Co je to?
Výraz, termín, definice slova Elektrolýza. Co znamená odborný pojem Elektrolýza z kategorie Fyzika?

Co je to Elektrolýza? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálně – chemický jev. Jedná se o reakci, která probíhá na elektrodách, kterými prochází stejnosměrný elektrický proud roztokem nebo taveninou. Pro to, aby elektrolýza mohla proběhnout, je potřeba dodat elektrickou energii.
Elektrolýza má široké průmyslové využití např. při výrobě chloru, vodíku, hliníku, mědi, kyslíku, při nabíjení akumulátorů, pozinkování, pochromování, v polarografii a dalších činnostech.


Co je to Elektrolýza? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Elektrolýza. Co znamená odborný pojem Elektrolýza z kategorie Fyzika?

Text zveřejněný na těchto webových stránkách má pouze informativní charakter a může obsahovat nepřesnosti či chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Elektrolýza je v sekci fyzika

Klíčová slova: názvosloví, význam slova, terminologie, formulace, Elektrolýza, definice, co znamená, heslo, vysvětlení, odborné názvosloví, slovo, význam pojmu, synonymum, termín, pojem, definice pojmu, terminus technicus, popis


Pojem Elektrolýza je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Elektrolýza? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.
Elektricky vodivá kapalina obsahuje směs kationtů a aniontů vzniklých v kapalině disociací. Průchodem elektrického proudu dochází k pohybu kladných iontů k záporné elektrodě a záporných iontů ke kladné elektrodě. Na elektrodách pak může docházet k chemickým reakcím - mezi ionty a elektrodou, mezi ionty samotnými nebo mezi ionty a kapalinou (díky vyšší koncentraci iontů u elektrody).

Další informační zdroje o slovu Elektrolýza

Vyhledat pojem Elektrolýza ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Elektrolýza na Youtube

Hledat výraz Elektrolýza na Google.cz

Hledat slovo Elektrolýza ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Elektrolýza ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Elektrolýza ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolýza například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste zjistili co znamená Elektrolýza? resp. co se skrývá pod slovem Elektrolýza? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolýza, odpověď na dotaz co je to Elektrolýza?. Víte např. kdo to je Patti Smith? Znáte a víte kdo je Mentor? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je fyzika. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.