzv. čardham, židé putovali do Síló a později do Jeruzaléma, kde byla Hospodinova svatyně a archa úmluvy. V buddhismu jsou významnými místy ta, která jsou spojena s životem Gautamy Buddhy, v křesťanství s životem Ježíše Krista nebo některého ze svatých, v islámu je tímto místem Mekka, rodné město Mohamedovo. Vzdálené chrámy a svatyně navštěvovali též staří Řekové a Římané, podobně i Germáni.
V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí, zejména výročním poutím k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život včetně komediantů. S postupnou ateizací se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť se tak v profánním světě stala synonymem zábavního parku.

Pouť do Santiaga de Compostela

Španělské město Santiago de Compostela je nejčastějším cílem křesťanských poutníků. Autor: jacqueline macou, zdroj: Pixabay
Španělské město Santiago de Compostela je nejčastějším cílem křesťanských poutníků. Autor: jacqueline macou, zdroj: Pixabay


Jiné doporučené zdroje informací

Najít výraz Pouť ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Pouť ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Pouť ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pouť ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Pouť ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Pouť ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Pouť například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Z předchozího textu jste se dozvěděli jaký je přesný význam slova Pouť? resp. co znamená výraz Pouť? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pouť, odpověď na dotaz co je to Pouť?. Víte např. kdo to je Automechanik? Znáte a víte kdo je Alžbětko? Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je cestování. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.