Co je to?
Odborný výraz, definice slova Výtržnictví. Co znamená pojem Výtržnictví z kategorie Právo?

Co je to Výtržnictví? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Výtržnictví?

Výtržnictví je označení trestného činu zakotveného v trestním zákoníku. Tento trestný čin je zde definován jako neslušný čin spáchaný veřejně nebo na místě, které je veřejně přístupné. Může se jednat o napadení, hanobení památek nebo hrobů, rušení obřadů, sportovních utkání nebo společenských akcí.
Výtržnictví narušuje klidné občanské soužití a veřejný pořádek. Trestem může být i odnětí svobody až na tři roky.


Co je to Výtržnictví? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Výtržnictví. Co znamená pojem Výtržnictví z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Výtržnictví se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: terminologie, Právo, odborné názvosloví, pojem, definice, informace, přesný význam, význam, slovník, vysvětlení, heslo, co je to Výtržnictví?, slovo, význam slova, formulace, co to je, popis, Právo


Pojem Výtržnictví je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Výtržnictví?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Výtržnictví je trestný čin podle § 358 českého trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., jehož prostřednictvím je chráněno zejména klidné občanské soužití a veřejný pořádek. V dřívějším trestním zákoně byla jeho prakticky stejná skutková podstata zakotvena v § 202. Jednání o menší intenzitě může být hodnoceno jako přestupek proti občanskému soužití, popřípadě veřejnému pořádku.

Další informační zdroje o slovu Výtržnictví

Najít termín Výtržnictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Výtržnictví na Youtube

Hledat heslo Výtržnictví ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Výtržnictví ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Výtržnictví ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Výtržnictví ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Výtržnictví například v evropském vyhledávači Qwant, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Výtržnictví? resp. co je to Výtržnictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výtržnictví, odpověď na dotaz co je to Výtržnictví?. Víte např. kdo to je Dederon? Znáte a víte kdo je Dabér? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.