Co je to?
Odborný výraz, definice slova Psychoanalýza. Co znamená pojem Psychoanalýza z kategorie Psychologie?

Co je Psychoanalýza?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Psychoanalýza?

Psychoanalýza je název psychoterapeutické metody, jejímž autorem je Sigmund Freud. Ten uplatňoval tuto metodu od konce 19. století. Jde o hlubinnou psychodynamickou terapii, která se zabývá nevědomými myšlenkami, emocemi, pudovými impulzy a minulými zkušenostmi jedince. Ty podle Freuda ovlivňují současnou mentální stavbu a chování zkoumaného člověka. Cílem psychoanalýzy je dosáhnout porozumění nevědomým a skrytým motivacím za problémy a konflikty pacienta a pomoci jim je rozluštit a vyřešit. Centrální myšlenkou psychoanalýzy je existence nevědomí, které je oblastí mysli obsahující nedostupné, potlačené a zapomenuté myšlenky, pocity a vzpomínky. Freud předpokládal, že mnoho našich emocí a chování je poháněno nevědomými motivy, jako jsou nevědomé sexuální a agresivní impulsy. Psychoanalýza se snaží odhalit tyto skryté motivy a přivést je na povrch, aby byly zkoumány a porozuměny. Metodou psychoanalýzy je volná asociace, ve které pacient sděluje své myšlenky, pocity a vzpomínky bez jakékoli cenzury nebo filtrování. Analýza se zaměřuje na pozorování opakujících se vzorců, snů a dalších projevů nevědomí, aby se odhalil jejich skrytý význam.
Další důležitou metodou je analýza odporu, kdy se zkoumá, jak pacient reaguje na obtížné nebo nepohodlné téma, což může poskytnout cenné poznatky o skrytých konfliktech. Psychoanalýza často probíhá na lehátku, kde pacient leží a volně mluví nebo volně asociuje. Psychoanalytik je v pozici neosobního pozorovatele, který poskytuje pacientovi prostor pro introspekci a sebereflexi. Terapie může trvat několik let, protože cílem psychoanalýzy je proniknout do hlubších vrstev psychiky a změnit zakořeněné vzorce myšlení a chování.


Co je to Psychoanalýza? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Psychoanalýza. Co znamená pojem Psychoanalýza z kategorie Psychologie?

Při tvorbě obsahu (textů a obrázků) bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s bližními na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Psychoanalýza se nachází v sekci psychologie

Klíčová slova: názvosloví, co to je, wiki, lexikon, definice pojmu, popis, termín, terminus technicus, odborné názvosloví, terminologie, heslo, slovník, pojem, informace, význam, význam slova, co znamená, definice


Pojem Psychoanalýza je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Psychoanalýza? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Psychoanalýza je soubor psychologických teorií a psychoterapeutická metoda léčby psychických problémů. Vychází z díla Sigmunda Freuda (1856–1939). Dodnes se však rozvíjí a přichází do kontaktu např. i s kognitivními vědami, neurovědami, sociálním konstruktivismem a fenomenologií. S dalšími příbuznými směry (např. s analytickou psychologií (Jung) a individuální psychologií (Adler)) bývá psychoanalýza zařazována do kategorie psychodynamické psychologie, která za základ lidské psychiky a motivace lidského chování považuje neuvědomované procesy, skrytě probíhající v podvědomí, předvědomí či nevědomí. Freudova psychoanalýza přisuzuje hlavní roli pudům, především sexuálnímu pudu, který nazývá libido. Současná severoamerická psychoanalýza se však poměrně často vůči pudům vymezuje a přesouvá důraz na vztah a intersubjektivitu.
Psychoanalýza významně ovlivnila vývoj psychologie, patří k všeobecnému vzdělání psychologů a dodnes se užívá v psychoterapii a psychologickém poradenství. Freudismem bylo inspirováno mnoho pozdějších psychologických i psychoterapeutických směrů, ať už na Freuda navazovaly (jako již Freudova dcera Anna Freudová) nebo mu naopak oponovaly. Revidovaná verze Freudovy teorie bývá někdy nazývána neofreudismus.

Zkuste zjistit více informací o slovu Psychoanalýza v následujících zdrojích

Hledat frázi Psychoanalýza ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Psychoanalýza ve Wikimedia Commons

Najít výraz Psychoanalýza ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Psychoanalýza ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Psychoanalýza na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Psychoanalýza na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Psychoanalýza například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Yahoo.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní již víte co je to Psychoanalýza? resp. jaká je definice termínu Psychoanalýza? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Psychoanalýza, odpověď na dotaz co je to Psychoanalýza?. Víte např. kdo to je Marek Stoniš? Znáte a víte kdo je James Taylor? Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je psychologie. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.