Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Elektrolýza. Co znamená pojem Elektrolýza z kategorie Fyzika?

Co to je Elektrolýza? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Elektrolýza?

Elektrolýza je fyzikálně – chemický jev. Jedná se o reakci, která probíhá na elektrodách, kterými prochází stejnosměrný elektrický proud roztokem nebo taveninou. Pro to, aby elektrolýza mohla proběhnout, je potřeba dodat elektrickou energii.
Elektrolýza má široké průmyslové využití např. při výrobě chloru, vodíku, hliníku, mědi, kyslíku, při nabíjení akumulátorů, pozinkování, pochromování, v polarografii a dalších činnostech.


Co je to Elektrolýza? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Elektrolýza. Co znamená pojem Elektrolýza z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Elektrolýza se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Elektrolýza je v kategorii Fyzika

Klíčová slova: co je to Elektrolýza?, Elektrolýza, lexikon, pojem, terminus technicus, co znamená, vysvětlení, wiki, odborný výraz, význam, názvosloví, význam pojmu, synonymum, definice, terminologie, definice pojmu, termín, význam slova


Pojem Elektrolýza je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Elektrolýza? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.
Elektricky vodivá kapalina obsahuje směs kationtů a aniontů vzniklých v kapalině disociací. Průchodem elektrického proudu dochází k pohybu kladných iontů k záporné elektrodě a záporných iontů ke kladné elektrodě. Na elektrodách pak může docházet k chemickým reakcím - mezi ionty a elektrodou, mezi ionty samotnými nebo mezi ionty a kapalinou (díky vyšší koncentraci iontů u elektrody).

Pro další informace o termínu Elektrolýza zkuste tyto odkazy

Vyhledat pojem Elektrolýza ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Elektrolýza ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Elektrolýza na Google.cz

Zkusit najít výraz Elektrolýza ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Elektrolýza ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Elektrolýza na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolýza například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Elektrolýza? resp. co označuje slovo Elektrolýza? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolýza, odpověď na dotaz co je to Elektrolýza?. Víte např. kdo to je Sociopat? Znáte a víte kdo je Mentor? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Fyzika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.