Co je to?
Definice odborného termínu, slova Spádová škola. Co znamená pojem Spádová škola z kategorie Školství?

Co je Spádová škola?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Spádová škola?

Spádová škola je pojem, který vznikl v souvislosti stanovením povinnosti obcí zabezpečit dětem školního věku povinnou školní docházku v místě jejich trvalého pobytu. Pokud děti ve věku mateřské školy nebo žáci žijí ve spádovém obvodu školy, mají nárok na to, aby byli v této škole přijati ke vzdělávání. Obvody spádových škol se vymezují podle daných kritérií. Pokud je v obci pouze jedna škola, která je zřízena právě obcí, je spádovou školou pro děti, které mají trvalý pobyt na území obce a plní povinnou školní docházku.
Pokud je v obci škol více, stanoví se spádové školy obecně závaznou vyhláškou. Jde-li o svazek obcí, stanovuje spádové obvody každá z těchto obcí. Pokud by se tak nestalo, musí o obvodech rozhodnout krajský úřad. Výjimkou jsou školy zřízené jiným zřizovatelem a pro žáky se zdravotním postižením. Ředitelé spádových škol mají povinnost přijímat přednostně žáky s místem trvalého pobytu v daném obvodu této spádové školy.


Co je to Spádová škola? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Spádová škola. Co znamená pojem Spádová škola z kategorie Školství?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Spádová škola sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Spádová škola patří do sekce Školství

Klíčová slova: lexikon, heslo, význam pojmu, synonymum, definice, slovo, co je to Spádová škola?, význam, definice pojmu, odborné názvosloví, pojem, terminus technicus, slovník, co znamená, popis, názvosloví, termín, terminologie


Pojem Spádová škola je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Spádová škola? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Spádová škola je termín spojovaný s povinností každé obce zajistit podmínky, které umožní všem dětem plnit povinnou školní docházku v jejich místě trvalého pobytu. Podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obec spravuje své záležitost sama, tudíž obce spravují svou povinnost o spádových školách samy. Povinnost je obcím ukládána i v případech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, která se nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních.
Žáci ve spádovém obvodu základní školy a děti ve spádovém obvodu mateřské školy, které mají dostatečný věk podle zákona mají nárok na přijetí na příslušné spádové škole. Pokud je dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, ředitel této spádové mateřské školy je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečných odkladů řediteli příslušné spádové mateřské školy dítěte.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat výraz Spádová škola ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Spádová škola ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Spádová škola ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít heslo Spádová škola ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Spádová škola ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Spádová škola na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Spádová škola například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve videích na Youtube nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Z předchozího textu jste se dozvěděli jaká je definice slova Spádová škola? resp. co znamená výraz Spádová škola? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Spádová škola, odpověď na dotaz co je to Spádová škola?. Víte např. kdo to je Sladovník? Znáte a víte kdo je Herodes Veliký? Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v Školství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Školství, studentky, spádová škola, ilustrační obrázek

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Navštivte partnerskou stránku plnou tapet na plochu počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Vybírejte z řady motivů od mořských tapet až po oblíbené tapety sportovních aut.