Co je to?
Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Co je to Antonymum? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Antonymum?

Pro slovo opačného významu se v českém jazyce používá výraz antonymum. Jedná se o označení pocházející z řečtiny. Jedno slovo může mít klidně více opačných významů. Ne každé slovo však musí nutně mít antonymum.
Antonyma se dělí na polární, komplementární, konverzní a kontextová. Jako příklad polárních antonym lze uvést dvojici velký x malý, u komplementárních antonym je to pravda x lež, v případě konverzních antonym se jedná o pár učitel x žák a kontextová antonyma nejlépe reprezentuje pár křesťan x muslim.


Co je to Antonymum? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Antonymum s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Antonymum se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: informace, přesný výraz, co je to Antonymum?, názvosloví, Český jazyk, terminus technicus, Antonymum, termín, terminologie, definice, lexikon, význam, Český jazyk, slovník, odborné názvosloví, odborný výraz, wiki, význam pojmu


Pojem Antonymum je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Antonymum? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antonymum, též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu. Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce).

Pro více informací o heslu Antonymum zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat videa s názvem Antonymum na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antonymum ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Antonymum ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Antonymum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Antonymum ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Antonymum ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Antonymum například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Antonymum? resp. jaký je přesný význam slova Antonymum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antonymum, odpověď na dotaz co je to Antonymum?. Víte např. kdo to je Psychiatr? Znáte a víte kdo je Bašár al-Asad? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.