Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Přísudek. Co znamená pojem Přísudek z kategorie Český jazyk?

Co to je Přísudek? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Přísudek

Přísudek je jeden ze základních větných členů. Nejčastěji je slovesný a vyjadřuje činnost vykonávanou podmětem. Slovesně jmenný přísudek se skládá z tzv. sponového slovesa (být, bývat, stát, stávat se někým/ něčím) a jmenné části (podstatného nebo přídavného jména).


Co je to Přísudek? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Přísudek. Co znamená pojem Přísudek z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Přísudek sdílejte s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Přísudek je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co znamená, přesný význam, Český jazyk, přesný výraz, popis, pojem, terminus technicus, formulace, slovník, terminologie, heslo, co to je, synonymum, slovo, význam, vysvětlení, definice, informace


Pojem Přísudek je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Přísudek?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Přísudek (predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený. Zpravidla je to sloveso v určitém tvaru nebo pomocné (sponové) sloveso se jmenným nebo příslovečným tvarem.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat heslo Přísudek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Přísudek ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Přísudek ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Přísudek ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přísudek ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Přísudek ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Přísudek například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Přísudek? resp. co znamená Přísudek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přísudek, odpověď na dotaz co je to Přísudek?. Víte např. kdo to je Michal Hrůza? Znáte a víte kdo je Wotan? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.