Co je to?
Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená slovo Antonymum z kategorie Český jazyk?

Co je Antonymum? Definice pojmu

Co znamená pojem, definice termínu Antonymum?

Pro slovo opačného významu se v českém jazyce používá výraz antonymum. Jedná se o označení pocházející z řečtiny. Jedno slovo může mít klidně více opačných významů. Ne každé slovo však musí nutně mít antonymum.
Antonyma se dělí na polární, komplementární, konverzní a kontextová. Jako příklad polárních antonym lze uvést dvojici velký x malý, u komplementárních antonym je to pravda x lež, v případě konverzních antonym se jedná o pár učitel x žák a kontextová antonyma nejlépe reprezentuje pár křesťan x muslim.


Co je to Antonymum? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená slovo Antonymum z kategorie Český jazyk?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Antonymum patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: přesný výraz, názvosloví, terminus technicus, wiki, slovník, slovo, přesný význam, synonymum, definice pojmu, informace, význam pojmu, lexikon, Český jazyk, Český jazyk, odborný výraz, termín, co je to Antonymum?, význam slova


Pojem Antonymum je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Antonymum? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antonymum, též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu. Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce).

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít pojem Antonymum ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Antonymum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Antonymum ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Antonymum na Google obrázcích

Hledat slovo Antonymum ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Antonymum ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Antonymum například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikislovníku nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Antonymum? resp. jaký je význam slova Antonymum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antonymum, odpověď na dotaz co je to Antonymum?. Víte např. kdo to je Koloman Magyary? Znáte a víte kdo je Muslim? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Antonymum i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.