Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hrdinství. Co znamená pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Co je to Hrdinství? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Hrdinství

Hrdinství je schopnost vykonat něco mimořádného, co pomůže ostatním lidem nebo obecně přinese nějaký prospěch. Znám= jsou skutky hrdinů z antických i jiných bájí a eposů, které by "běžní" smrtelníci nezvládli. Hrdina v mytologii musí mít pro vykonání něčeho mimořádného neobvyklé schopnosti: inteligenci, bystrý úsudek, odvahu nebo mimořádnou fyzickou sílu. Jako hrdinství v běžném životě můžeme vnímat třeba to, že někdo překoná strach a postaví se útočníkovi, aby zachránil oběť zločinu. Takové hrdinství může vykonat třeba policista, který to má tak trochu "v popisu práce", nebo kdokoliv jiný.


Co je to Hrdinství? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hrdinství. Co znamená pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Hrdinství? Pak se o tuto stránku podělte s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Hrdinství je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: přesný význam, terminologie, definice pojmu, co znamená, Psychologie, definice, termín, popis, Psychologie, vysvětlení, informace, Hrdinství, synonymum, slovník, wiki, význam, význam slova, formulace


Pojem Hrdinství je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hrdinství? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství (andreia, fortitudo) je jedna ze čtyř základních (kardinálních) ctností. Statečnost zajišťuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro, dává nám sílu překonat strach. Dospívá až ke schopnosti obětovat případně vlastní život pro spravedlivou věc.

Další zdroje informací

Vyhledat termín Hrdinství ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hrdinství ve Wikimedia Commons

Hledat termín Hrdinství na Google.cz

Hledat videa s názvem Hrdinství na Youtube

Vyhledat pojem Hrdinství ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Hrdinství ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hrdinství například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Hrdinství? resp. co se skrývá pod slovem Hrdinství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hrdinství, odpověď na dotaz co je to Hrdinství?. Víte např. kdo to je Správce majetku? Znáte a víte kdo je Šejdíř? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Psychologie. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem