Co je to?
Odborný výraz, definice slova Sugestivní otázka. Co znamená pojem Sugestivní otázka z kategorie Český jazyk?

Co je to Sugestivní otázka? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Sugestivní otázka?

Sugestivní otázka, jinak označovaná také jako návodná, je typ otázky, vyjadřující postoj mluvčího k tématu, na které se ptá. Má tázací formu, ale řečník s její pomocí již předkládá odpověď, kterou by chtěl slyšet. Toto vložení požadované odpovědi může být nenápadné, skryté, nebo naopak zcela zjevné. Sugestivnost otázky tvoří její obsah, ale může mít různou míru. To závisí na tom, jak je otázka formulovaná. K tomu se přidávají ještě další okolnosti, jako to, zda je tazatel k adresátovi v nadřízeném postavení, jaké jsou osobnosti tazatele i tázaného. Svou roli zde hrají i vnější podmínky komunikace. Ke zdůraznění se využívá neverbální komunikace, gesta, mimika, řeč těla a také intonace hlasu.
Sugestivní otázky se často objevují v partnerských vztazích, kde slouží například k potvrzení vztahu nebo souhlasu tam, kde se kladná odpověď předpokládá. Tyto otázky se nesmějí používat při policejním vyšetřování nebo v soudních procesech, kde by jejich důsledkem bylo ohrožení pravdivosti výpovědí.


Odborný výraz, definice slova Sugestivní otázka. Co znamená pojem Sugestivní otázka z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Sugestivní otázka s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Sugestivní otázka se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: terminus technicus, informace, Český jazyk, co znamená, termín, pojem, vysvětlení, popis, co to je, definice pojmu, přesný výraz, přesný význam, slovník, názvosloví, wiki, význam, odborné názvosloví, lexikon


Pojem Sugestivní otázka je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Sugestivní otázka? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Sugestivní otázka (též návodná) je otázka, která v tázací formě vyjadřuje určitý postoj řečníka k tomu, na co se ptá. Tazatel tak do otázky – zjevně či skrytě – vkládá požadovanou odpověď.
Sugestivní otázka je například: „Taky si myslíš, že černá auta jsou hezčí?“ Méně sugestivně působí otázka: „Myslíš si, že jsou hezčí tmavá auta?“ Bez sugestivního ovlivnění je pak otázka: „Jaká barva aut ti připadá nejhezčí?“

Další možné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sugestivní otázka ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Sugestivní otázka na Youtube

Zkusit najít termín Sugestivní otázka ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Sugestivní otázka ve Wikizdrojích

Najít výraz Sugestivní otázka ve Wikislovníku

Hledat slovo Sugestivní otázka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Sugestivní otázka například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Sugestivní otázka? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Sugestivní otázka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sugestivní otázka, odpověď na dotaz co je to Sugestivní otázka?. Víte např. kdo to je Mirek Topolánek? Znáte a víte kdo je Metráček? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.