Co je to?
Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Co je to Antonymum? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Antonymum

Pro slovo opačného významu se v českém jazyce používá výraz antonymum. Jedná se o označení pocházející z řečtiny. Jedno slovo může mít klidně více opačných významů. Ne každé slovo však musí nutně mít antonymum.
Antonyma se dělí na polární, komplementární, konverzní a kontextová. Jako příklad polárních antonym lze uvést dvojici velký x malý, u komplementárních antonym je to pravda x lež, v případě konverzních antonym se jedná o pár učitel x žák a kontextová antonyma nejlépe reprezentuje pár křesťan x muslim.


Co je to Antonymum? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Veškeré texty jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Antonymum? Potom se o definici podělte s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Antonymum se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: terminus technicus, Antonymum, odborné názvosloví, přesný výraz, informace, význam slova, Český jazyk, přesný význam, pojem, popis, význam pojmu, definice pojmu, termín, význam, wiki, slovník, názvosloví, odborný výraz


Pojem Antonymum je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Antonymum dozvíte následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antonymum, též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu. Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce).

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antonymum ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Antonymum ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antonymum ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Antonymum ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Antonymum ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Antonymum ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Antonymum například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Antonymum? resp. jaká je definice slova Antonymum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antonymum, odpověď na dotaz co je to Antonymum?. Víte např. kdo to je Dabér? Znáte a víte kdo je Křesťan? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.