Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ekosystém. Co znamená pojem Ekosystém z kategorie Příroda?

Co je to Ekosystém? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Ekosystém?

Ucelená část přírody, která však není uzavřená a funguje s ostatními částmi přírody, se nazývá ekosystém. Ekosystém může být formulován i v rámci patřičného právního předpisu.
Ekosystém se skládá z živé a neživé složky. Neživou složku tvoří prostředí, tedy biotop, zatímco živou složkou jsou organismy. Hlavní funkcí ekosystému je koloběh látek a tok energie. Ekosystémy se dají dělit na uměle vytvořené a přírodní.


Co je to Ekosystém? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ekosystém. Co znamená pojem Ekosystém z kategorie Příroda?

Možnost chyb vyhrazena. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Ekosystém doporučujeme sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Ekosystém se nachází v sekci Příroda

Klíčová slova: lexikon, přesný význam, definice, co znamená, wiki, Příroda, odborné názvosloví, co je to Ekosystém?, vysvětlení, přesný výraz, slovník, popis, terminologie, pojem, názvosloví, slovo, synonymum, heslo


Pojem Ekosystém je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ekosystém? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry). Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky. Protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat termín Ekosystém ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Ekosystém na Youtube

Vyhledat pojem Ekosystém ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Ekosystém na Google.cz

Najít výraz Ekosystém ve Wikislovníku

Vyhledat termín Ekosystém ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ekosystém například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Ekosystém? resp. jaká je definice termínu Ekosystém? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ekosystém, odpověď na dotaz co je to Ekosystém?. Víte např. kdo to je Remcal? Znáte a víte kdo je Jehovista? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Příroda. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem