Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hrdinství. Co znamená pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Co je to Hrdinství? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hrdinství

Hrdinství je schopnost vykonat něco mimořádného, co pomůže ostatním lidem nebo obecně přinese nějaký prospěch. Znám= jsou skutky hrdinů z antických i jiných bájí a eposů, které by "běžní" smrtelníci nezvládli. Hrdina v mytologii musí mít pro vykonání něčeho mimořádného neobvyklé schopnosti: inteligenci, bystrý úsudek, odvahu nebo mimořádnou fyzickou sílu. Jako hrdinství v běžném životě můžeme vnímat třeba to, že někdo překoná strach a postaví se útočníkovi, aby zachránil oběť zločinu. Takové hrdinství může vykonat třeba policista, který to má tak trochu "v popisu práce", nebo kdokoliv jiný.


Co je to Hrdinství? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hrdinství. Co znamená pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Hrdinství sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Hrdinství je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: informace, co znamená, popis, terminologie, slovník, přesný výraz, heslo, co je to Hrdinství?, synonymum, co to je, význam, vysvětlení, definice pojmu, Psychologie, slovo, lexikon, terminus technicus, definice


Pojem Hrdinství je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hrdinství? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství (andreia, fortitudo) je jedna ze čtyř základních (kardinálních) ctností. Statečnost zajišťuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro, dává nám sílu překonat strach. Dospívá až ke schopnosti obětovat případně vlastní život pro spravedlivou věc.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat výraz Hrdinství ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Hrdinství ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hrdinství ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Hrdinství ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hrdinství ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Hrdinství na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hrdinství například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Hrdinství? resp. jaká je definice slova Hrdinství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hrdinství, odpověď na dotaz co je to Hrdinství?. Víte např. kdo to je Justin Bieber? Znáte a víte kdo je Šejdíř? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Psychologie). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem