Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hrdinství. Co znamená odborný pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Co je to Hrdinství? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hrdinství

Hrdinství je schopnost vykonat něco mimořádného, co pomůže ostatním lidem nebo obecně přinese nějaký prospěch. Znám= jsou skutky hrdinů z antických i jiných bájí a eposů, které by "běžní" smrtelníci nezvládli. Hrdina v mytologii musí mít pro vykonání něčeho mimořádného neobvyklé schopnosti: inteligenci, bystrý úsudek, odvahu nebo mimořádnou fyzickou sílu. Jako hrdinství v běžném životě můžeme vnímat třeba to, že někdo překoná strach a postaví se útočníkovi, aby zachránil oběť zločinu. Takové hrdinství může vykonat třeba policista, který to má tak trochu "v popisu práce", nebo kdokoliv jiný.


Co je to Hrdinství? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hrdinství. Co znamená odborný pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Hrdinství můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Hrdinství je v sekci psychologie

Klíčová slova: wiki, psychologie, psychologie, termín, odborný výraz, odborné názvosloví, význam pojmu, definice pojmu, heslo, informace, terminus technicus, terminologie, co to je, Hrdinství, význam, vysvětlení, formulace, význam slova


Pojem Hrdinství je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Hrdinství?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství (andreia, fortitudo) je jedna ze čtyř základních (kardinálních) ctností. Statečnost zajišťuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro, dává nám sílu překonat strach. Dospívá až ke schopnosti obětovat případně vlastní život pro spravedlivou věc.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hrdinství ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Hrdinství ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Hrdinství ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Hrdinství na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hrdinství ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Hrdinství ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Hrdinství například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Hrdinství? resp. co znamená Hrdinství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hrdinství, odpověď na dotaz co je to Hrdinství?. Víte např. kdo to je Ivana Chýlková? Znáte a víte kdo je Kretén? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Hrdinství v jiné sekci než psychologie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem