Co je to?
Odborný výraz, definice slova Lež. Co znamená slovo Lež z kategorie Psychologie?

Co je Lež? Definice pojmu

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Lež

Lež je pojmenování pro klamavé a nepravdivé tvrzení, jehož cílem je pomýlit druhé a získat určité bonusy pro svou osobu. Lež se také používá za účelem vyhnout se nějaké nepříjemné situaci, potrestání.
To, co vše je lež, bývá dáno společností, ve které je tento pojem používán, nebo vztahy mezi jednotlivými lidmi. Každý člověk může tvrzení vnímat různě, co je lež pro jednoho, nemusí být nutně lží pro druhého. Klam bývá využíván i pro řešení bezvýchodné situace nebo jako obrana.


Co je to Lež? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Lež. Co znamená slovo Lež z kategorie Psychologie?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Tento text (Lež) můžete sdílet s ostatními na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Lež patří do kategorie psychologie

Klíčová slova: synonymum, přesný význam, co to je, definice pojmu, psychologie, definice, význam, informace, význam pojmu, odborný výraz, co znamená, Lež, co je to Lež?, formulace, význam slova, lexikon, názvosloví, pojem


Pojem Lež je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Lež?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu. Pojetí rozsahu pojmu lži se liší v různých kulturách i mezi jednotlivými lidmi – týž výrok může být označen i při správné interpretaci za lživý i pravdivý. Lži se zpravidla intuitivně rozlišují na „velké“ a „malé“ podle toho, jakou škodu způsobují. Lhaní je tvrzení něčeho, o čemž mluvčí nebo pisatel ví, že je nepravdivé, nebo o čem nemá rozumný důvod se domnívat, že je pravdivé, přičemž to vydává za pravdu buď sobě nebo jiným. Může jít i o způsob obranného mechanismu, může se jednat i o momentální, pro jedince nepříjemnou situaci, který ji nedokáže aktuálně řešit jiným způsobem. Charakteristický je úmysl a vědomí nepravdivosti. Lhář(ka) je osoba, která lže, která lhala v minulosti nebo která má tendenci lhát opakovaně (notorický či patologický lhář). Aby bylo možné lhaní označit za poruchu, je důležitá frekvence a účel, který jedince ke lhaní vede. Motivace a její důsledky mají význam z hlediska posouzení závažnosti lži, toho, zda ji lze kvalifikovat jako chování disociální (jedinec škodí sám sobě), asociální (pomluva) nebo antisociální (způsobí druhému újmu).

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lež ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Lež ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Lež ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít frázi Lež ve Wikizdrojích

Zkusit najít Lež ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Lež ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Lež například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Lež? resp. co přesně označuje termín Lež? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lež, odpověď na dotaz co je to Lež?. Víte např. kdo to je Jennifer Lawrence? Znáte a víte kdo je Milada Horáková? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Lež i v jiné sekci než je kategorie psychologie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.