Co je to?
Definice výrazu, termínu Hmotnost. Co znamená odborný pojem Hmotnost z kategorie Fyzika?

Co je to Hmotnost? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hmotnost

Hmotnost je označení pro vlastnost hmoty, označovanou také jako váha. Tato vlastnost těles má být vyjádřením míry setrvačných nebo gravitačních účinků hmoty. Pojmem se zabývá i obecná teorie relativity a experimentem bylo provedeno i její ověření. Hmotnost se označuje značkou m a její jednotkou je kilogram, zkratka kg. Dále se používají jednotky jako gram, tuna, karát nebo sluneční hmotnost a mnohé další.
Hmotnost se měří pomocí váhy, ta může být například elektronická, rovnoramenná, dovažovací, pružinová aj. Z fyzikálního hlediska může být hmotnost označena jako setrvačná nebo gravitační. Setrvačná je taková, při které se působením síly mění stav pohybu hmotného tělesa. O gravitační hmotnosti hovoříme tehdy, když na sebe vzájemně působí hmotná tělesa.


Co je to Hmotnost? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Hmotnost. Co znamená odborný pojem Hmotnost z kategorie Fyzika?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Hmotnost sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Hmotnost je v kategorii fyzika

Klíčová slova: fyzika, definice pojmu, slovo, lexikon, fyzika, terminologie, vysvětlení, pojem, informace, popis, přesný výraz, odborný výraz, definice, heslo, co to je, wiki, význam pojmu, termín


Pojem Hmotnost je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Hmotnost?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty. Ekvivalence setrvačných a gravitačních sil je postulována obecnou teorií relativity a je s velkou přesností experimentálně ověřena.
Hmotnost je obdobná charakteristika hmoty jako např. energie, elektrický náboj apod.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít výraz Hmotnost ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Hmotnost na Google.cz

Hledat videa s názvem Hmotnost na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hmotnost ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Hmotnost ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Hmotnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hmotnost například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Hmotnost? resp. jaká je definice termínu Hmotnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotnost, odpověď na dotaz co je to Hmotnost?. Víte např. kdo to je Che Guevara? Znáte a víte kdo je Demisexuál? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Radíme proto zkusit hledat pojem Hmotnost v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je fyzika. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.