Co je to?
Výraz, termín, definice slova Paušální daň. Co znamená odborný pojem Paušální daň z kategorie Účetnictví?

Co je Paušální daň?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Paušální daň

Paušální daň je druh daně zavedený zákonem od 1. 1. 2021. Má nahradit stanovení daně paušální částkou, režimem, který je založen na dobrovolnosti. Je určen poplatníkům, kteří splňují podmínky dané zákonem. Paušální daň by měla být vstřícná k poplatníkům, snížit administrativní náročnost v souvislosti s povinnostmi souvisejícími s daní s příjmů a veřejnými pojistnými. Paušalizuje tři plnění jako jednu platbu, kterou uskuteční poplatník správci daně. Poplatník má tak splněné zákonné povinnosti, aniž by musel podávat daňové přehledy a daňové přiznání. Celkově má omezený rozsah evidenční povinnosti. Zbaví se nejistoty z kontrol správce daně.
Paušální daň spravují orgány finanční správy. Poplatníkem této daně mlže být poplatník daně z příjmu fyzických osob, jestliže se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou podle příslušných zákonů, která není plátcem DPH a nemá k éto dani registrační povinnost, není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementář komanditní společnosti, není dlužníkem v insolvenci. Dále nesmí mít v předchozím daňovém období příjem ze samostatné činnosti přes 1 000 000 Kč a k prvnímu dni rozhodného období nevykonává činnost, ze které by měl příjmy ze závislé činnosti. Musí také oznámit správci daně, že vstupuje do režimu paušální daně.


Co je to Paušální daň? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Paušální daň. Co znamená odborný pojem Paušální daň z kategorie Účetnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Paušální daň? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Paušální daň je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: význam pojmu, Účetnictví, wiki, popis, slovník, odborný výraz, heslo, slovo, odborné názvosloví, přesný výraz, vysvětlení, definice pojmu, termín, Účetnictví, co to je, formulace, pojem, význam


Pojem Paušální daň je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Najít pojem Paušální daň ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Paušální daň ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Paušální daň ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Paušální daň ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Paušální daň na Google.cz

Hledat termín Paušální daň na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Paušální daň například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikipedii, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: co to je Paušální daň? resp. co je to Paušální daň? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Paušální daň, odpověď na dotaz co je to Paušální daň?. Víte např. kdo to je Daniel Defoe? Znáte a víte kdo je Gustav Brom? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Účetnictví. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Účetnictví, faktura na stole, paušální daň, ilustrační obrázek

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.