Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hrdinství. Co znamená odborný pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Co je to Hrdinství? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Hrdinství

Hrdinství je schopnost vykonat něco mimořádného, co pomůže ostatním lidem nebo obecně přinese nějaký prospěch. Znám= jsou skutky hrdinů z antických i jiných bájí a eposů, které by "běžní" smrtelníci nezvládli. Hrdina v mytologii musí mít pro vykonání něčeho mimořádného neobvyklé schopnosti: inteligenci, bystrý úsudek, odvahu nebo mimořádnou fyzickou sílu. Jako hrdinství v běžném životě můžeme vnímat třeba to, že někdo překoná strach a postaví se útočníkovi, aby zachránil oběť zločinu. Takové hrdinství může vykonat třeba policista, který to má tak trochu "v popisu práce", nebo kdokoliv jiný.


Co je to Hrdinství? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hrdinství. Co znamená odborný pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Hrdinství? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Hrdinství patří do sekce psychologie

Klíčová slova: lexikon, Hrdinství, co to je, pojem, slovo, názvosloví, psychologie, slovník, odborné názvosloví, co znamená, informace, definice, význam slova, popis, termín, vysvětlení, význam, přesný význam


Pojem Hrdinství je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Hrdinství dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství (andreia, fortitudo) je jedna ze čtyř základních (kardinálních) ctností. Statečnost zajišťuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro, dává nám sílu překonat strach. Dospívá až ke schopnosti obětovat případně vlastní život pro spravedlivou věc.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat pojem Hrdinství ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Hrdinství ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Hrdinství na Google.cz

Hledat slovo Hrdinství ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Hrdinství ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Hrdinství ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hrdinství například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už víte co znamená slovo Hrdinství? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Hrdinství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hrdinství, odpověď na dotaz co je to Hrdinství?. Víte např. kdo to je Pierce Brosnan? Znáte a víte kdo je Lampasák? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než psychologie). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem