Co je to?
Odborný výraz, definice slova Výtržnictví. Co znamená pojem Výtržnictví z kategorie Právo?

Co je to Výtržnictví? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Výtržnictví?

Výtržnictví je označení trestného činu zakotveného v trestním zákoníku. Tento trestný čin je zde definován jako neslušný čin spáchaný veřejně nebo na místě, které je veřejně přístupné. Může se jednat o napadení, hanobení památek nebo hrobů, rušení obřadů, sportovních utkání nebo společenských akcí.
Výtržnictví narušuje klidné občanské soužití a veřejný pořádek. Trestem může být i odnětí svobody až na tři roky.


Co je to Výtržnictví? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Výtržnictví. Co znamená pojem Výtržnictví z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Výtržnictví patří do sekce Právo

Klíčová slova: popis, co znamená, slovo, slovník, význam slova, přesný výraz, význam pojmu, odborné názvosloví, co je to Výtržnictví?, heslo, Výtržnictví, informace, termín, Právo, wiki, formulace, Právo, terminus technicus


Pojem Výtržnictví je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Výtržnictví? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Výtržnictví je trestný čin podle § 358 českého trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., jehož prostřednictvím je chráněno zejména klidné občanské soužití a veřejný pořádek. V dřívějším trestním zákoně byla jeho prakticky stejná skutková podstata zakotvena v § 202. Jednání o menší intenzitě může být hodnoceno jako přestupek proti občanskému soužití, popřípadě veřejnému pořádku.

Více informací o slovu Výtržnictví doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit najít pojem Výtržnictví ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Výtržnictví ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Výtržnictví ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Výtržnictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Výtržnictví ve Wikislovníku

Hledat heslo Výtržnictví na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Výtržnictví například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Výtržnictví? resp. jaká je definice termínu Výtržnictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výtržnictví, odpověď na dotaz co je to Výtržnictví?. Víte např. kdo to je Tomáš Feřtek? Znáte a víte kdo je Sériový vrah? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Právo. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.