Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ekvitermní regulace. Co znamená pojem Ekvitermní regulace z kategorie Technika?

Co je to Ekvitermní regulace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace označuje sestavu komponentů nebo regulátor, které zodpovídají za nastavení teplé vody v topném systému na teplotu odpovídající venkovní teplotě a přitom berou v úvahu také teplotní ztráty objektu.
Teplota se vypočítává tak, aby prostory byly dostatečně vytopené, ale ne přetopené. Na ekvitermní regulaci závisí kvalita vytápění a jeho ekonomická únosnost.


Co je to Ekvitermní regulace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ekvitermní regulace. Co znamená pojem Ekvitermní regulace z kategorie Technika?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Ekvitermní regulace s kolegy na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Ekvitermní regulace se nachází v kategorii technika

Klíčová slova: lexikon, definice, přesný výraz, odborné názvosloví, termín, slovo, terminus technicus, popis, technika, definice pojmu, odborný výraz, pojem, heslo, význam, co to je, přesný význam, informace, technika


Pojem Ekvitermní regulace je v kategorii technika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Ekvitermní regulace můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.
Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Hledejte pojem Ekvitermní regulace v následujících vyhledávačích

Vyhledat slovo Ekvitermní regulace ve Wikislovníku

Najít slovo Ekvitermní regulace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít frázi Ekvitermní regulace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Ekvitermní regulace ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Ekvitermní regulace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Ekvitermní regulace na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ekvitermní regulace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Ekvitermní regulace? resp. co přesně označuje termín Ekvitermní regulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ekvitermní regulace, odpověď na dotaz co je to Ekvitermní regulace?. Víte např. kdo to je Dřevák? Znáte a víte kdo je Jan Horník? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Ekvitermní regulace i jinde než v sekci než v technika. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.