Co je to?
Odborný výraz, definice slova Palindrom. Co znamená pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Co je to Palindrom? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Palindrom

Palindrom je pojem odvozený od řeckého slova, které v překladu znamená běžící pozpátku. Jedná se o větu, slovo, číslo či jakoukoli jinou sekvenci, pro které je typickou vlastností to, že je můžete číst zleva doprava i zprava doleva a vždy vám vyjde to samé.
Mezery mezi slovy a diakritická znaménka se nepočítají. Klasickým palindromem je například věta „ Kobyla má malý bok“.


Co je to Palindrom? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Palindrom. Co znamená pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Palindrom s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Palindrom patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: definice pojmu, lexikon, co je to Palindrom?, slovník, co to je, informace, termín, názvosloví, terminus technicus, přesný význam, vysvětlení, význam pojmu, Český jazyk, wiki, pojem, Palindrom, význam slova, formulace


Pojem Palindrom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Palindrom?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.

Další zdroje informací o slovu Palindrom

Hledat slovo Palindrom ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Palindrom ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Palindrom ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Palindrom ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Palindrom ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Palindrom na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Palindrom například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Palindrom? resp. co znamená výraz Palindrom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Palindrom, odpověď na dotaz co je to Palindrom?. Víte např. kdo to je Porodní asistentka? Znáte a víte kdo je Makléř? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Český jazyk Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.