Co je to?
Odborný výraz, definice slova Environmentalismus. Co znamená pojem Environmentalismus z kategorie Politika?

Co je Environmentalismus?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Environmentalismus?

Environmentalismus je název hnutí, filozofie i praktických opatření, která se zaměřují na ochranu přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Cílem environmentalismu je snížit negativní dopad člověka na přírodu na minimum a zajišťovat udržování a využívání přírodních zdrojů tak, aby byly udržitelné pro budoucí generace. Hlavní témata environmentalismu jsou ochrana biodiverzity, snižování emisí skleníkových plynů a zmírnění globálního oteplování, ochrana vodních zdrojů a jejich kvality, snižování množství odpadu a jeho správná likvidace a zajištění udržitelného hospodaření s lesy, půdou a dalšími přírodními zdroji.
Environmentalismus má různé formy a probíhá na více úrovních, od jednotlivců, kteří se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí v každodenním životě, po organizace, které usilují o zavedení změn v politice, průmyslu a hospodářství. Tyto organizace mohou být nevládní organizace, neziskové organizace, vzdělávací instituce a další subjekty.


Co je to Environmentalismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Environmentalismus. Co znamená pojem Environmentalismus z kategorie Politika?

Předem se omlouváme za případné chyby v textech. Uvítáme vaši pomoc a zpětnou vazbu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Environmentalismus doporučujeme sdílet s dalšími lidmi na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Environmentalismus se nachází v sekci politika

Klíčová slova: terminus technicus, synonymum, přesný význam, význam slova, odborný výraz, názvosloví, definice, informace, terminologie, lexikon, heslo, slovník, co znamená, odborné názvosloví, co je to Environmentalismus?, politika, vysvětlení, termín


Pojem Environmentalismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Environmentalismus dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Environmentalismus (z anglického environment – životní prostředí) je politické a etické hnutí, které obhajuje zachování, obnovu a/nebo zlepšení přírodního prostředí, někdy je také zmiňován jako hnutí pro kontrolu znečištění či ochranu diverzity rostlin a živočichů. Environmentalismus usiluje o změnu společenských, politických a ekonomických mechanismů, které životní prostředí poškozují. Environmentalismus je směr, který se zabývá ochranou a zachováním nepoškozeného životního prostředí. Počátky environmentalismu sahají do 18.–19. století, kdy začala průmyslová revoluce, jako odpověď na negativní dopad industrializace na životní prostředí. Vznik tohoto směru je velice rozmanitý. Nelze určit jednu zemi či kontinent, kde tento směr vznikl, ale přesto při zmínění tohoto moderního hnutí se nám první vybaví Spojené státy americké.
Svým objektem je environmentalismus blízký vědnímu oboru environmentalistika, která se zabývá vztahy mezi přírodou a společností, případně ekologii, která se zabývá vztahu mezi organismy a prostředím.

Další zdroje informací

Najít výraz Environmentalismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Environmentalismus ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Environmentalismus na Google obrázcích

Vyhledat heslo Environmentalismus na Google.cz

Hledat slovo Environmentalismus ve Wikizdrojích

Hledat termín Environmentalismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Environmentalismus například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, v metavyhledávači Info.com, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Environmentalismus? resp. co znamená slovo Environmentalismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Environmentalismus, odpověď na dotaz co je to Environmentalismus?. Víte např. kdo to je Marpo? Znáte a víte kdo je Princ Harry? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než politika). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie politika, autokracie, environmentalismus, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.