Co je to?
Odborný výraz, definice slova Behavioralismus. Co znamená pojem Behavioralismus z kategorie Politika?

Co je Behavioralismus?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Behavioralismus?

Behavioralismus je název psychologického a filozofický přístupu, který se zaměřuje na studium chování jako hlavního objektu zkoumání. Tento přístup se vyvinul v průběhu 20. století jako reakce na introspektivní a subjektivní metody psychologie, které se zabývaly vnitřními stavy mysli. Behavioralistický přístup klade důraz na pozorovatelné a měřitelné chování a zaměřuje se na objektivní pozorování a experimentaci. Behavioristé se snaží vysvětlit chování na základě vnějších podnětů a následných reakcí na tyto podněty. Klíčovým pojmem v behavioralismu je učení, které je chápáno jako proces změny chování v důsledku interakce s prostředím.
Behavioralismus jako směr se prosazoval se od 30. let 20. století především v politických vědách. Jeho základem je sledování pravidelností, ověřitelných a kvantifikovatelných údajů. Tento směr se snaží vyhnout etickému hodnocení, protože hodnoty nejsou vědecky ověřitelné. Takto vymezené sledování se v behavioralismu pokládá za objektivní a neutrální a je označováno jako čistá věda. Behavioralismus dává možnost předvídání politického jednání, ovšem neumožňuje rozvoj politologii nebo filozofie zaměřené na politiku právě proto, že se vzdává možnosti hodnocení.


Co je to Behavioralismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Behavioralismus. Co znamená pojem Behavioralismus z kategorie Politika?

Předem se omlouváme za případné chyby v textech. Uvítáme vaši pomoc a zpětnou vazbu. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Behavioralismus s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Pojem Behavioralismus se nachází v sekci politika

Klíčová slova: definice pojmu, politika, heslo, slovník, Behavioralismus, odborný výraz, politika, přesný význam, informace, slovo, termín, názvosloví, wiki, vysvětlení, význam pojmu, synonymum, přesný výraz, co znamená


Pojem Behavioralismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Behavioralismus? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Behavioralismus je směr prosazující se od 30. let 20. století zejména v politické vědě. Klade důraz na sledování pravidelností, ověřitelných a kvantifikovatelných údajů; snaží se vyhnout etickému hodnocení, jelikož hodnoty nejsou empiricky zjistitelné. Tento přístup se v behavioralismu pokládá za objektivní a neutrální a za znak čisté vědy.
Tento přístup umožňuje do jisté míry predikovat politické jednání; rezignace na hodnocení ovšem znemožňuje zdůvodnit, proč je třeba usilovat spíše o demokracii nebo právní stát než o autoritářský režim nebo diktaturu apod. Podle kritiků proto na základě behavioralismu není možné rozvinout skutečnou politickou filosofii nebo politologii.

Pro více informací o heslu Behavioralismus zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít frázi Behavioralismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Behavioralismus ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Behavioralismus ve vyhledávači Qwant

Najít termín Behavioralismus na Google obrázcích

Najít termín Behavioralismus na Google.cz

Hledat videa s názvem Behavioralismus na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Behavioralismus například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaký je význam slova Behavioralismus? resp. co se přesně ukrývá za slovem Behavioralismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Behavioralismus, odpověď na dotaz co je to Behavioralismus?. Víte např. kdo to je Beduín? Znáte a víte kdo je Gloria Estefan? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Můžete se proto pokusit najít heslo Behavioralismus i v jiné sekci než v politika. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie politika, Armádní generál, behavioralismus, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.