Co je to?
Odborný výraz, definice slova Palindrom. Co znamená pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Co je to Palindrom? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Palindrom

Palindrom je pojem odvozený od řeckého slova, které v překladu znamená běžící pozpátku. Jedná se o větu, slovo, číslo či jakoukoli jinou sekvenci, pro které je typickou vlastností to, že je můžete číst zleva doprava i zprava doleva a vždy vám vyjde to samé.
Mezery mezi slovy a diakritická znaménka se nepočítají. Klasickým palindromem je například věta „ Kobyla má malý bok“.


Co je to Palindrom? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Palindrom. Co znamená pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Palindrom s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Palindrom patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: terminologie, význam slova, co to je, Palindrom, Český jazyk, vysvětlení, wiki, přesný výraz, definice, heslo, Český jazyk, popis, přesný význam, názvosloví, slovník, synonymum, slovo, terminus technicus


Pojem Palindrom je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Palindrom? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.

Pro více informací o heslu Palindrom zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat termín Palindrom ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Palindrom ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Palindrom ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Palindrom ve Wikislovníku

Najít termín Palindrom ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Palindrom na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Palindrom například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Palindrom? resp. co to je Palindrom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Palindrom, odpověď na dotaz co je to Palindrom?. Víte např. kdo to je Vědátor? Znáte a víte kdo je Tichý blázen? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.