Co je to?
Definice výrazu Kračun. Co znamená odborný pojem Kračun z kategorie Náboženství?

Co je Kračun?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Kračun?

Kračun je svátek starých Slovanů. Byl slaven ještě před příchodem křesťanství a jednalo se o zimní slunovrat, tedy začátek nového roku. Tato doba je tradiční oslavou slunečního božstva a jeho zrození. Současně se jedná o dobu, kdy má slunce nejmenší moc a vládnou síly podsvětí. Poté, co se za svítání narodí nové slunce, přichází dvanáctka dní, kterým se říkalo nečisté. V těchto dnech se totiž ujal vlády podsvětní bůh Veles. Tyto dny jsou pro něj náhradou za dvanáctiměsíční vládu boha slunce Dažboga. Kračun začínal s objevením první hvězdy. Tento čas byl obyvatelům oznamován zvoněním zvonů, střelbou a zapalovala se svíčka umístěná na stole. Poté následovala večeře. Jejím úvodem byla modlitba, pak se jedly tradiční pokrmy a došlo i na věštění a předpovědi. Příští úroda žita a ovsa byla věštěna z hrachu házeného na zeď a počtu přilepených zrnek. Na zdraví se usuzovalo z rozkrojených jablek nebo rozloupnutých ořechů. Když byl vnitřek v pořádku, znamenalo to, že člověk bude v příštím roce zdráv. Z cibule se věštilo počasí, třesením doku ze střechy zjišťovaly dívky, jaký bude jejich ženich. Očistu a ochranu před zlými silami zajistilo pálení ohňů.
Při Kračunu probíhalo také čtení předků, protože Slované věřili, že v této době není hranice mezi světem mrtvých a živých. Chodilo se na koledu, kdy se obcházelo s figurkou dítěte, které mělo být symbolem právě narozeného slunce, popřípadě s obrazem slunce. Průvod šel se zpěvem, citovala se pořekadla a prosilo se o dary. Podle toho, kolik darů získají koledníci, dá se usuzovat na blahobyt v dalším roce. Na obchůzky chodili mladí muži, kteří se převlékali do různých podob, jako jsou zvířata, duchové nebo i ženy. Tyto převleky je měly ochránit před temnými silami. Kračunu se říkalo také koleda, což je slovo pocházející z latinského slova calendae, tedy první den prvního měsíce v roce. O Kračunu se poprvé zmiňují staroslovanské a ruské rukopisy z 10. a 11. století.


Co je to Kračun? Význam slova, termín, Definice výrazu Kračun. Co znamená odborný pojem Kračun z kategorie Náboženství?

Všechny údaje jsou bez záruky. V obsahu stránek mohou být pravopisné, faktické chyby i nepřesnosti. Text vytvořen pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Kračun můžete samozřejmě sdílet s ostatními na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Kračun je v sekci náboženství

Klíčová slova: slovo, přesný výraz, lexikon, odborné názvosloví, význam pojmu, termín, terminologie, definice pojmu, význam, terminus technicus, co to je, pojem, odborný výraz, vysvětlení, přesný význam, definice, formulace, co je to Kračun?


Pojem Kračun je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Kračun?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kračun, Hody či Koleda je slovanský svátek zimního slunovratu. Jeho podoba je rekonstruována především ze slovanských lidových zvyků spojených s Vánocemi, které tuto slavnost nahradily, ale existují i písemné záznamy z doby těsně následující christianizaci. Během Kračunu bylo slaveno zrození nového slunce, personifikovaného pravděpodobně Dažbogem, slovanským slunečním bohem. Zároveň v období bezprostředně následujícím po slunovratu stírá hranice mezi světem a živých a mrtvých, mezi lidi tak přichází jak blahovolní předkové, tak zlovolní mrtví.
Slavnosti zimního slunovratu nebo pohanské zvyky spojené s oslavou Vánoc jsou zmiňovány už nejstarších slovanských písemných pramenech. Například Euchologium sinajské, staroslověnsky psaný text z Makedonie 10. či 11. století, kritizuje ty, co jako pohané chodili prvního ledna na koledu. Kračun je poprvé zmiňován v ruském textu z 12. století a různé předkřesťanské obyčeje se objevují v českým a polských textech z 15. a 16. století.

Jiné informační zdroje o pojmu Kračun

Najít termín Kračun ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Kračun ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Kračun na Google obrázcích

Najít slovo Kračun ve Wikislovníku

Najít pojem Kračun ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Kračun na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kračun například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená Kračun? resp. co znamená slovo Kračun? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kračun, odpověď na dotaz co je to Kračun?. Víte např. kdo to je Andrej Čikatilo? Znáte a víte kdo je Jiří Černohorský? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než náboženství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, kaple zahrada, kračun, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.