Co je to?
Definice odborného termínu, slova Extravilán. Co znamená pojem Extravilán z kategorie Stavebnictví?

Co je to Extravilán? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Extravilán?

Extravilán je pojem užívaný v oblasti architektury, územního plánování nebo zeměměřičství. Jde o komplexní pojmenování nezastavěné části katastrálního území obce nebo obce samotné. Do jeho oblasti se započítávají i osaměle stojící budovy. Je větší než zastavěná plocham, většinou se nachází přímo kolem ní a je ohraničen katastrem obce.
Extravilán je obvykle tvořen lesy, loukami, poli, pastvinami a dalšími podobnými plochami bez zástavby.


Co je to Extravilán? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Extravilán. Co znamená pojem Extravilán z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Extravilán sdílejte s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Extravilán je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: slovo, terminus technicus, názvosloví, lexikon, odborný výraz, pojem, definice, význam, heslo, co znamená, odborné názvosloví, terminologie, Stavebnictví, Extravilán, co to je, wiki, popis, význam slova


Pojem Extravilán je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Extravilán? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Extravilán je souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou část jejího katastrálního území.
Do extravilánu se většinou počítají i osamělé budovy mimo intravilán. Extravilán obvykle vytváří souvislý pás kolem intravilánu a bývá také plošně větší. Vnější hranicí extravilánu bývá katastrální hranice dané obce. Do extravilánu zpravidla patří lesy, pole, louky, pastviny atd.
Termín „extravilán“ je používán zejména v architektuře, geodézii a územním plánování.

Další zdroje informací

Vyhledat termín Extravilán ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Extravilán ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Extravilán na Youtube

Zkusit najít termín Extravilán ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Extravilán ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Extravilán ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Extravilán například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve Wikislovníku, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Extravilán? resp. co označuje slovo Extravilán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Extravilán, odpověď na dotaz co je to Extravilán?. Víte např. kdo to je Loupežník? Znáte a víte kdo je Liberál? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Stavebnictví. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.