Co je to?
Výraz, termín, definice slova Antonymum. Co znamená odborný pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Co je to Antonymum? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Antonymum

Pro slovo opačného významu se v českém jazyce používá výraz antonymum. Jedná se o označení pocházející z řečtiny. Jedno slovo může mít klidně více opačných významů. Ne každé slovo však musí nutně mít antonymum.
Antonyma se dělí na polární, komplementární, konverzní a kontextová. Jako příklad polárních antonym lze uvést dvojici velký x malý, u komplementárních antonym je to pravda x lež, v případě konverzních antonym se jedná o pár učitel x žák a kontextová antonyma nejlépe reprezentuje pár křesťan x muslim.


Co je to Antonymum? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Antonymum. Co znamená odborný pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Antonymum můžete samozřejmě sdílet s kamarády na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Antonymum je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, Český jazyk, odborné názvosloví, vysvětlení, význam, slovo, terminus technicus, popis, co je to Antonymum?, terminologie, formulace, Antonymum, slovník, definice, synonymum, heslo, názvosloví, wiki


Pojem Antonymum je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Antonymum?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antonymum, též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu. Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce).

Pro více informací o heslu Antonymum zkuste navštívit tyto odkazy

Vyhledat slovo Antonymum ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Antonymum na Google.cz

Najít termín Antonymum ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Antonymum ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antonymum ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Antonymum na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Antonymum například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Antonymum? resp. co to je Antonymum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antonymum, odpověď na dotaz co je to Antonymum?. Víte např. kdo to je Arcibiskup? Znáte a víte kdo je Muslim? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.