Co je to?
Výraz, termín, definice slova Meandr. Co znamená odborný pojem Meandr z kategorie Příroda?

Co je to Meandr? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Meandr

Meandr je název používaný pro zákrut řeky, který vznikl boční erozí – tedy vymletím břehu na jedné straně a usazením materiálu n druhé straně. Meandr musí mít středový úhel oblouku větší než 180 stupňů, jinak by se jednalo pouze o říční zákrut.
Pokud dojde k zahloubení říčního koryta, oddělí se meandr od zbytku řeky a stane se z něj mrtvé rameno neboli meandrové jezero. Meandry mohou být volné a proměnlivé nebo zakleslé, stálé.


Co je to Meandr? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Meandr. Co znamená odborný pojem Meandr z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Meandr můžete samozřejmě sdílet s kolegy prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Meandr je v sekci příroda

Klíčová slova: terminus technicus, názvosloví, termín, definice, heslo, informace, co znamená, přesný výraz, význam, vysvětlení, odborné názvosloví, synonymum, příroda, význam pojmu, příroda, definice pojmu, pojem, co je to Meandr?


Pojem Meandr je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Meandr? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí být větší než 180°. Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným zahloubením říčního koryta se může meandr zcela oddělit od říčního toku a vznikne mrtvé rameno řeky, meandrové jezero.

Zkuste zjistit více informací o slovu Meandr v následujících zdrojích

Najít pojem Meandr ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Meandr ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Meandr ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Meandr ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Meandr ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Meandr ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Meandr například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Meandr? resp. jaký je přesný význam slova Meandr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Meandr, odpověď na dotaz co je to Meandr?. Víte např. kdo to je Pardál? Znáte a víte kdo je Mikuláš Ferjenčík? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než příroda). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.