Co je to?
Odborný výraz, definice slova Popelec. Co znamená slovo Popelec z kategorie Náboženství?

Co je Popelec?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Popelec?

Popelec je pojem, který se vztahuje k popeleční středě, tedy prvnímu dni postu, po kterém následuje čtyřicetidenní půst. Přesné datum se řídí datem Velikonoc, jde o 46. den předcházející Velikonoční neděli. Popelec je znamenání popelem, které má připomínat pomíjivost pozemského života a obracet pozornost věřících k duchovním hodnotám.
Sypání, popelem, tedy Popelec, bylo původně součástí veřejného pokání. Hříšník, který se dopustil těžkého hříchu, si musel obléknout roucho kajícníka a popelem si posypat hlavu. Poté musel opustit kostel a u vchodu žádat ostatní věřící o modlitbu. Veřejné pokání postupně mizelo, ale tradice sypání popela na hlavu zůstala a rozšířila se na všechny věřící. Muži si popel sypali na hlavu, ženám se dělal křížek na čele. Později se používal popel ze svěcených ratolestí a obřad byl doprovázen zvláštní modlitbou.


Co je to Popelec? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Popelec. Co znamená slovo Popelec z kategorie Náboženství?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Popelec s jinými lidmi na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Popelec patří do kategorie náboženství

Klíčová slova: co znamená, význam pojmu, terminologie, náboženství, formulace, odborný výraz, definice pojmu, synonymum, informace, terminus technicus, wiki, vysvětlení, co je to Popelec?, slovník, význam, odborné názvosloví, termín, Popelec


Pojem Popelec je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Popelec? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Popeleční středa (lat. dies cinerum nebo feria quarta cinerum) je v římskokatolickém liturgickém kalendáři, starokatolickém, anglikánském, luteránském a kalendáři Církve československé husitské první den postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy.

Další informace o pojmu Popelec hledejte v níže uvedených zdrojích

Hledat výraz Popelec na Google.cz

Zkusit najít výraz Popelec ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Popelec ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Popelec ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Popelec ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít slovo Popelec ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Popelec například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Nyní již víte co to je Popelec? resp. jaká je definice termínu Popelec? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Popelec, odpověď na dotaz co je to Popelec?. Víte např. kdo to je Dalida? Znáte a víte kdo je Jana Adamcová? Informace nemohou být pravidelně updatovány, proto mohou být zastaralé, neplatné, neaktuální či nepřesné. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než náboženství. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Kněz, kříž, popelec, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.