Co je to?
Výraz, termín, definice slova Extravilán. Co znamená odborný pojem Extravilán z kategorie Stavebnictví?

Co je to Extravilán? Význam slova

Co znamená termín Extravilán? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Extravilán je pojem užívaný v oblasti architektury, územního plánování nebo zeměměřičství. Jde o komplexní pojmenování nezastavěné části katastrálního území obce nebo obce samotné. Do jeho oblasti se započítávají i osaměle stojící budovy. Je větší než zastavěná plocham, většinou se nachází přímo kolem ní a je ohraničen katastrem obce.
Extravilán je obvykle tvořen lesy, loukami, poli, pastvinami a dalšími podobnými plochami bez zástavby.


Co je to Extravilán? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Extravilán. Co znamená odborný pojem Extravilán z kategorie Stavebnictví?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Extravilán doporučujeme sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Extravilán se nachází v sekci stavebnictví

Klíčová slova: přesný výraz, terminologie, přesný význam, slovo, význam pojmu, význam slova, heslo, slovník, termín, informace, pojem, definice pojmu, stavebnictví, názvosloví, formulace, co znamená, terminus technicus, lexikon


Pojem Extravilán je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Extravilán?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Extravilán je souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou část jejího katastrálního území.
Do extravilánu se většinou počítají i osamělé budovy mimo intravilán. Extravilán obvykle vytváří souvislý pás kolem intravilánu a bývá také plošně větší. Vnější hranicí extravilánu bývá katastrální hranice dané obce. Do extravilánu zpravidla patří lesy, pole, louky, pastviny atd.
Termín „extravilán“ je používán zejména v architektuře, geodézii a územním plánování.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat pojem Extravilán ve Wikizdrojích

Najít pojem Extravilán ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Extravilán ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Extravilán na Youtube

Najít slovo Extravilán ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Extravilán ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Extravilán například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Nyní již víte co znamená slovo Extravilán? resp. jaká je definice slova Extravilán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Extravilán, odpověď na dotaz co je to Extravilán?. Víte např. kdo to je Optimista? Znáte a víte kdo je Johannes Kepler? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je stavebnictví. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.