Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ekosystém. Co znamená pojem Ekosystém z kategorie Příroda?

Co je to Ekosystém? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Ekosystém?

Ucelená část přírody, která však není uzavřená a funguje s ostatními částmi přírody, se nazývá ekosystém. Ekosystém může být formulován i v rámci patřičného právního předpisu.
Ekosystém se skládá z živé a neživé složky. Neživou složku tvoří prostředí, tedy biotop, zatímco živou složkou jsou organismy. Hlavní funkcí ekosystému je koloběh látek a tok energie. Ekosystémy se dají dělit na uměle vytvořené a přírodní.


Co je to Ekosystém? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ekosystém. Co znamená pojem Ekosystém z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Ekosystém se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Ekosystém patří do kategorie Příroda

Klíčová slova: terminus technicus, definice pojmu, význam slova, lexikon, popis, co to je, heslo, definice, Příroda, synonymum, terminologie, význam, termín, vysvětlení, slovo, co je to Ekosystém?, formulace, co znamená


Pojem Ekosystém je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Ekosystém?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry). Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky. Protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).

Více informací o slovu Ekosystém doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit najít výraz Ekosystém na Google.cz

Vyhledat výraz Ekosystém ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ekosystém ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Ekosystém ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Ekosystém ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Ekosystém ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Ekosystém například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Ekosystém? resp. co znamená výraz Ekosystém? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ekosystém, odpověď na dotaz co je to Ekosystém?. Víte např. kdo to je Natalia Oreiro? Znáte a víte kdo je Psychoterapeut? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Příroda). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem