Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akcelerometr. Co znamená odborný pojem Akcelerometr z kategorie Nástroje?

Co je Akcelerometr?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Akcelerometr

Akcelerometr je název zařízení, které umožňuje analýzu a měření úhlového a lineárního zrychlení. Akcelerometr má široké využití, funkce zrychlení a jeho měření využívá průmysl, výzkum i domácnosti. Tento přístroj měří statické gravitační zrychlení. To slouží ke stanovení úhlu vychýlení určitého objektu od svislice. Měří i dynamické zrychlení, ke kterému dochází při pohybu, otřesu, vibracích nebo úderech. Jde tedy o chvění, které má nízký kmitočet a malou amplitudu. Kmitočet má hodnoty v desítkách Hz.
Vibrace se měří například při diagnostice zařízení a konstrukcí, které musí vydržet velké pnutí nebo při práci strojů. K dalším možnostem použití patří ochrana lékařské a sportovní techniky, chytrých telefonů, fotoaparátů, kamer, dálkových ovladačů, navigačních systémů a dalších. Akcelerometry lze roztřídit do tří základních druhů, pizoelektrické akcelerometry, pizorezistivní a kapacitní akcelerometry MEMS. Při extrémních teplotách se využívá nábojových piezoelektrických akcelerometrů.


Co je to Akcelerometr? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Akcelerometr. Co znamená odborný pojem Akcelerometr z kategorie Nástroje?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text vytvořen pro Superia.cz

Definici pojmu Akcelerometr sdílejte s rodinou a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Akcelerometr je v kategorii nástroje

Klíčová slova: význam pojmu, terminologie, pojem, synonymum, co to je, Akcelerometr, vysvětlení, odborné názvosloví, formulace, termín, terminus technicus, informace, definice pojmu, co znamená, význam slova, slovo, nástroje, popis


Pojem Akcelerometr je v kategorii nástroje, ilustrační obrázek

Co označuje termín Akcelerometr? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Akcelerometr je součástka nebo přístroj měřící zrychlení, a to jak posuvné, tak rotační.
Akcelerometry se používají v moderní elektronice například pro detekci orientace (pro překlápění obrazu v mobilních zařízeních), v herních ovladačích (ke zjištění orientace ovladače), ve stabilizátorech obrazu ve fotoaparátech či ke zjištění vibrací nebo pádu určité věci (u pevných disků například k bezpečnému zaparkování čtecích hlav před samotným dopadem).
Rotační akcelerometry mají v praxi svá nezastupitelná uplatnění.

Hledejte výraz Akcelerometr v dalších zdrojích

Vyhledat výraz Akcelerometr ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Akcelerometr ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Akcelerometr ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Akcelerometr ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Akcelerometr na Youtube

Zkusit najít slovo Akcelerometr ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Akcelerometr například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v metavyhledávači Info.com nebo v projektu slovnik.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teďka už zajisté víte co znamená Akcelerometr? resp. co vlastně znamená slovo Akcelerometr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akcelerometr, odpověď na dotaz co je to Akcelerometr?. Víte např. kdo to je Vladimír Menšík? Znáte a víte kdo je Marie Retková? Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledání odborného pojmu Akcelerometr i v jiné kategorii než je sekce nástroje. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.