Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hradiště. Co znamená odborný pojem Hradiště z kategorie Stavebnictví?

Co je Hradiště?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Hradiště

Hradiště neboli hradisko je dávným předchůdcem středověkých hradů. Vznikala již od doby bronzové. V současnosti se hradiště používá jako termín pro místo, kde se nalézají právě pozůstatky hradiska v terénu. Tato hradiště vznikala na výšinách jako opevnění sloužící hlavně k obraně. Opevněná byla celá lokalita, nejen základní stavba a hradby a valy, ale k obraně bylo využito i vlastností terénu v okolí. Celý prostor podléhal vnitřnímu dělení na samotnou akropoli a předhradí.
V porovnání s ostatními obrannými stavbami bylo opevnění promyšlenější a silnější. Hradiska na hradištích nesloužila pouze jako ochrana obyvatel, nalezišť nebo obchodních stezek, ale byla i útočištěm pro obyvatele v okolí a místem, kde se odehrávaly různé kultovní a společenské rituály a kvetl obchod. V pozdějších dobách byla hradiště menší a stala se sídlem výkvětu tehdejší společnosti, především jako sídla knížat. Postupně se hradiště více podobala středověkým hradům.


Co je to Hradiště? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hradiště. Co znamená odborný pojem Hradiště z kategorie Stavebnictví?

Omlouváme se za případné chyby, které se mohou vyskytnout na našich webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Definici slova Hradiště můžete sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Hradiště je v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: slovo, definice pojmu, vysvětlení, Hradiště, odborné názvosloví, pojem, přesný význam, význam slova, slovník, co znamená, terminus technicus, stavebnictví, termín, synonymum, wiki, popis, význam, odborný výraz


Pojem Hradiště je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hradiště? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hradiště (též hradisko) je opevněné sídlo z období neolitu až raného středověku, předchůdce středověkých hradů nebo měst. Výraz hradiště označuje místo, kde stál nebo stojí hrad. V běžné praxi je pojem hradiště používán pro neolitická až raně středověká opevněná sídla. Typickými polohami vhodnými pro stavbu hradišť byly různé výšiny, jejichž svahy poskytovaly přirozenou ochranu, a proto nebylo nutné výrazněji je ohrazovat. Jiným častým typem jsou hradiště blatná, která byla zakládána v rovinatém terénu a využívala vodní ochrany.
Velikost hradišť se může velmi lišit. Existují hradiště s rozlohou menší než jeden hektar, ale i rozsáhlé areály, jejichž opevněná plocha dosahuje stovek hektarů. Hradiště mohla plnit více funkcí a často je kombinovala. Vedle předpokládané funkce vojensko-strategické mohla hradiště sloužit jako útočiště obyvatelstva, jako shromaždiště ke kultovním či společenským rituálům i jako střediska obchodu včetně funkce opěrných bodů na dálkových komunikacích. Nepochybně sloužila i jako sídla společenských elit.

Zkuste zjistit více informací o slovu Hradiště v následujících zdrojích

Vyhledat výraz Hradiště na Google obrázcích

Hledat pojem Hradiště ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Hradiště ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít výraz Hradiště ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít pojem Hradiště ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hradiště ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Hradiště například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve Wikizdrojích nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Hradiště? resp. co znamená Hradiště? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hradiště, odpověď na dotaz co je to Hradiště?. Víte např. kdo to je Sestřenice? Znáte a víte kdo je Archanděl Rafael? Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než stavebnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie stavebnictví, dům s terasou, hradiště, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.