Co je to?
Výraz, termín, definice slova Korporace. Co znamená odborný pojem Korporace z kategorie Ekonomie?

Co je to Korporace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Korporace

Korporace je pojem pocházející z latiny. Používá se k označení právnického subjektu nebo právnické osoby, která má právní status jako samostatná osoba i v případě, že ji tvoří větší počet osob. Zastupují ji fyzické osoby, především statutární orgány. Má své vlastní stanovy, kterými se řídí.
Korporace může být soukromoprávní nebo veřejnoprávní.


Co je to Korporace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Korporace. Co znamená odborný pojem Korporace z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Korporace s blízkými na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Korporace patří do kategorie ekonomie

Klíčová slova: Korporace, názvosloví, ekonomie, význam pojmu, význam slova, co je to Korporace?, termín, heslo, ekonomie, informace, formulace, přesný výraz, odborné názvosloví, popis, co znamená, wiki, lexikon, slovo


Pojem Korporace je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Korporace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Korporace (odvozeno od lat. slova corpus – tělo) je právnický subjekt (právnická osoba), který – přestože je tvořen více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné. Jako taková má vlastní právní osobnost, nemá ale klasicky chápanou svéprávnost, právně jednají za ni osoby fyzické, zejména tzv. statutární orgány, které ji zastupují. Jako sdružení osob je odlišná od sdružení majetku (fundace), ačkoli též vzniká kvůli dosažení nějakého cíle. Liší se také od volného sdružení osob, společnosti nebo tiché společnosti, protože ty jsou jen obligačním poměrem, samostatnými právnickými osobami nejsou. Vnitřní poměry korporace se pravidelně řídí jejími vlastními stanovami.

Hledejte pojem Korporace v následujících vyhledávačích

Vyhledat heslo Korporace na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Korporace ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Korporace ve Wikislovníku

Vyhledat termín Korporace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Korporace ve Wikizdrojích

Najít heslo Korporace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Korporace například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Korporace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Korporace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Korporace, odpověď na dotaz co je to Korporace?. Víte např. kdo to je Drzoun? Znáte a víte kdo je Extrovert? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než ekonomie). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.