Co je to?
Výraz, termín, definice slova Lež. Co znamená odborný pojem Lež z kategorie Psychologie?

Co je to Lež? Význam slova

Co znamená termín Lež? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Lež je pojmenování pro klamavé a nepravdivé tvrzení, jehož cílem je pomýlit druhé a získat určité bonusy pro svou osobu. Lež se také používá za účelem vyhnout se nějaké nepříjemné situaci, potrestání.
To, co vše je lež, bývá dáno společností, ve které je tento pojem používán, nebo vztahy mezi jednotlivými lidmi. Každý člověk může tvrzení vnímat různě, co je lež pro jednoho, nemusí být nutně lží pro druhého. Klam bývá využíván i pro řešení bezvýchodné situace nebo jako obrana.


Co je to Lež? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Lež. Co znamená odborný pojem Lež z kategorie Psychologie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Lež je v sekci psychologie

Klíčová slova: význam pojmu, odborný výraz, definice, Lež, terminologie, vysvětlení, pojem, odborné názvosloví, názvosloví, slovník, přesný význam, heslo, informace, formulace, terminus technicus, slovo, psychologie, přesný výraz


Pojem Lež je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Lež? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu. Pojetí rozsahu pojmu lži se liší v různých kulturách i mezi jednotlivými lidmi – týž výrok může být označen i při správné interpretaci za lživý i pravdivý. Lži se zpravidla intuitivně rozlišují na „velké“ a „malé“ podle toho, jakou škodu způsobují. Lhaní je tvrzení něčeho, o čemž mluvčí nebo pisatel ví, že je nepravdivé, nebo o čem nemá rozumný důvod se domnívat, že je pravdivé, přičemž to vydává za pravdu buď sobě nebo jiným. Může jít i o způsob obranného mechanismu, může se jednat i o momentální, pro jedince nepříjemnou situaci, který ji nedokáže aktuálně řešit jiným způsobem. Charakteristický je úmysl a vědomí nepravdivosti. Lhář(ka) je osoba, která lže, která lhala v minulosti nebo která má tendenci lhát opakovaně (notorický či patologický lhář). Aby bylo možné lhaní označit za poruchu, je důležitá frekvence a účel, který jedince ke lhaní vede. Motivace a její důsledky mají význam z hlediska posouzení závažnosti lži, toho, zda ji lze kvalifikovat jako chování disociální (jedinec škodí sám sobě), asociální (pomluva) nebo antisociální (způsobí druhému újmu).

Více informací o pojmu Lež lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat termín Lež ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Lež ve Wikizdrojích

Hledat heslo Lež na Google.cz

Zkusit najít termín Lež ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Lež na Youtube

Hledat slovo Lež ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Lež například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste zjistili co znamená Lež? resp. co se přesně ukrývá za slovem Lež? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lež, odpověď na dotaz co je to Lež?. Víte např. kdo to je Chrissie Hynde? Znáte a víte kdo je Jennifer Lopez? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Lež hledat i v jiných kategoriích (než psychologie) Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.