Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Kriminalita. Co znamená pojem Kriminalita z kategorie Právo?

Co to je Kriminalita? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Kriminalita

Kriminalita neboli zločinnost je označení pro možný výskyt trestného nebo kriminálního chování, které zahrnuje trestné činy, spáchané v určité společnosti. Protispolečenské chování, které je tak nebezpečné, že je považováno za trestný čin, hodnotí trestní právo. To vymezuje i další konání, které je považováno za delikt, stíhaný a souzený příslušnými orgány. Kriminalita je řazena k sociálně patologickým jevům. Může být zjevná nebo skrytá.
Zjevná kriminalita je podchycená ve statistikách, o skryté kriminalitě se státní orgány nedozvědí. Pokud kriminální čin vyjdou najevo, jsou trestně stíhány. Skrytou kriminalitu a její množství ovlivňuje řada faktorů. K nim patří například důvěra občanů ve státní moc, strach z odvety pachatelů, reakce okolí po oznámení trestné činnosti a tolerantnost lidí k porušování zákonů. Kriminalita je zkoumána podle území, sociálního a profesního složení obyvatelstva, věku pachatelů, recidivy a podobně.


Odborný termín, výraz, slovo Kriminalita. Co znamená pojem Kriminalita z kategorie Právo?

Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Kriminalita s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Kriminalita patří do kategorie Právo

Klíčová slova: heslo, Právo, terminus technicus, definice, slovo, názvosloví, synonymum, význam slova, odborné názvosloví, lexikon, termín, terminologie, slovník, význam, vysvětlení, Kriminalita, pojem, co znamená


Pojem Kriminalita je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Kriminalita?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kriminalita je veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Vědecky ji zkoumá kriminologie.
Kriminalitu lze obecně chápat jako protiprávní jednání, čili veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Odborná literatura však uvádí, že kriminalita je souhrn spáchaných trestných činů (Vichlenda, Béreš, 2008, p 7). Jandourek uvádí (Jandourek, 2011, p 12), že zločin jako produkt kriminality je vědomé a dobrovolné spáchání činu považovaného za společensky nebezpečný a zakázaný určitým pravidlem stanoveným oprávněnou osobou. Také uvádí, že v každé společnosti je považováno za zločin něco jiného.

Hledejte pojem Kriminalita v následujících vyhledávačích

Vyhledat termín Kriminalita ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Kriminalita ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Kriminalita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Kriminalita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Kriminalita ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kriminalita ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Kriminalita například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Kriminalita? resp. co přesně znamená slovo Kriminalita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kriminalita, odpověď na dotaz co je to Kriminalita?. Víte např. kdo to je Jiří Hynek? Znáte a víte kdo je Bubák? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Právo Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.