Co je to?
Definice výrazu Hmotnost. Co znamená odborný pojem Hmotnost z kategorie Fyzika?

Co je Hmotnost?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hmotnost

Hmotnost je označení pro vlastnost hmoty, označovanou také jako váha. Tato vlastnost těles má být vyjádřením míry setrvačných nebo gravitačních účinků hmoty. Pojmem se zabývá i obecná teorie relativity a experimentem bylo provedeno i její ověření. Hmotnost se označuje značkou m a její jednotkou je kilogram, zkratka kg. Dále se používají jednotky jako gram, tuna, karát nebo sluneční hmotnost a mnohé další.
Hmotnost se měří pomocí váhy, ta může být například elektronická, rovnoramenná, dovažovací, pružinová aj. Z fyzikálního hlediska může být hmotnost označena jako setrvačná nebo gravitační. Setrvačná je taková, při které se působením síly mění stav pohybu hmotného tělesa. O gravitační hmotnosti hovoříme tehdy, když na sebe vzájemně působí hmotná tělesa.


Co je to Hmotnost? Význam slova, termín, Definice výrazu Hmotnost. Co znamená odborný pojem Hmotnost z kategorie Fyzika?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Hmotnost můžete samozřejmě sdílet s ostatními na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Hmotnost je v sekci fyzika

Klíčová slova: formulace, fyzika, wiki, odborné názvosloví, heslo, přesný výraz, Hmotnost, slovník, popis, význam pojmu, termín, vysvětlení, definice pojmu, informace, význam, slovo, co to je, názvosloví


Pojem Hmotnost je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Hmotnost? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty. Ekvivalence setrvačných a gravitačních sil je postulována obecnou teorií relativity a je s velkou přesností experimentálně ověřena.
Hmotnost je obdobná charakteristika hmoty jako např. energie, elektrický náboj apod.

Pro více informací o heslu Hmotnost zkuste navštívit tyto odkazy

Najít výraz Hmotnost ve vyhledávači Yahoo

Hledat pojem Hmotnost ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat frázi Hmotnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Hmotnost ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hmotnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Hmotnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Hmotnost například ve Wikislovníku, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co znamená Hmotnost? resp. co se přesně ukrývá za slovem Hmotnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotnost, odpověď na dotaz co je to Hmotnost?. Víte např. kdo to je Všežravec? Znáte a víte kdo je Ivana Andrlová? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než fyzika). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.