Co je to?
Definice výrazu, termínu Feudalismus. Co znamená odborný pojem Feudalismus z kategorie Politika?

Co je Feudalismus? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Feudalismus?

Feudalismus, jinak také feudální zřízení, je označení pro uspořádání vztahů, které bylo typické pro vrchol evropského středověku. Přeneseně je takto pojmenováno celé období, popřípadě i společnost. Časově se jedná o dobu od starověku, kdy bylo typickým vztahem otrokářství, až do doby, kdy vládu převzal kapitalismus. Typickým znakem je vlastnictví půdy, která patří feudálovi, majiteli, který má k půdě všechna práva a závisí na ní. Je na své půdě pánem a nevolníky po ekonomické stránce vykořisťuje. Za feudalismu byl nevolník připoután k půdě, feudál pak měl nevolníka ochraňovat proti nepřátelům. Samotný pojem se objevil v době francouzské revoluce, kdy byl takto označen svržený režim.
Další definicí feudalismu je jeho označení za vládní systém. Vládce v něm svěří určitou a omezenou část své moci svým vazalům. Těm je právně určena podřízenost vládci. Nezávislost vazalů je dána tím, v jakém silovém poměru vůči vládci jsou. Feudalismem se do hloubky zabývali marxisté, kteří ho zkoumali jako předchůdce kapitalismu a hledali v něm příčiny jeho vzniku.


Co je to Feudalismus? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Feudalismus. Co znamená odborný pojem Feudalismus z kategorie Politika?

Neručíme za přesnost, úplnost a hodnověrnost jakýchkoliv informací sdělovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Text vytvořen pro server Superia.cz

Zaujala vás definice slova Feudalismus? Pak se o tuto stránku podělte s ostatními na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Feudalismus je v kategorii politika

Klíčová slova: politika, význam, vysvětlení, lexikon, politika, pojem, formulace, wiki, definice pojmu, co je to Feudalismus?, definice, informace, přesný výraz, Feudalismus, synonymum, názvosloví, slovník, terminus technicus


Pojem Feudalismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Feudalismus?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost nebo období. Mimo něj se s ním lze výjimečně setkat i jinde, například výrazně v císařském Japonsku.
V marxistické ideologii je tak nazýváno uspořádání společnosti a celá lidská epocha od zániku otrokářského starověku do převládnutí kapitalismu; charakteristická je půda vlastněná feudály a obdělávaná osobně závislými a ekonomicky vykořisťovanými poddanými (nevolníky).
Název je odvozen z latinského slova feudum, česky léno.

Další zdroje informací

Zkusit najít pojem Feudalismus ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Feudalismus na Google.cz

Hledat videa s názvem Feudalismus na Youtube

Vyhledat slovo Feudalismus ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Feudalismus ve Wikislovníku

Hledat pojem Feudalismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Feudalismus například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Feudalismus? resp. co přesně označuje termín Feudalismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Feudalismus, odpověď na dotaz co je to Feudalismus?. Víte např. kdo to je Elizabeth Taylor? Znáte a víte kdo je Petr Vančura? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Feudalismus v jiné sekci než politika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.