Co je to?
Odborný výraz, definice slova Přepěťová ochrana. Co znamená pojem Přepěťová ochrana z kategorie Technika?

Co je Přepěťová ochrana? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana slouží k ochraně elektrických zařízení v případě, že přepětí je tak vysoké, že by mohlo dojít k poškození izolace. Jako přepětí se označuje takové napětí, které je dvakrát vyšší než jmenovité napětí.
S přepěťovou ochranou se lze setkat i pod názvem svodič napětí nebo bleskojistka. Aby přepěťová ochrana fungovala a omezovala napětí průchodu vnitřního proudu, musí mít nastavenou ochrannou hladinu na nižší úrovni, než jakou má izolace zařízení.


Co je to Přepěťová ochrana? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Přepěťová ochrana. Co znamená pojem Přepěťová ochrana z kategorie Technika?

Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Přepěťová ochrana doporučujeme sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Přepěťová ochrana se nachází v sekci technika

Klíčová slova: termín, názvosloví, pojem, terminus technicus, wiki, formulace, synonymum, technika, slovo, význam, popis, co je to Přepěťová ochrana?, terminologie, přesný význam, přesný výraz, slovník, odborný výraz, informace


Pojem Přepěťová ochrana je v kategorii technika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Přepěťová ochrana? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Přepěťové ochrany chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím vyšším, než které je schopná izolace vydržet. Nazývají se též "bleskojistky" nebo "svodiče přepětí". Za přepětí můžeme považovat napětí (U), které je oproti jmenovitému napětí (Un) dvojnásobné. Překročení jmenovité hodnoty napětí Un o 10-20 % je považováno za normální provozní stav. Nastavená ochranná hladina, kdy přepěťová ochrana začne omezovat napětí průchodem vnitřního proudu, musí být nižší, než je izolační hladina zařízení.

Další informační zdroje o slovu Přepěťová ochrana

Hledat heslo Přepěťová ochrana ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Přepěťová ochrana ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Přepěťová ochrana ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přepěťová ochrana ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít Přepěťová ochrana ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Přepěťová ochrana na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Přepěťová ochrana například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste zjistili jaká je definice slova Přepěťová ochrana? resp. co znamená Přepěťová ochrana? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přepěťová ochrana, odpověď na dotaz co je to Přepěťová ochrana?. Víte např. kdo to je Ivo Valenta? Znáte a víte kdo je Arabista? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Přepěťová ochrana i v jiných kategoriích (než technika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Nezapomeňte navštívit partnerskou stránku s tapetami na plochu PC. Na výběr máte z stovky kvalitních fotografií ve vysokých rozlišeních.