Co je to?
Výraz, termín, definice slova Palindrom. Co znamená odborný pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Co je to Palindrom? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Palindrom

Palindrom je pojem odvozený od řeckého slova, které v překladu znamená běžící pozpátku. Jedná se o větu, slovo, číslo či jakoukoli jinou sekvenci, pro které je typickou vlastností to, že je můžete číst zleva doprava i zprava doleva a vždy vám vyjde to samé.
Mezery mezi slovy a diakritická znaménka se nepočítají. Klasickým palindromem je například věta „ Kobyla má malý bok“.


Co je to Palindrom? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Palindrom. Co znamená odborný pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Palindrom se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: Český jazyk, slovo, synonymum, přesný výraz, lexikon, odborné názvosloví, definice pojmu, formulace, termín, vysvětlení, význam pojmu, názvosloví, informace, terminus technicus, co znamená, pojem, odborný výraz, slovník


Pojem Palindrom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Palindrom dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.

Internetové odkazy na vyhledávače

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Palindrom ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Palindrom ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Palindrom ve Wikizdrojích

Hledat termín Palindrom ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Palindrom ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Palindrom ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Palindrom například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Teď už víte co znamená slovo Palindrom? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Palindrom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Palindrom, odpověď na dotaz co je to Palindrom?. Víte např. kdo to je Harley Quinn? Znáte a víte kdo je Leonardo da Vinci? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.