Co je to?
Definice výrazu Hmotnost. Co znamená odborný pojem Hmotnost z kategorie Fyzika?

Co to je Hmotnost? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Hmotnost?

Hmotnost je označení pro vlastnost hmoty, označovanou také jako váha. Tato vlastnost těles má být vyjádřením míry setrvačných nebo gravitačních účinků hmoty. Pojmem se zabývá i obecná teorie relativity a experimentem bylo provedeno i její ověření. Hmotnost se označuje značkou m a její jednotkou je kilogram, zkratka kg. Dále se používají jednotky jako gram, tuna, karát nebo sluneční hmotnost a mnohé další.
Hmotnost se měří pomocí váhy, ta může být například elektronická, rovnoramenná, dovažovací, pružinová aj. Z fyzikálního hlediska může být hmotnost označena jako setrvačná nebo gravitační. Setrvačná je taková, při které se působením síly mění stav pohybu hmotného tělesa. O gravitační hmotnosti hovoříme tehdy, když na sebe vzájemně působí hmotná tělesa.


Co je to Hmotnost? Význam slova, termín, Definice výrazu Hmotnost. Co znamená odborný pojem Hmotnost z kategorie Fyzika?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Hmotnost se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Hmotnost se nachází v kategorii Fyzika

Klíčová slova: terminologie, formulace, co to je, definice, význam pojmu, synonymum, terminus technicus, informace, názvosloví, význam slova, pojem, odborné názvosloví, co je to Hmotnost?, slovo, lexikon, co znamená, Hmotnost, heslo


Pojem Hmotnost je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Hmotnost dozvíte následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty. Ekvivalence setrvačných a gravitačních sil je postulována obecnou teorií relativity a je s velkou přesností experimentálně ověřena.
Hmotnost je obdobná charakteristika hmoty jako např. energie, elektrický náboj apod.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat pojem Hmotnost ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Hmotnost na Youtube

Zkusit najít heslo Hmotnost ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hmotnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Hmotnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Hmotnost na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hmotnost například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Hmotnost? resp. co přesně označuje termín Hmotnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotnost, odpověď na dotaz co je to Hmotnost?. Víte např. kdo to je Sociální pracovník? Znáte a víte kdo je Jupiter? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Hmotnost i v jiných kategoriích (než Fyzika). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.