Co je to?
Odborný výraz, definice slova Korporace. Co znamená pojem Korporace z kategorie Ekonomie?

Co je to Korporace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Korporace

Korporace je pojem pocházející z latiny. Používá se k označení právnického subjektu nebo právnické osoby, která má právní status jako samostatná osoba i v případě, že ji tvoří větší počet osob. Zastupují ji fyzické osoby, především statutární orgány. Má své vlastní stanovy, kterými se řídí.
Korporace může být soukromoprávní nebo veřejnoprávní.


Co je to Korporace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Korporace. Co znamená pojem Korporace z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Korporace můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Korporace je v kategorii Ekonomie

Klíčová slova: přesný význam, co znamená, pojem, odborný výraz, synonymum, význam slova, formulace, vysvětlení, lexikon, popis, názvosloví, wiki, co je to Korporace?, termín, informace, terminologie, přesný výraz, odborné názvosloví


Pojem Korporace je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Korporace dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Korporace (odvozeno od lat. slova corpus – tělo) je právnický subjekt (právnická osoba), který – přestože je tvořen více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné. Jako taková má vlastní právní osobnost, nemá ale klasicky chápanou svéprávnost, právně jednají za ni osoby fyzické, zejména tzv. statutární orgány, které ji zastupují. Jako sdružení osob je odlišná od sdružení majetku (fundace), ačkoli též vzniká kvůli dosažení nějakého cíle. Liší se také od volného sdružení osob, společnosti nebo tiché společnosti, protože ty jsou jen obligačním poměrem, samostatnými právnickými osobami nejsou. Vnitřní poměry korporace se pravidelně řídí jejími vlastními stanovami.

Více informací o pojmu Korporace lze najít v následujících zdrojích

Hledat výraz Korporace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Korporace ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Korporace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Korporace ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Korporace na Youtube

Najít výraz Korporace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Korporace například ve Wikizdrojích, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Korporace? resp. co znamená výraz Korporace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Korporace, odpověď na dotaz co je to Korporace?. Víte např. kdo to je Fundraiser? Znáte a víte kdo je Tkadlec? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Ekonomie). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.