Co je to?
Definice odborného termínu, slova Feudalismus. Co znamená pojem Feudalismus z kategorie Politika?

Co je Feudalismus?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Feudalismus

Feudalismus, jinak také feudální zřízení, je označení pro uspořádání vztahů, které bylo typické pro vrchol evropského středověku. Přeneseně je takto pojmenováno celé období, popřípadě i společnost. Časově se jedná o dobu od starověku, kdy bylo typickým vztahem otrokářství, až do doby, kdy vládu převzal kapitalismus. Typickým znakem je vlastnictví půdy, která patří feudálovi, majiteli, který má k půdě všechna práva a závisí na ní. Je na své půdě pánem a nevolníky po ekonomické stránce vykořisťuje. Za feudalismu byl nevolník připoután k půdě, feudál pak měl nevolníka ochraňovat proti nepřátelům. Samotný pojem se objevil v době francouzské revoluce, kdy byl takto označen svržený režim.
Další definicí feudalismu je jeho označení za vládní systém. Vládce v něm svěří určitou a omezenou část své moci svým vazalům. Těm je právně určena podřízenost vládci. Nezávislost vazalů je dána tím, v jakém silovém poměru vůči vládci jsou. Feudalismem se do hloubky zabývali marxisté, kteří ho zkoumali jako předchůdce kapitalismu a hledali v něm příčiny jeho vzniku.


Co je to Feudalismus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Feudalismus. Co znamená pojem Feudalismus z kategorie Politika?

Omlouváme se, ale nezaručujeme úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Feudalismus patří do sekce politika

Klíčová slova: definice, synonymum, lexikon, pojem, přesný význam, terminus technicus, politika, slovo, odborné názvosloví, význam, Feudalismus, význam slova, heslo, co znamená, co to je, politika, formulace, přesný výraz


Pojem Feudalismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Feudalismus? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost nebo období. Mimo něj se s ním lze výjimečně setkat i jinde, například výrazně v císařském Japonsku.
V marxistické ideologii je tak nazýváno uspořádání společnosti a celá lidská epocha od zániku otrokářského starověku do převládnutí kapitalismu; charakteristická je půda vlastněná feudály a obdělávaná osobně závislými a ekonomicky vykořisťovanými poddanými (nevolníky).
Název je odvozen z latinského slova feudum, česky léno.

Hledejte pojem Feudalismus v následujících vyhledávačích

Hledat termín Feudalismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Feudalismus ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít výraz Feudalismus na Google obrázcích

Hledat termín Feudalismus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat slovo Feudalismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Feudalismus ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Feudalismus například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste zjistili co znamená slovo Feudalismus? resp. co přesně označuje termín Feudalismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Feudalismus, odpověď na dotaz co je to Feudalismus?. Víte např. kdo to je Martin Roháč? Znáte a víte kdo je Michaela Pecháčková? Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v politika. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie politika, Vládní budova, feudalismus, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.