Co je to?
Definice výrazu Sidžo. Co znamená odborný pojem Sidžo z kategorie Literatura?

Co je Sidžo?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Sidžo?

Sidžo je básnický útvar ze 14. století. Řadí se k tradičním formám poezie v korejštině. Jde o tři verše, které mají pevně určený počet slabik, od 42 do 45. Každý verš obsahuje také césuru. Verše jsou dlouhé, shora dolů a zleva doprava. Do češtiny jsou překládány jako šestiverší, protože jsou poměrně dlouhé a písmo je značně odlišné. Určený byl i obsah, většinou se jednalo o přírodní lyriku nebo milostné básně. Původní význam slova nebyl zcela jasný, většinou se používal pro označení básně soudobé nebo tzv. básně ročních dob. Ještě před vznikem sidžo se překládala a přebásňovala čínská poezie.
Oficiálně byl pojem sidžo použit v polovině 18. století. V antologii korejské poezie s názvem Věčná slova země zelených hor ho použil básník Kim Čchon-thäk. Ve dvacátém století bylo založeno hnutí za sidžo v nové podobě. Do češtiny byla přeložena a vydána sbírka Chryzantémy a několik ukázek této poezie bylo uveřejněno v časopisech.


Co je to Sidžo? Význam slova, termín, Definice výrazu Sidžo. Co znamená odborný pojem Sidžo z kategorie Literatura?

Informace obsažené na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. I přesto však nepřebíráme odpovědnost za případné chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Sidžo můžete samozřejmě sdílet s ostatními na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Sidžo je v sekci literatura

Klíčová slova: popis, Sidžo, co to je, termín, význam slova, odborné názvosloví, wiki, vysvětlení, terminologie, přesný význam, lexikon, formulace, co znamená, synonymum, pojem, definice, terminus technicus, literatura


Pojem Sidžo je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Sidžo? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Sidžo je tradiční forma korejské poezie.
Význam slova sidžo není příliš jasný a znamená báseň ročních dob nebo soudobou báseň. Název sidžo se poprvé objevil v roce 1727 v antologii korejské poezie Věčná slova země zelených hor, kterou sestavil básník Kim Čchon-thäk. Sidžo představovalo jednu z hlavních básnických forem zejména v období 14.–17. století. Těmto básním pravděpodobně předcházely básně psané čínsky, které byly do korejštiny přebásněny. V korejštině je sidžo zaznamenáno ve třech dlouhých verších, shora dolů a zprava doleva. Díky odlišnému písmu se do češtiny převádí jako šestiverší.
České překlady Oldřicha Vyhlídala a Nam Gi Doka patřily k prvním rozsáhlejším překladům této tradiční literární formy do evropského jazyka.

Jiné informační zdroje o pojmu Sidžo

Zkusit najít Sidžo ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Sidžo ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat termín Sidžo na Google obrázcích

Zkusit najít termín Sidžo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sidžo ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Sidžo na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Sidžo například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Sidžo? resp. co znamená Sidžo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sidžo, odpověď na dotaz co je to Sidžo?. Víte např. kdo to je Nikola Tesla? Znáte a víte kdo je Lilith? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je literatura. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.