Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Nebe. Co znamená pojem Nebe z kategorie Náboženství?

Co je Nebe? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Nebe?

Nebe je jedním ze základních pojmů náboženské nauky. Jde o pojmenování místa nebo stavu mimo reálný svět, kde duše člověka dosáhne stavu blaženosti. Nebe je podle části náboženství sídlem Boha, nadpřirozených bytostí jako jsou andělé a samozřejmě duší lidí, kteří sem byli puštěni. Nebe obvykle bývá umísťováno nad oblohu, tedy vždy směrem nahoru. Nový zákon definuje nebeské království, kde po konci světa budou lidé znovu vzkříšeni. Jiné prameny uvádějí vzkříšení nejen duše, ale i těla.
Podle Bible je nebe vše, co se nachází nad zemí. Sama kniha právě stvořením nebe začíná. Do nebe se dostane pouze ten, kdo je sám čistý, to znamená věřící, žijící podle Boží vůle. Vstup do nebe není za dobrý život automatický a ani není za zásluhy nebo vykonané dobré skutky. Člověk si musí odepírat určité věci, radovat se z obyčejného a všedního a řídit se slovy žalmu, který nabádá k hledání blaha v Hospodinu, který pak dá ti vše, oč tvé srdce požádá.


Co je to Nebe? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Nebe. Co znamená pojem Nebe z kategorie Náboženství?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Nebe s ostatními na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Nebe se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: definice pojmu, informace, názvosloví, termín, pojem, Nebe, co znamená, přesný význam, slovník, definice, význam, wiki, heslo, slovo, terminologie, význam pojmu, co to je, význam slova


Pojem Nebe je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Nebe?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Jako nebe či nebesa se označuje místo či stav blaženosti mimo tento svět, kde podle některých náboženství dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé), případně i duše lidí, kteří do nebe budou přijati. Nebe se obvykle umísťuje nahoře, nad oblohu. V Novém zákoně se píše o Ježíšově nebeském království, kam budou lidé vzkříšeni po konci světa. V Apoštolském vyznání víry je uvedeno vzkříšení celých lidí, tedy s duší i tělem.

Odkazy na jiné weby

Najít slovo Nebe ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nebe ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Nebe ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Nebe ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Nebe ve Wikizdrojích

Zkusit najít frázi Nebe ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebe například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Nebe? resp. co vlastně znamená slovo Nebe? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebe, odpověď na dotaz co je to Nebe?. Víte např. kdo to je Šlechtic? Znáte a víte kdo je Denis Šafařík? Jednotlivá slova můžou mít několik významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než náboženství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.