Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dozimetr. Co znamená slovo Dozimetr z kategorie Nástroje?

Co je Dozimetr?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Dozimetr

Dozimetr je název zařízení sloužící k měření dávky ionizujícího záření. Používá se k monitorování expozice ionizujícího záření v pracovním prostředí, nebo v případě havárií v jaderných elektrárnách. Dozimetr obvykle obsahuje detektor, který měří množství dopadajícího ionizujícího záření. Dozimetry mohou být různých typů, záleží na konstrukci. V závislosti na konstrukci dozimetru může měřit dávku absorbovanou v tkáni (v jednotkách Gray) nebo efektivní dávku (v jednotkách Sievert), která zahrnuje různé faktory, například typ ionizujícího záření a jeho schopnost poškozovat tkáně.
Dozimetry se používají zejména v oblasti jaderné energetiky, lékařství a výzkumu, kde jsou zaměstnanci vystaveni ionizujícímu záření a je třeba sledovat jejich expozici. Dozimetry také pomáhají určovat úroveň expozice obyvatelstva při haváriích v jaderných elektrárnách a při jiných náhlých výskytech ionizujícího záření. Využívají se také k vojenským účelům.


Co je to Dozimetr? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dozimetr. Co znamená slovo Dozimetr z kategorie Nástroje?

Texty mohou obsahovat chyby. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Dozimetr patří do kategorie nástroje

Klíčová slova: terminologie, terminus technicus, synonymum, wiki, slovo, význam slova, odborné názvosloví, pojem, Dozimetr, definice, termín, co to je, formulace, co je to Dozimetr?, definice pojmu, přesný význam, odborný výraz, nástroje


Pojem Dozimetr je v kategorii nástroje, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Dozimetr píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Dozimetr je zařízení k měření dávek ionizujícího záření.
Přístroj je používán v lékařství a vojenství k měření hodnoty ozáření. Dozimetr funguje na principu změn látky v něm obsažené. V současnosti se používají dozimetry digitální a filmové. Většina dozimetrů měří v mikrosievertech za hodinu.
Státní ústav radiační ochrany vyvinul tzv. „solný dozimetr“, který využívá vlastností soli (NaCl), u které lze po laboratorním testu zjistit dávku ozáření pomocí ultrafialového záření.

Další možné informační zdroje

Hledat frázi Dozimetr ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Dozimetr ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Dozimetr ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Dozimetr na Youtube

Najít slovo Dozimetr ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Dozimetr ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Dozimetr například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Dozimetr? resp. co znamená slovo Dozimetr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dozimetr, odpověď na dotaz co je to Dozimetr?. Víte např. kdo to je Ada Lovelace? Znáte a víte kdo je Barbora Štěpánová? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v nástroje. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie nástroje, Křížový šroubovák, dozimetr, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?