Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Co to je Meandr? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Meandr?

Meandr je název používaný pro zákrut řeky, který vznikl boční erozí – tedy vymletím břehu na jedné straně a usazením materiálu n druhé straně. Meandr musí mít středový úhel oblouku větší než 180 stupňů, jinak by se jednalo pouze o říční zákrut.
Pokud dojde k zahloubení říčního koryta, oddělí se meandr od zbytku řeky a stane se z něj mrtvé rameno neboli meandrové jezero. Meandry mohou být volné a proměnlivé nebo zakleslé, stálé.


Co je to Meandr? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Meandr můžete samozřejmě sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Meandr je v sekci Příroda

Klíčová slova: Meandr, význam slova, vysvětlení, význam pojmu, co znamená, definice pojmu, terminologie, definice, pojem, přesný výraz, slovník, informace, odborný výraz, názvosloví, lexikon, co to je, odborné názvosloví, heslo


Pojem Meandr je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Meandr?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí být větší než 180°. Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným zahloubením říčního koryta se může meandr zcela oddělit od říčního toku a vznikne mrtvé rameno řeky, meandrové jezero.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít pojem Meandr ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Meandr ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Meandr ve Wikizdrojích

Najít slovo Meandr na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Meandr ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Meandr ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Meandr například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Meandr? resp. co to je Meandr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Meandr, odpověď na dotaz co je to Meandr?. Víte např. kdo to je William Shakespeare? Znáte a víte kdo je Lenka Kabrhelová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Příroda. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.