Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Elektrolýza. Co znamená pojem Elektrolýza z kategorie Fyzika?

Co to je Elektrolýza? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Elektrolýza?

Elektrolýza je fyzikálně – chemický jev. Jedná se o reakci, která probíhá na elektrodách, kterými prochází stejnosměrný elektrický proud roztokem nebo taveninou. Pro to, aby elektrolýza mohla proběhnout, je potřeba dodat elektrickou energii.
Elektrolýza má široké průmyslové využití např. při výrobě chloru, vodíku, hliníku, mědi, kyslíku, při nabíjení akumulátorů, pozinkování, pochromování, v polarografii a dalších činnostech.


Co je to Elektrolýza? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Elektrolýza. Co znamená pojem Elektrolýza z kategorie Fyzika?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Elektrolýza můžete samozřejmě sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Elektrolýza je v sekci Fyzika

Klíčová slova: Fyzika, informace, význam, Fyzika, význam slova, terminus technicus, vysvětlení, co znamená, slovník, odborné názvosloví, definice pojmu, přesný výraz, synonymum, slovo, lexikon, terminologie, Elektrolýza, co je to Elektrolýza?


Pojem Elektrolýza je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Elektrolýza? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.
Elektricky vodivá kapalina obsahuje směs kationtů a aniontů vzniklých v kapalině disociací. Průchodem elektrického proudu dochází k pohybu kladných iontů k záporné elektrodě a záporných iontů ke kladné elektrodě. Na elektrodách pak může docházet k chemickým reakcím - mezi ionty a elektrodou, mezi ionty samotnými nebo mezi ionty a kapalinou (díky vyšší koncentraci iontů u elektrody).

Další možné informační zdroje

Zkusit najít heslo Elektrolýza na Google.cz

Vyhledat výraz Elektrolýza ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Elektrolýza ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Elektrolýza ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Elektrolýza ve Wikimedia Commons

Najít slovo Elektrolýza ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolýza například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Elektrolýza? resp. co se přesně ukrývá za slovem Elektrolýza? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolýza, odpověď na dotaz co je to Elektrolýza?. Víte např. kdo to je Garant? Znáte a víte kdo je Mentor? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Elektrolýza i v jiných kategoriích (než Fyzika). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.