Co je to?
Odborný výraz, definice slova Defragmentace. Co znamená slovo Defragmentace z kategorie Počítače?

Co je Defragmentace? Definice pojmu

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Defragmentace

Defragmentace v obecné rovně znamená opětovné skládání zlomků - fragmentů do jednoho celku. S tím se často setkáme v archeologii, kde je potřeba složit k sobě střepy z rozbité nádoby; v restaurátorství při opravě poškozených uměleckých předmětů; případně v kriminalistice.
Nejčastěji se ovšem pojem defragmentace užívá v souvislosti s počítači. Jedná se o proces scelování rozkouskovaných částí dat, která lze pomocí specializovaného software spojit do jednoho souvislého úseku na disku, odstranit zbytečné "mezery". Čtení defragmentovaných dat je většinou rychlejší než fragmentovaných.


Co je to Defragmentace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Defragmentace. Co znamená slovo Defragmentace z kategorie Počítače?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Tento text (Defragmentace) můžete sdílet s dalšími osobami na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Defragmentace patří do kategorie počítače

Klíčová slova: wiki, přesný výraz, pojem, význam, slovník, heslo, odborné názvosloví, definice pojmu, popis, co znamená, formulace, odborný výraz, informace, Defragmentace, význam slova, definice, přesný význam, slovo


Pojem Defragmentace je v kategorii počítače, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Defragmentace?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Defragmentace je proces zpětného skládání celku z dílčích částí – fragmentů. Jako taková se vyskytuje v různých sférách života, v archeologii, v umění, v technice, v kriminalistice i v běžném občanském životě. Nejčastěji se však tento pojem používá ve výpočetní technice, kdy se pomocí defragmentace snažíme zamezit externí fragmentaci počítačových dat.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Defragmentace ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Defragmentace ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Defragmentace ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Defragmentace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Defragmentace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat termín Defragmentace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Defragmentace například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Defragmentace? resp. co přesně označuje termín Defragmentace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Defragmentace, odpověď na dotaz co je to Defragmentace?. Víte např. kdo to je Nihilista? Znáte a víte kdo je Padlý anděl? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Defragmentace i v jiných kategoriích (než počítače). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.