Co je to?
Definice výrazu Sukcese. Co znamená odborný pojem Sukcese z kategorie Právo?

Co je Sukcese? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Sukcese?

Sukcese je pojem z oblasti ekologie. Společenstva v ekosystémech se vyvíjejí a mění své složení. Stejně se mění i představy o tomto vývoji a změnách. Sukcese může být primární, v tom případě společenstva vznikají na úplně novém území, nebo sekundární, jejíž náplní je zkoumání vývoje ve společenstvech, která již existují.
Sukcese probíhající v přírodě představuje určitou posloupnost změn rostlinstva, které se vyskytuje na určitém území. Tuto posloupnost lze předvídat. Změny probíhají do té doby, dokud se společenství rostlin neustálí.


Co je to Sukcese? Význam slova, termín, Definice výrazu Sukcese. Co znamená odborný pojem Sukcese z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Sukcese můžete samozřejmě sdílet s ostatními na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Sukcese je v sekci právo

Klíčová slova: terminologie, informace, popis, slovo, wiki, vysvětlení, význam pojmu, co je to Sukcese?, co to je, přesný výraz, synonymum, právo, definice, přesný význam, terminus technicus, názvosloví, co znamená, definice pojmu


Pojem Sukcese je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Sukcese? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Sukcese je právní nástupnictví, při kterém určitý subjekt vstupuje do pozice subjektu jiného. Podle toho, zda jsou přebíraná práva či povinnosti omezena, nebo jde o všechna práva a povinnosti právního předchůdce, se rozlišuje mezi sukcesí singulární a univerzální. Pokud k tomu dojde v průběhu soudního řízení, soud posoudí, zda a s kým v řízení pokračovat.
Při singulární sukcesi právní nástupce vstupuje jen do jednoho určitého práva či povinnosti, případně více, jež jsou však přesně vymezena. Dochází k tomu při převzetí závazku, tedy postoupení pohledávky (cese) či převzetí dluhu, případně též u dědického odkazu a u prodeje obchodního závodu (viz rozhodnutí NSS 4 As 72/2012-52).

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít výraz Sukcese ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Sukcese ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sukcese ve Wikimedia Commons

Najít výraz Sukcese ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Sukcese na Google.cz

Hledat videa s názvem Sukcese na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Sukcese například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Sukcese? resp. co se skrývá pod slovem Sukcese? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sukcese, odpověď na dotaz co je to Sukcese?. Víte např. kdo to je Jiří Běhounek? Znáte a víte kdo je Velezrádce? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Můžete se proto pokusit najít heslo Sukcese i v jiné sekci než v právo. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.