Co je to?
Odborný výraz, definice slova Nezisková organizace. Co znamená pojem Nezisková organizace z kategorie Politika?

Co je to Nezisková organizace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Nezisková organizace

Nezisková organizace je takový druh organizace, která nevytváří zisk, nemůže tedy sloužit k obohacení majitelů, zakladatelů či správců. Pokud zisk vytvoří, je povinna využít ho pro další rozvoj organizace a naplňování stanovených cílů.
Nejedná se tedy o podnikatelský subjekt ani obchodní společnost. Většinou jde o spolky, kluby, zájmová a občanská sdružení, která si vytvářejí skupiny občanů nebo komunity k naplnění konkrétních záměrů.


Co je to Nezisková organizace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Nezisková organizace. Co znamená pojem Nezisková organizace z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Nezisková organizace se nachází v sekci Politika

Klíčová slova: termín, terminus technicus, pojem, Politika, formulace, synonymum, slovo, popis, vysvětlení, co je to Nezisková organizace?, co znamená, odborné názvosloví, názvosloví, informace, definice pojmu, přesný výraz, Politika, lexikon


Pojem Nezisková organizace je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Nezisková organizace? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Nezisková organizace je organizace (právnická osoba), která nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice může vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. Neziskové organizace tedy nejsou obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Zakládají se za účelem uspokojení konkrétních potřeb občanů a komunit. Prostor pro neziskové organizace je proto značně široký, patří sem jak různé organizační složky státu, občanská sdružení a spolky nebo i neziskové organizace typu obchodních společností (družstva, společenství vlastníků jednotek).

Další možné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nezisková organizace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Nezisková organizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Nezisková organizace ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Nezisková organizace ve vyhledávači Qwant

Najít termín Nezisková organizace ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Nezisková organizace ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nezisková organizace například v Microsoft Bing, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Nezisková organizace? resp. jaký je význam slova Nezisková organizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nezisková organizace, odpověď na dotaz co je to Nezisková organizace?. Víte např. kdo to je Michaela Ochotská? Znáte a víte kdo je Astronom? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Politika). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.