Co je to?
Výraz, termín, definice slova Lež. Co znamená odborný pojem Lež z kategorie Psychologie?

Co je to Lež? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Lež?

Lež je pojmenování pro klamavé a nepravdivé tvrzení, jehož cílem je pomýlit druhé a získat určité bonusy pro svou osobu. Lež se také používá za účelem vyhnout se nějaké nepříjemné situaci, potrestání.
To, co vše je lež, bývá dáno společností, ve které je tento pojem používán, nebo vztahy mezi jednotlivými lidmi. Každý člověk může tvrzení vnímat různě, co je lež pro jednoho, nemusí být nutně lží pro druhého. Klam bývá využíván i pro řešení bezvýchodné situace nebo jako obrana.


Co je to Lež? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Lež. Co znamená odborný pojem Lež z kategorie Psychologie?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Lež? Pak se o ní podělte s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Lež je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: Psychologie, vysvětlení, definice pojmu, terminus technicus, lexikon, terminologie, formulace, odborné názvosloví, slovo, wiki, význam pojmu, informace, pojem, Psychologie, odborný výraz, popis, definice, synonymum


Pojem Lež je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Lež? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu. Pojetí rozsahu pojmu lži se liší v různých kulturách i mezi jednotlivými lidmi – týž výrok může být označen i při správné interpretaci za lživý i pravdivý. Lži se zpravidla intuitivně rozlišují na „velké“ a „malé“ podle toho, jakou škodu způsobují. Lhaní je tvrzení něčeho, o čemž mluvčí nebo pisatel ví, že je nepravdivé, nebo o čem nemá rozumný důvod se domnívat, že je pravdivé, přičemž to vydává za pravdu buď sobě nebo jiným. Může jít i o způsob obranného mechanismu, může se jednat i o momentální, pro jedince nepříjemnou situaci, který ji nedokáže aktuálně řešit jiným způsobem. Charakteristický je úmysl a vědomí nepravdivosti. Lhář(ka) je osoba, která lže, která lhala v minulosti nebo která má tendenci lhát opakovaně (notorický či patologický lhář). Aby bylo možné lhaní označit za poruchu, je důležitá frekvence a účel, který jedince ke lhaní vede. Motivace a její důsledky mají význam z hlediska posouzení závažnosti lži, toho, zda ji lze kvalifikovat jako chování disociální (jedinec škodí sám sobě), asociální (pomluva) nebo antisociální (způsobí druhému újmu).

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Hledat videa s názvem Lež na Youtube

Vyhledat heslo Lež ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Lež ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lež ve Wikimedia Commons

Najít heslo Lež ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Lež ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Lež například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Lež? resp. co znamená slovo Lež? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lež, odpověď na dotaz co je to Lež?. Víte např. kdo to je Zdeněk Troška? Znáte a víte kdo je Státní zaměstnanec? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Lež v jiné sekci než Psychologie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.