Co je to?
Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Co je to Antonymum? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Antonymum?

Pro slovo opačného významu se v českém jazyce používá výraz antonymum. Jedná se o označení pocházející z řečtiny. Jedno slovo může mít klidně více opačných významů. Ne každé slovo však musí nutně mít antonymum.
Antonyma se dělí na polární, komplementární, konverzní a kontextová. Jako příklad polárních antonym lze uvést dvojici velký x malý, u komplementárních antonym je to pravda x lež, v případě konverzních antonym se jedná o pár učitel x žák a kontextová antonyma nejlépe reprezentuje pár křesťan x muslim.


Co je to Antonymum? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Antonymum. Co znamená pojem Antonymum z kategorie Český jazyk?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Antonymum můžete samozřejmě sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Antonymum je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: názvosloví, odborné názvosloví, vysvětlení, Český jazyk, co znamená, popis, definice pojmu, odborný výraz, termín, slovo, informace, význam pojmu, heslo, význam slova, co to je, formulace, terminus technicus, Antonymum


Pojem Antonymum je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Antonymum dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antonymum, též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu. Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce).

Linky na jiné informační zdroje

Najít výraz Antonymum ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Antonymum na Google.cz

Hledat termín Antonymum ve vyhledávači Qwant

Najít termín Antonymum ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Antonymum na Youtube

Zkusit najít termín Antonymum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Antonymum například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Antonymum? resp. jaký je význam slova Antonymum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antonymum, odpověď na dotaz co je to Antonymum?. Víte např. kdo to je Mim? Znáte a víte kdo je Křesťan? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Antonymum i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.