Co je to?
Definice odborného termínu, slova Souvětí. Co znamená pojem Souvětí z kategorie Český jazyk?

Co je to Souvětí? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Souvětí

Souvětí je název pro spojení dvou nebo více vět do jednoho, vyššího celku. Věty v souvětí jsou buď hlavní, nebo vedlejší. Hlavní věty jsou v mluvnici nezávislé na jiných větách a není možní se na ně jinými větami dotázat. Věty vedlejší na jiných větách závisí.
Pokud souvětí obsahuje alespoň dvě navzájem na sobě nezávislé hlavní věty, nazývá se souvětí souřadné, jestliže však obsahuje pouze jednu hlavní větu a věty vedlejší, jedná se o souvětí podřadné. Věty jsou k sobě připojeny pomocí spojek, zájmen nebo příslovcí.


Co je to Souvětí? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Souvětí. Co znamená pojem Souvětí z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Souvětí patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: přesný význam, terminologie, význam slova, popis, formulace, termín, definice pojmu, slovo, Český jazyk, pojem, význam pojmu, lexikon, vysvětlení, wiki, Český jazyk, význam, názvosloví, odborné názvosloví


Pojem Souvětí je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Souvětí? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Souvětí je větný celek složený z více vět, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek. Jednotlivé věty souvětí se někdy označují jako klauze.
V souvětí se rozlišují hlavní věty a vedlejší věty, přičemž vztahy mezi hlavními větami a typy vedlejších vět a vztahy mezi nimi jsou kategorizovány.

Jiné informační zdroje o pojmu Souvětí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Souvětí ve Wikimedia Commons

Najít termín Souvětí na Google.cz

Vyhledat heslo Souvětí ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Souvětí ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Souvětí ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Souvětí ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Souvětí například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Souvětí? resp. co znamená Souvětí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Souvětí, odpověď na dotaz co je to Souvětí?. Víte např. kdo to je Saruman? Znáte a víte kdo je Mistr? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.