Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Co je Meandr? Význam slova

Co znamená termín Meandr? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Meandr je název používaný pro zákrut řeky, který vznikl boční erozí – tedy vymletím břehu na jedné straně a usazením materiálu n druhé straně. Meandr musí mít středový úhel oblouku větší než 180 stupňů, jinak by se jednalo pouze o říční zákrut.
Pokud dojde k zahloubení říčního koryta, oddělí se meandr od zbytku řeky a stane se z něj mrtvé rameno neboli meandrové jezero. Meandry mohou být volné a proměnlivé nebo zakleslé, stálé.


Co je to Meandr? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími lidmi na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Meandr se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: Meandr, význam pojmu, termín, odborné názvosloví, definice, odborný výraz, synonymum, co to je, popis, terminus technicus, význam slova, příroda, formulace, terminologie, slovník, lexikon, heslo, slovo


Pojem Meandr je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Meandr? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí být větší než 180°. Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným zahloubením říčního koryta se může meandr zcela oddělit od říčního toku a vznikne mrtvé rameno řeky, meandrové jezero.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Zkusit najít heslo Meandr ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Meandr ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Meandr na Google.cz

Hledat termín Meandr ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Meandr ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Meandr ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Meandr například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Meandr? resp. co se přesně ukrývá za slovem Meandr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Meandr, odpověď na dotaz co je to Meandr?. Víte např. kdo to je Cizinec? Znáte a víte kdo je David Rittich? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.