Co je to?
Odborný výraz, definice slova Kračun. Co znamená slovo Kračun z kategorie Náboženství?

Co je Kračun? Definice pojmu

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Kračun?

Kračun je svátek starých Slovanů. Byl slaven ještě před příchodem křesťanství a jednalo se o zimní slunovrat, tedy začátek nového roku. Tato doba je tradiční oslavou slunečního božstva a jeho zrození. Současně se jedná o dobu, kdy má slunce nejmenší moc a vládnou síly podsvětí. Poté, co se za svítání narodí nové slunce, přichází dvanáctka dní, kterým se říkalo nečisté. V těchto dnech se totiž ujal vlády podsvětní bůh Veles. Tyto dny jsou pro něj náhradou za dvanáctiměsíční vládu boha slunce Dažboga. Kračun začínal s objevením první hvězdy. Tento čas byl obyvatelům oznamován zvoněním zvonů, střelbou a zapalovala se svíčka umístěná na stole. Poté následovala večeře. Jejím úvodem byla modlitba, pak se jedly tradiční pokrmy a došlo i na věštění a předpovědi. Příští úroda žita a ovsa byla věštěna z hrachu házeného na zeď a počtu přilepených zrnek. Na zdraví se usuzovalo z rozkrojených jablek nebo rozloupnutých ořechů. Když byl vnitřek v pořádku, znamenalo to, že člověk bude v příštím roce zdráv. Z cibule se věštilo počasí, třesením doku ze střechy zjišťovaly dívky, jaký bude jejich ženich. Očistu a ochranu před zlými silami zajistilo pálení ohňů.
Při Kračunu probíhalo také čtení předků, protože Slované věřili, že v této době není hranice mezi světem mrtvých a živých. Chodilo se na koledu, kdy se obcházelo s figurkou dítěte, které mělo být symbolem právě narozeného slunce, popřípadě s obrazem slunce. Průvod šel se zpěvem, citovala se pořekadla a prosilo se o dary. Podle toho, kolik darů získají koledníci, dá se usuzovat na blahobyt v dalším roce. Na obchůzky chodili mladí muži, kteří se převlékali do různých podob, jako jsou zvířata, duchové nebo i ženy. Tyto převleky je měly ochránit před temnými silami. Kračunu se říkalo také koleda, což je slovo pocházející z latinského slova calendae, tedy první den prvního měsíce v roce. O Kračunu se poprvé zmiňují staroslovanské a ruské rukopisy z 10. a 11. století.


Odborný výraz, definice slova Kračun. Co znamená slovo Kračun z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s dalšími osobami na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Kračun patří do kategorie náboženství

Klíčová slova: názvosloví, co znamená, heslo, Kračun, termín, význam, přesný výraz, definice pojmu, lexikon, význam slova, definice, synonymum, slovo, terminologie, formulace, odborné názvosloví, náboženství, co to je


Pojem Kračun je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kračun? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Kračun, Hody či Koleda je slovanský svátek zimního slunovratu. Jeho podoba je rekonstruována především ze slovanských lidových zvyků spojených s Vánocemi, které tuto slavnost nahradily, ale existují i písemné záznamy z doby těsně následující christianizaci. Během Kračunu bylo slaveno zrození nového slunce, personifikovaného pravděpodobně Dažbogem, slovanským slunečním bohem. Zároveň v období bezprostředně následujícím po slunovratu stírá hranice mezi světem a živých a mrtvých, mezi lidi tak přichází jak blahovolní předkové, tak zlovolní mrtví.
Slavnosti zimního slunovratu nebo pohanské zvyky spojené s oslavou Vánoc jsou zmiňovány už nejstarších slovanských písemných pramenech. Například Euchologium sinajské, staroslověnsky psaný text z Makedonie 10. či 11. století, kritizuje ty, co jako pohané chodili prvního ledna na koledu. Kračun je poprvé zmiňován v ruském textu z 12. století a různé předkřesťanské obyčeje se objevují v českým a polských textech z 15. a 16. století.

Pro další informace o termínu Kračun zkuste tyto odkazy

Najít heslo Kračun ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Kračun ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Kračun ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Kračun ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Kračun ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Kračun na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kračun například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Kračun? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kračun? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kračun, odpověď na dotaz co je to Kračun?. Víte např. kdo to je Štěpán Kozub? Znáte a víte kdo je Mike Oldfield? Jednotlivá slova můžou mít několik významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Můžete se proto pokusit najít heslo Kračun i v jiné sekci než v náboženství. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.