Co je to?
Definice odborného termínu, slova Paušální daň. Co znamená pojem Paušální daň z kategorie Účetnictví?

Co je Paušální daň? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Paušální daň?

Paušální daň je druh daně zavedený zákonem od 1. 1. 2021. Má nahradit stanovení daně paušální částkou, režimem, který je založen na dobrovolnosti. Je určen poplatníkům, kteří splňují podmínky dané zákonem. Paušální daň by měla být vstřícná k poplatníkům, snížit administrativní náročnost v souvislosti s povinnostmi souvisejícími s daní s příjmů a veřejnými pojistnými. Paušalizuje tři plnění jako jednu platbu, kterou uskuteční poplatník správci daně. Poplatník má tak splněné zákonné povinnosti, aniž by musel podávat daňové přehledy a daňové přiznání. Celkově má omezený rozsah evidenční povinnosti. Zbaví se nejistoty z kontrol správce daně.
Paušální daň spravují orgány finanční správy. Poplatníkem této daně mlže být poplatník daně z příjmu fyzických osob, jestliže se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou podle příslušných zákonů, která není plátcem DPH a nemá k éto dani registrační povinnost, není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementář komanditní společnosti, není dlužníkem v insolvenci. Dále nesmí mít v předchozím daňovém období příjem ze samostatné činnosti přes 1 000 000 Kč a k prvnímu dni rozhodného období nevykonává činnost, ze které by měl příjmy ze závislé činnosti. Musí také oznámit správci daně, že vstupuje do režimu paušální daně.


Co je to Paušální daň? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Paušální daň. Co znamená pojem Paušální daň z kategorie Účetnictví?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Paušální daň? Pak se o ní podělte se známými na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Paušální daň patří do sekce Účetnictví

Klíčová slova: definice, terminologie, co znamená, popis, přesný výraz, význam slova, co je to Paušální daň?, lexikon, význam, definice pojmu, co to je, informace, synonymum, heslo, wiki, přesný význam, Účetnictví, terminus technicus


Pojem Paušální daň je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Další informace o pojmu Paušální daň hledejte v níže uvedených zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Paušální daň ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Paušální daň na Youtube

Zkusit najít heslo Paušální daň ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít frázi Paušální daň ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Paušální daň ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Paušální daň ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Paušální daň například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Teď už víte co znamená slovo Paušální daň? resp. co znamená Paušální daň? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Paušální daň, odpověď na dotaz co je to Paušální daň?. Víte např. kdo to je Daniel Dočekal? Znáte a víte kdo je Ladislav Křížek? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Účetnictví). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.