Co je to?
Výraz, termín, definice slova Meandr. Co znamená odborný pojem Meandr z kategorie Příroda?

Co je to Meandr? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Meandr

Meandr je název používaný pro zákrut řeky, který vznikl boční erozí – tedy vymletím břehu na jedné straně a usazením materiálu n druhé straně. Meandr musí mít středový úhel oblouku větší než 180 stupňů, jinak by se jednalo pouze o říční zákrut.
Pokud dojde k zahloubení říčního koryta, oddělí se meandr od zbytku řeky a stane se z něj mrtvé rameno neboli meandrové jezero. Meandry mohou být volné a proměnlivé nebo zakleslé, stálé.


Co je to Meandr? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Meandr. Co znamená odborný pojem Meandr z kategorie Příroda?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Meandr? Pak se o ní podělte s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Meandr je v kategorii příroda

Klíčová slova: lexikon, informace, wiki, co je to Meandr?, význam pojmu, názvosloví, terminologie, přesný výraz, slovo, příroda, popis, terminus technicus, přesný význam, termín, co to je, heslo, vysvětlení, synonymum


Pojem Meandr je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Meandr?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí být větší než 180°. Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným zahloubením říčního koryta se může meandr zcela oddělit od říčního toku a vznikne mrtvé rameno řeky, meandrové jezero.

Další informace o pojmu Meandr hledejte v níže uvedených zdrojích

Zkusit najít výraz Meandr na Google.cz

Najít slovo Meandr ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Meandr ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Meandr ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Meandr na Youtube

Hledat termín Meandr ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Meandr například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Meandr? resp. co se přesně ukrývá za slovem Meandr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Meandr, odpověď na dotaz co je to Meandr?. Víte např. kdo to je Steve Ballmer? Znáte a víte kdo je Kateřina Neumannová? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je příroda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.