Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Nezisková organizace. Co znamená pojem Nezisková organizace z kategorie Politika?

Co to je Nezisková organizace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Nezisková organizace

Nezisková organizace je takový druh organizace, která nevytváří zisk, nemůže tedy sloužit k obohacení majitelů, zakladatelů či správců. Pokud zisk vytvoří, je povinna využít ho pro další rozvoj organizace a naplňování stanovených cílů.
Nejedná se tedy o podnikatelský subjekt ani obchodní společnost. Většinou jde o spolky, kluby, zájmová a občanská sdružení, která si vytvářejí skupiny občanů nebo komunity k naplnění konkrétních záměrů.


Co je to Nezisková organizace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Nezisková organizace. Co znamená pojem Nezisková organizace z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Nezisková organizace? s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Nezisková organizace je v sekci politika

Klíčová slova: informace, synonymum, odborný výraz, Nezisková organizace, přesný význam, definice pojmu, vysvětlení, slovo, politika, wiki, názvosloví, terminologie, lexikon, přesný výraz, popis, co je to Nezisková organizace?, slovník, odborné názvosloví


Pojem Nezisková organizace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Nezisková organizace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nezisková organizace je organizace (právnická osoba), která nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice může vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. Neziskové organizace tedy nejsou obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Zakládají se za účelem uspokojení konkrétních potřeb občanů a komunit. Prostor pro neziskové organizace je proto značně široký, patří sem jak různé organizační složky státu, občanská sdružení a spolky nebo i neziskové organizace typu obchodních společností (družstva, společenství vlastníků jednotek).

Jiné informační zdroje o pojmu Nezisková organizace

Najít pojem Nezisková organizace na Google.cz

Hledat heslo Nezisková organizace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nezisková organizace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Nezisková organizace ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Nezisková organizace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nezisková organizace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Nezisková organizace například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Nyní už nejspíš víte co to je Nezisková organizace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Nezisková organizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nezisková organizace, odpověď na dotaz co je to Nezisková organizace?. Víte např. kdo to je Bohuslav Martinů? Znáte a víte kdo je Carl Sagan? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je politika. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.