Co je to?
Výraz, termín, definice slova Spádová škola. Co znamená odborný pojem Spádová škola z kategorie Školství?

Co je to Spádová škola? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Spádová škola

Spádová škola je pojem, který vznikl v souvislosti stanovením povinnosti obcí zabezpečit dětem školního věku povinnou školní docházku v místě jejich trvalého pobytu. Pokud děti ve věku mateřské školy nebo žáci žijí ve spádovém obvodu školy, mají nárok na to, aby byli v této škole přijati ke vzdělávání. Obvody spádových škol se vymezují podle daných kritérií. Pokud je v obci pouze jedna škola, která je zřízena právě obcí, je spádovou školou pro děti, které mají trvalý pobyt na území obce a plní povinnou školní docházku.
Pokud je v obci škol více, stanoví se spádové školy obecně závaznou vyhláškou. Jde-li o svazek obcí, stanovuje spádové obvody každá z těchto obcí. Pokud by se tak nestalo, musí o obvodech rozhodnout krajský úřad. Výjimkou jsou školy zřízené jiným zřizovatelem a pro žáky se zdravotním postižením. Ředitelé spádových škol mají povinnost přijímat přednostně žáky s místem trvalého pobytu v daném obvodu této spádové školy.


Co je to Spádová škola? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Spádová škola. Co znamená odborný pojem Spádová škola z kategorie Školství?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Spádová škola? Potom se o definici podělte s kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Spádová škola se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: přesný výraz, heslo, odborné názvosloví, terminus technicus, co je to Spádová škola?, wiki, co to je, přesný význam, vysvětlení, slovo, Spádová škola, lexikon, význam slova, Školství, Školství, význam, terminologie, definice pojmu


Pojem Spádová škola je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Spádová škola?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Spádová škola je termín spojovaný s povinností každé obce zajistit podmínky, které umožní všem dětem plnit povinnou školní docházku v jejich místě trvalého pobytu. Podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obec spravuje své záležitost sama, tudíž obce spravují svou povinnost o spádových školách samy. Povinnost je obcím ukládána i v případech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, která se nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních.
Žáci ve spádovém obvodu základní školy a děti ve spádovém obvodu mateřské školy, které mají dostatečný věk podle zákona mají nárok na přijetí na příslušné spádové škole. Pokud je dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, ředitel této spádové mateřské školy je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečných odkladů řediteli příslušné spádové mateřské školy dítěte.

Další možné informační zdroje

Vyhledat heslo Spádová škola ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Spádová škola ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat termín Spádová škola ve Wikizdrojích

Hledat slovo Spádová škola na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Spádová škola ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Spádová škola na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Spádová škola například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Spádová škola? resp. co znamená Spádová škola? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Spádová škola, odpověď na dotaz co je to Spádová škola?. Víte např. kdo to je Premiér? Znáte a víte kdo je Islámista? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Spádová škola i v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Navštivte partnerskou stránku plnou tapet na plochu počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Vybírejte z řady motivů od mořských tapet až po oblíbené tapety sportovních aut.